Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7593 (Ispravno korištenje životne snage…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7593, 3 Svibanj 1960

ISPRAVNO KORIŠTENJE ŽIVOTNE SNAGE…

Svaki dan je za vas milost da možete živjeti kao čovjek na ovoj Zemlji, jer svaki dan može još uvijek pomoći vašoj duši u zrelosti, koja vam onda u onostranom kraljevstvu donosi stupanj svjetla, koji se mogao postići jedino na Zemlji. Svaki dan je za vas milost koju vi ne možete dovoljno visoko cijeniti. Jer, dok god još posjedujete životnu snagu, vi također možete djelovati u Ljubavi i tako prikupiti duhovna bogatstva koja vas slijede u vječnost… Sa trenutkom smrti ova životna snaga je ugašena (dokinuta) i vi tamo stojite nemoćni, čak i ako biste željeli djelovati u Ljubavi… ako vi niste stekli duhovnu snagu kroz Ljubavno djelovanje  na Zemlji. Dok god živite na Zemlji, vi trebate uživati vašu životnu snagu, jer ju možete iskoristiti da sebi stvorite duhovna dobra, jer ju možete upotrijebiti za Ljubavno djelovanje, i tako ostvariti promjenu vašeg bića, zbog čega ste na Zemlji. No, vi također možete vašu volju aktivirati u pogrešnom smjeru, koristeći svu životnu snagu isključivo da vašem tijelu stvorite ugodu, a onda ste vi ostavili neiskorištenom milost bivanja čovjekom, što ćete jednom gorko požaliti, kada dođete do spoznaje u duhovnom kraljevstvu… No, čim vi dobro koristite vrijeme vašeg života, čim vi koristite svaku priliku da djelujete u Ljubavi, vaše duhovno bogatstvo stalno raste, i vaša se duša pročišćava, što ostvaruju Ljubav i patnja. Stoga vam i dani patnje mogu biti na blagoslov, jer što više se duša može još na Zemlji osloboditi nečistoća, to je propusnija (prozirnija) za svjetlo, kada ona uđe u duhovno kraljevstvo, i to viši je njen stupanj zrelosti, koji određuje njenu sudbinu u vječnosti. Zato vi trebate i bolne dane pokorno uzeti na sebe, i promatrati ih kao dar Božje milosti, budući je na Zemlji daleko lakše postići određenu duševnu zrelost, nego li će to biti u onostranom kraljevstvu, iako je čak i onda još moguć uspon, što međutim zahtijeva mnogo više snage nego na Zemlji. A ovu snagu duša mora i onda steći kroz djelovanje u Ljubavi, za što skoro nikada ne može namaknuti volju, pa ovisi o zauzimanju (zagovoru) ljudi, ili o pomoći duhovnih bića… No, koliko god vas mogao opteretiti zemaljski život, koliko god vam to izgledalo teško podnošljivo… vi u svakom trenutku možete zatražiti Božju pomoć, možete se u svakom trenutku samo obratiti Isusu Kristu, da vam On pomogne nositi vaš križ ili da vas On opskrbi snagom, da vi sami budete u stanju nositi svoj križ. Ali, vi još uvijek posjedujete životnu snagu koja vam omogućava da sami povećate vašu snagu, kada vršite djela Ljubavi. Jer, Ljubav je snaga, i primat ćete sve više snage što više se vi vježbate u Ljubavi. A moći ćete prevladati i teške dane, te kroz svaki dan koji vam je donio Ljubav i patnju, sazrjeti u vašoj duši. Ona će moći ući pročišćena u onostrano kraljevstvo, i steći veliku prednost u odnosu na duše ljudi koji su mislili jedino na tjelesnu ugodnost (udobnost), te su kroz zemaljski život prošli bez ikakvih poteškoća. I duša će zahvaljivati svojemu Bogu i Ocu, čak i za patnju koja joj je donijela ovu prednost… Ona će moći uživati svjetlo i biti blažena u snazi i slobodi, ona će posjedovati bogatstvo s kojim će moći raditi za sreću njene vlastite i drugih duša, koje se u bijedi i boli još nalaze u stanju koje zahtjeva pomoć… I one će biti blažene, da mogu pomoći tim dušama, jer njihova potreba je neizrecivo velika.

AMEN

Spread the Truth