Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7581 (Duhovno nizak stupanj čini nužnim prevrat na Zemlji…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7581, 19 Travanj 1960

DUHOVNO NIZAK STUPANJ ČINI NUŽNIM PREVRAT NA ZEMLJI…

Vi više nećete doživjeti duhovni preporod na ovoj Zemlji. Nizak stupanj je bio postignut koji skoro više ne može biti nadmašen budući ljudi žive samo sa svjetovnim namjerama. Oni ne razmatraju duhovni život niti sebe pitaju da li ispunjavaju njihov stvarni zemaljski zadatak, pošto ne mogu prepoznati nijedan drugi zemaljski zadatak osim služenja njihovom fizičkom blagostanju i uživanju života do punine… Jedino nekoliko ljudi započinje njihovu dnevnu aktivnost sa duhovnim mislima, i jedino ovih nekolicina žive zemaljski život svjesno… Oni osjećaju da ljudsko biće nije na Zemlji tek poradi zemaljskog života. Oni razmišljaju o tome, i pošto su dobre volje oni postepeno shvaćaju svrhu njihova zemaljskog života. Ali ima samo nekolicina njih, i čovjek će teško ikada uspjeti izvesti bližnje ljudsko biće na istu stazu i uvjeriti ga u njegovu istinsku sudbinu. I time može se govoriti o niskom duhovnom stupnju koji promjenu čini nužnom, koja uključuje takav raspad stvaranja da to neizbježno treba rezultirati u jednoj zemaljskoj i duhovnoj prekretnici.

Bilo je uistinu mnogih vremena kada su ljudi živjeli bez Boga, gdje se mnogo nepravde dogodilo i sotonska je aktivnost bila jasno očigledna. Ali ova situacija je otišla predaleko, skoro svi ljudi sada vode površan život, oni više ne razmišljaju o njemu, oni nemaju osjećaj odgovornosti, oni odrastaju bez vjere ili se samo prilagođavaju konvencionalnoj vjeri, koja je sasvim beskorisna za razvoj duše. I oni su također pod utjecajem pogreške, pogrešnog razmišljanja, oni su daleko od Istine i isto tako je ne mogu pronaći budući su bez Ljubavi… I razlog za bolest čovječanstva je da se Ljubav ohladila (Matej 24:12)… da ljudi više nisu sposobni vjerovati u Boga i Stvoritelja, Koji je u Sebi Ljubav, mudrost i moć i Kojem će jednog dana morati biti odgovorni za njihovo ponašanje… Njima nedostaje Ljubavi i prema tome također svjesnosti, oni su duhovno slijepi i koračaju prema bezdanu. Kraj će doći sasvim izvjesno budući red mora biti nanovo uspostavljen ako će se viši razvoj, koji je svrha za ljudski život na Zemlji, nastaviti.

Štogod može biti spašeno prije Kraja će biti spašeno, jer Božja Ljubav želi pomoći gdjegod postoji i najmanja mjera volje za dobrom. Međutim, bilo bi pogrešno oslanjati se na ljudsko mijenjanje njihova stava spram Boga i vjere, bilo bi pogrešno oslanjati se na duhovnu promjenu koja će se navodno dogoditi na ovoj Zemlji. Budući ljudi daju Božjem protivniku previše moći i on ju doista dobro koristi. Otud će jednog dana njegova aktivnost morati dokončati, Bog će mu morati oduzeti njegovu moć, njegovo će doba morati biti privedeno kraju, i to će također uključivati zatvaranje njegovih sljedbenika baš kao i njega samoga tako da će njegove akcije biti svršene za jedno duže vrijeme. To će također činiti nužnim raspad i transformaciju tvorevina koje udomaćuju duhovne supstance na Zemlji, koje zauzvrat potrebuju novo stvaranje… formiranje Nove Zemlje, tako da se duhovni razvoj može nastaviti… I Bog zna kada je za ovo pravo vrijeme, On zna kada je čovječanstvo doseglo njegov najniži stupanj, kada je transformacija Zemlje i svog njezina stvaranja nužna i, nadalje, On će ispoštovati ovo vrijeme u skladu sa Njegovim planom od vječnosti.

AMEN

Spread the Truth