Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7582 (Raj Nove Zemlje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7582, 21 Travnja 1960

RAJ NOVE ZEMLJE ….

Ja sve vas koji Mi ostanete vjerni do Kraja želim premjestiti u raj Nove Zemlje ….  To obećanje trebalo bi vas poticati na marljivi duševni rad, ono vam treba biti nada i utjeha u teškim danima, ono vam treba dati snagu da izdržite, i ono vas treba poticati da se uvijek držite samo Mene, da kod Mene tražite snagu i utjehu, da od Mene tražite pomoć kad ste u nevolji. I Ja ću vam pomoći (1 Solunjanima 4:18)…. 

Tko vjeruje u Mene, taj će doživjeti Moju pomoć tako očigledno, i zato se on ni neće trebati bojati ničega, što god da zadesi ljude, jer on pripada Mojima, kojima je Moja skrb neprestano usmjerena a koji će zbog toga i izdržati posljednju borbu na ovoj Zemlji, pošto vjeruju u Mene. Ja vam doduše želim najaviti to da ćete trebati proći vrijeme nevolje, no da ga se ne trebate bojati, jer ćete ga proći uz pomoć Moje snage, a ono vas neće doticati tako intenzivno kao vaše bližnje koji nemaju vjere. 

A kad dođe vrijeme gdje ste radi vaše vjere tlačeni sa svih strana, tad znajte da Moj dolazak nije daleko, jer radi Mojih vlastitih Ja ću skratiti te dane, radi Mojih vlastitih brzo će proći to vrijeme …. vrijeme zadnje vjerske borbe na ovoj Zemlji. A tad uvijek trebate misliti o, i nadati se radostima u raju na novoj Zemlji, koja je pred vama u skladu s Mojim obećanjem.

Jednom će doći Kraj vremenu ove Zemlje, jer je to tako predviđeno u Mome planu spasenja. I kad su vidljive prve naznake, možete i računati sa brzim razvojem događaja. Jer Ja želim ponovno uspostaviti mir i red na Zemlji, kako bi ona opet mogla ispunjavati svoj zadatak, da služi kao stanica za obrazovanje duhovnoga, što u sadašnje vrijeme gotovo da više nije moguće. Stoga se mora poduzeti jedna promjena, a ona dolazi uskoro. No prvo dolazi do vjerske borbe, jer se ljudi još moraju odlučiti …. jer mora doći do razdvajanja duhova koje omogućava ta vjerska borba.

A vi koji pripadate Mojima, vi koji vjerujete u Mene i želite Mi ostati vjerni, vi ćete i to vrijeme prebroditi neoštećeni, jer u toj borbi Ja Osobno sam vaš vođa, i zajedno sa Mnom vi ćete iz te borbe izaći kao pobjednici …. jer ste u-vjereni i sjećate se Mog obećanja. A tad će vam radosti u raju Nove Zemlje dati potpunu nadoknadu za sve nevolje i patnje koje ste zbog vjere morali otrpjeti, no koje ćete uz Moju snagu, uz Moju pomoć, i prebroditi …. 

Pa vi stoga bez straha gledajte u pravcu tog vremena, jer ništa vam se ne može dogoditi, osim onoga što Moja volja dozvoli …. A to vam je samo na blagoslov …. Jedino trebate biti i ostati Moji …. A to vrijeme će proći brzo, jer ću Ja obustaviti djelovanje Sotone, jer je njegovo vrijeme prošlo i on će ponovno biti bačen u lance (Otkrovenje 20:1-3)…. što uvjetuje Kraj stare Zemlje i dan suda, kada ću doći u oblacima, da sudim žive i mrtve (2 Timoteju 4:1; 1 Petrova 4:5)…. 

AMEN

Spread the Truth