Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7596 (Ozbiljno upozorenje u svezi Kraja…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7596, 7 Svibanj 1960

OZBILJNO UPOZORENJE U SVEZI KRAJA…

Svjesno primite Moju Riječ kao Ljubavi pun Očev govor i slušajte što vam želim reći: Vi živite u posljednjoj fazi ove Zemlje, vi ste koji živite u posljednjim danima, vi ste koji još možete doživjeti duhovnu prekretnicu ako vam vaše stanje zrelosti dopusti ustrajati do Kraja. Vrijeme Kraja je definitivno došlo, bez obzira koliko vi to smatrali nevjerojatnim. Jer Dan je predodređen u Mojem planu Spasenja i njega ću se pridržavati budući je vrijeme ispunjeno. Neće više biti odgađanja, jer protivnikova aktivnost izmiče kontroli a njegove će akcije uvijek biti dokončane kada prebaci granice svoje ovlasti… kada je on utjecao na ljude do točke da oni izgube svu vjeru u Boga Koji će jednog dana pozvati svaku pojedinačnu osobu na odgovornost s obzirom na to kako je živio njegov život. Ljudsko biće je naumljeno da (isto: ‘pretpostavlja se da ono’) odabere njegovog Gospodara tijekom njegovog života na Zemlji, ono je naumljeno odabrati Mene i odbaciti Mojeg protivnika (Sotonu) i time on mora biti obaviješten u svezi obadvije sile koje ga žele posjedovati i bore se za njegovu dušu. Ovo je znanje presudno za donošenje odluke.

Moj protivnik, međutim, pokušava potisnuti ovu informaciju i on uspijeva budući ljudi, zbog njihovog stava i njihove volje, sebe ostavljaju otvorenim za njegov utjecaj. I on to iskorištava na način koji uvelike nadmašuje njegov autoritet: On utječe na ljude da poduzimaju nasilne akcije protiv vjernika, protiv svega što treba biti shvaćeno kao vjera u Boga i Stvoritelja (2 Solunjanima 2:4)… Najviše od svega, on pokušava potaknuti ljude na iskorijenjivanje vjere u Božanskog Iskupitelja Isusa Krista. On će započeti konačnu vjersku borbu i, tako reći, prisiliti Me da dokončam njegove aktivnost kako bi spasio nekolicinu, koji Mi žele ostati odani, od vječne propasti. I ovo je vrijeme blizu i prema tome također i Kraj. Time što vam ovo opetovano nagovještavam kroz Moju Riječ Ja jedino naumljavam učiniti da shvatite značenje vremena u kojem živite, vi trebate biti svjesni ozbiljnosti vremena u kojem živite, vi trebate biti svjesni ozbiljnosti ovog vremena i pobrinuti se da ne padnete žrtvom prepredenim kušnjama Mojeg protivnika, jer on utječe na ljude na jedan grozan način kako bi ih nagnao da odbace njihovu vjeru u Mene i vrlo je uspješan. I ako Ja sada protudjelujem njegovim akcijama time što Osobno govorim ljudima kako bi im omogućio da imaju vjeru u Mene ili da osnažim njihovu vjeru, onda je to, u sebi, već objašnjenje za Moju Riječ odgore, koja bi vas uistinu trebala uvjeriti, jer Moja Ljubav spram vas ljudi Me motivira pomoći vam u vrijeme značajne duhovne nedaće, koja može učiniti da zastranite vječnostima i što bi prema tome Ja želio zaustaviti da vam se dogodi.

Pa iako je vaša slobodna volja jedina odlučujuća Ja se unatoč tome sažaljevam nad vašim neznanjem, vašim obmanjujućim razmišljanjem i ravnodušnoću, i time što vam govorim pokušavam opet i iznova prodrmati vas iz vaše apatije i motivirati vas da razmišljate. Vjerujte da ćete biti u velikoj duhovnoj pogibelji ako ne budete poslušni Mojoj riječi i borite se spram vašeg neprijatelja… Vjerujte da imate snagu to napraviti, da se ne trebate bojati podlijeći u borbi protiv njega… Samo promijenite vašu volju. Usmjerite ju spram Mene ako želite pronaći Boga i Ja ću dopustiti Sebi da Me pronađete. Ali ako ste ravnodušni Moj protivnik će steći prednost nad vama, i onda ćete biti izgubljeni za jedno beskrajno vrijeme. Ovo je opasnost u kojoj se vi nalazite i Ja znam kako vam je potrebna iznimna pomoć, ipak Ja ne mogu ograničavati/odlučiti vašu volju, Ja vam jedino mogu opet govoriti i upozoravati i opominjati vas, Ja vam jedino uvijek mogu dati Moju milosrdnu Ljubav i obavijestiti vas o onome što će doći, o vremenu kojem se približavate… Ja ne mogu učiniti ništa drugo nego sa Ljubavlju vam govoriti opet i iznova, tako da možete prepoznati Boga i Oca, tako da ćete vjerovati u Njega i privrženo ostati uz ovu vjeru. Ali Kraj će doći neopozivo, jer Moja Riječ je Istina i sebe ispunjava, a čas Kraja je bio predodređen još od početka vremena… Otud prihvatite Moju Riječ u vaša srca i samo žudite da postanete blaženi… I Ja vas neću ostaviti, Ja ću vam dati snagu da ustrajete do Kraja… ja ću biti silna zaštita i štit za Moje Vlastite i poduprijeti vas kada Me morate priznati pred svijetom.

AMEN

Spread the Truth