Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7585 (Pravi predstavnici Boga na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7585, 24 Travanj 1960

PRAVI PREDSTAVNICI BOGA NA ZEMLJI…

Živi „Božji predstavnici“ na Zemlji moraju biti ispunjeni Mojim Duhom, inače Mi oni ne mogu služiti na ispravan način. Jer, oni trebaju govoriti namjesto Mene, ako žele biti Moji pravi predstavnici, i oni stoga moraju govoriti kako to njima Moj Duh objavljuje… oni moraju dozvoliti da Ja Osobno kroz njih govorim, i tako se izravno obraćam ljudima… Oni moraju ispuniti uvjete koji omogućuju djelovanje Duha u njima: oni sami moraju živjeti u Ljubavi i živo vjerovati da se Ja otkrivam onima koji se pripremaju, i oni moraju stalno tražiti unutarnju (duboku, iskrenu) povezanost sa Mnom, kako bi mogli u sebi čuti Mene Samoga. Moji pravi predstavnici na Zemlji vođeni su Mojim Duhom, jer čim su oni živo povezani sa Mnom, Moja volja je njihova, i oni ne mogu ništa drugo nego izgovarati ono što Ja želim ljudima govoriti. Moji pravi predstavnici moraju biti ispunjeni Mojim Duhom… onda će i oni svojim slušateljima moći dati ono što dotiče njihova srca, jer Se onda Ja Sam njima obraćam, i Moja Riječ će uistinu prodrijeti u srca, kada čovjek čezne za „Božjom Riječi“… Zato se Moju Riječ može čuti svugdje, pod pretpostavkom da se Navjestitelj prethodno sam tako intimno povezao sa Mnom, da Ja Osobno mogu kroz njega govoriti. A takvoj intimnoj unutarnjoj vezi sa Mnom pripada i Ljubav, inače propovjednik nema žudnju uspostaviti vezu sa Mnom, nego on svojim slušateljima govori iz vlastitog razumijevanja, a ova riječ ne pronalazi odjeka u njihovim srcima… osim ukoliko je čežnja za Mojom Riječi u nekom čovjeku tako jaka, da se Ja Osobno želim obratiti tom čovjeku, i on onda također crpi snagu Božje Riječi. Znanje o djelovanju Duha je međutim ljudima izgubljeno, pa čak i navjestiteljima Božanske Riječi nedostaje razumijevanja za to. Njima je nevjerojatno da Ja Osobno govorim ljudima, da se Ja samo služim jednim pravim alatom kako bi se direktno obratio ljudima… Oni ne vjeruju da Bog Sebe otkriva uvijek i na svaki način, da se On izravno obraća čovjeku koji ispunjava uvjete koje Ja vežem za direktni prijem Riječi… A budući da oni sami u to ne vjeruju, oni niti ne pripremaju sebe u posude za primanje Mojega Duha… A onda oni nisu ni prikladni da djeluju kao Moji predstavnici na Zemlji, jer pravi predstavnik Mi mora služiti kao usnik (megafon), on mora Mene Samoga pustiti da govorim kroz njega, tako da ljudi zaista prime „Božju Riječ“, jer navjestitelji trebaju govoriti namjesto Mene, oni ne bi trebali ljudima podastirati proizvod vlastitog razuma, oni trebaju jedino uvijek slušati što Ja Sam njima govorim… oni trebaju pustiti Moj Duh da djeluje u njima… Gdje međutim nedostaje vjera u Moje Duh-ovno djelovanje, tamo se ni čovjek ne može izdavati za „Mojega predstavnika na Zemlji“, budući jedino djelovanje Mojega Duha njega pečati za to. A nikada od strane jednog čovjeka ova služba ne može biti prenesena drugome, nikada se jedan čovjek ne može osjećati pozvanim za to da jednog bližnjeg uzdigne u „Božjeg predstavnika“ na Zemlji, jer ova dužnost (funkcija) pripada jedino Meni. Ja Sebi biram Moje sluge, Ja šaljem učenike u svijet, Ja govorim Osobno kroz one koji su sebe pripravili u posudu za primanje Mojega Duha… Ja Sebi izabirem prave predstavnike na Zemlji, jer Ja znam tko je prikladan za takvu službu, Ja znam tko Meni služi kao usnik (megafon), tko potpuno ulazi u Moju volju, tko se tako intimno povezuje sa Mnom, da Ja kroz njega mogu govoriti ljudima. A ljudi će i sami prepoznati, da li i kada se osjećaju oslovljenima kroz jednu propovijed, budući će pravi predstavnik dirnuti njihova srca. No, njih je samo nekoliko, a Ja ipak ne mogu odstupiti od Mojega uvjeta da je potrebno djelovanje Mojega Duha treba li biti obavljen pravi rad u vinogradu. Tko želi biti aktivan za Mene i namjesto Mene, njemu duh mora biti probuđen, inače on ne može bližnjima prenijeti Istinu, koja proizlazi iz Mene Samoga. Bez Istine je zagrađen put do Mene, jer na putu zablude ni jedan čovjek ne može doći do Mene… Istinu međutim vama ljudima prenosi Duh iz Mene, zbog čega pravi predstavnik Mene na Zemlji može biti jedino onaj u kome Moj Duh može djelovati.

AMEN

Spread the Truth