Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7589 (“Vidi, Ja stojim pred vratima…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7589, 28 Travanj 1960

„VIDI, JA STOJIM PRED VRATIMA…“

(Otkrovenje 3:20)

Otvorite širom vrata svog srca, kada Ja čeznem ući… Svaki put iznova kucam na vaša vrata, jer vam želim ponuditi ukusni dar; ali Ja želim ući, vi Me trebate radosno primiti, trebate se radovati Mom dolasku i cijelim srcem žudjeti da Ja ostanem sa vama… Trebate prepoznati u Meni svog Oca, Koji vas ljubi i stoga vam želi donijeti dobar dar… Ne smijete Mi zabraniti pristup k vama… To je sve što tražim od vas, da širom otvorite vrata vašeg srca, da Meni Osobno dopustite ući. Jer to Mi otkriva da vi također pokazujete Meni Ljubav, otkriva Mi da ste pripremili stan za Mene, da Me u njemu primite… I sada Ja mogu gospodariti po volji u Mojoj Kući i doista, ovo će biti jedino na vaš blagoslov. Jer ono što vam Ja sada dnevno nudim je hrana i piće za vašu dušu, koja više ne treba gladovati, koja se sjedinjuje sa Duhom u sebi i koja će uskoro pronaći jedinstvo sa Mnom, budući da Mi ona sada više ne dopušta da se iselim iz njena srca, jer se posvetila Meni sa svim svojim osjetilima i uvijek jedino želi da se Ocu svidi ostati sa Njegovim djetetom, da ga blagoslivlja, dok duša živi na Zemlji i također u Vječnosti. Tko Me dobrovoljno prima u svoje srce, kada kucam žudeći ući, postigao je najveći dobitak na Zemlji, jer mu ne može biti ponuđeno ništa dragocjenije od Moje svakodnevne hrane, koju Ja pružam duši, a što joj dopušta sazrjeti već na Zemlji. I tako Ja kucam na svaka vrata žudeći ulaz i blago onome koji Me čuje, te otvori svoje srce i pripremi se da Me primi… Blago onome tko očisti i uredi dom srca, i u svakom trenutku Gospod može ući u Svoju kuću… Blago onome koji Me primi radosno i više Me ne pušta izaći… Jer njega neću nikada više napustiti, s njim ću ostati i njemu ću Moju Ljubav dati, neprestano ću govoriti s njim i uvest ću ga u Istinu, jer Je mora upoznati da bi stigao do istinske spoznaje, na Svjetlo, bez Kojeg ne može biti blagoslovljen. A onaj čijem Sam srcu Ja jednom mogao doći u posjed, pripada Meni, i  njega Ja želim opskrbiti zemaljski i duhovno, jer mu donosim sve, čim Mi dopusti ući u njegovo srce. Jer Ja ne dolazim praznih ruku, Ja imam rog izobilja i Moji darovi neće imati kraja, koje Ja razdjeljujem, jer vas ljubim… A Moj najdragocjeniji dar je Moja Riječ… jer Ona je hrana i piće za dušu, Ona je zalog Moje Ljubavi, Ona je duhovno bogatstvo, sa kojim ćeš jednog dana moći raditi u onostranom Kraljevstvu. I svatko će imati takvo bogatstvo, tko Mi otvori vrata svoga srca, kada Ja žudim ući, jer Ja nikada ne dolazim bez darova Milosti i jer Ja uvijek znam što najviše nedostaje njegovoj duši. A Ja kucam na vrata mnogih srca, ali ne otvaraju Mi svi, i stoga moram produžiti i nisam mogao ostaviti duši nikakvo osnaženje, nisam joj mogao pružiti nikakav dar Milosti, i stoga duša ostaje jadno formirana, i također će jadna ući u onostrano kraljevstvo, kada dođe njen čas. Ali ona je sama sebi oduzela Milost da Me ima u svom srcu, i jednom će gorko zažaliti, kada prepozna Tko je bio Onaj, Koji je kucao na njena vrata, bez da je pronašao ulaz. Ali Ja ne ulazim silom, gdje su vrata zatvorena, Ja idem drugdje i ulazim samo tamo gdje bivam prihvaćen s radošću, gdje Mi Ljubav širom otvori vrata, gdje se mogu nastaniti i ostati tamo, gdje duša prepoznaje svog Boga i Oca, Kojeg nikada više ne želi ostaviti.

AMEN

Spread the Truth