Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7579 (Uskrs…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7579, 17 Travanj 1960

USKRS…

I ponovno Sam sagradio Hram kako Sam bio obećao (Ivan 2:19)… Uskrsnuo Sam iz mrtvih trećeg dana, i Moje je tijelo također napustilo grob pošto je bila Moja volja da ljudi zamjete Moje uskrsnuće. Oni nisu vjerovali u život nakon smrti i Ja Sam im želio pružiti dokaz da je Meni također bilo moguće pobijediti smrt tako da bi uzvjerovali u Moje obećanje kako će svaki čovjek koji vjeruje u Mene uskrsnuti u život (Ivan 11:25, 26). Iz tog razloga Sam dopustio da se tijelo u njegovom produhovljenom stanju izdigne iz groba, pokazao Sam se Mojim učenicima koji su Me bili u stanju vidjeti kao i dodirnuti budući da su trebali uzvjerovati kako Sam uskrsnuo iz mrtvih kao što Sam prethodno najavio. Ali jedino oni čije je duhovno stanje dozvoljavalo su Me bili u stanju vidjeti, jer Ja više nisam bio duhovno među njima, umjesto toga, tijelo i duša su sebe produhovili i prema tome su bili vidljivi jedino onima koji su Me bili sposobni ugledati sa duhovnim očima pošto Sam otvorio njihovu duhovnu viziju.

A to je, u drugu ruku, bio razlog zašto su ljudi sumnjali, zašto su se prepirali i izražavali svoju sumnju kako je Moje tijelo bilo nezakonito uklonjeno… baš kao što se čak danas Moje uskrsnuće trećeg dana i dalje dvojbi od strane onih koji ne razumiju proces produhovljavanja duše i tijela. Ljudi ne vjeruju u uskrsnuće duše a ipak, svi ljudi će, , kada njihovo tijelo umre, doživjeti isti proces dušinog napuštanja tijela i ulaska u kraljevstvo onostranog, jer ona ne može umrijeti, ali njezino stanje može biti u potpunosti različito zavisno o njezinom načinu života. Da je potonji rezultirao u zrelosti, duša bi uskrsnula u život… u novi život u duhovnom carstvu…

Moja duša je bila potpuno sazrijela, ona se ujedinila sa Ocem-Duhom od vječnosti i tijekom zemaljskog života je također znala kako izvršiti utjecaj na tijelo da bi ga prilagodila svojoj čežnji, tako da bi tijelo već na Zemlji ostvarilo produhovljavanje svih supstanci i na taj način je bilo u stanju uskrsnuti nakon smrti sa dušom, za što Sam trećeg dana osigurao dokaz.

Pa ipak, čak se u ovaj proces može jedino vjerovati pošto se on više ne može dokazati. Ali svatko tko je duhovno probuđen, tko zna za svrhu i zemaljski cilj ljudskog bića, također vjeruje u Moje uskrsnuće trećeg dana sa osvjedočenom/čvrstom vjerom, jer on će biti obaviješten od strane Moga duha koji je, nakon Mojeg uskrsnuća, također obasjao Moje potpuno sazrele učenike koji su imali duhovnu viziju, pošto je to bila Moja volja i pošto su oni već bili tako pripremljeni da događaj izlijevanja duha, Moje uznešenje, više nije predstavljao prisiljavanje volje. Iz tog razloga Me jedino nekolicina pojedinačnih ljudi bilo u stanju ugledati nakon Mojeg uskrsnuća i Ja Sam osnažio te pojedince za ovaj neobičan događaj. Oni su Me ugledali…. i Ja Sam želio tako, pošto su Moji učenici trebali ići u svijet kako bi proglašavali Moje Evanđelje i pošto su trebali svjedočiti o Mojem uskrsnuću trećeg dana. Međutim, Ja se nisam ukazao nevjernicima, jer oni ne bi bili u stanju izdržati Moje izobilje svjetla koje bi osvijetlilo njihovu duhovnu tamu. Ali svatko tko čuje Moje Evanđelje, tko vjeruje u Mene i Moje djelo Spasenja će također biti sposoban vjerovati u Moje uskrsnuće iz mrtvih, i za njega će doista biti moguće vjerovati u njega pošto ga duh u njemu, koji zrači/emanira iz Mene, podučava na isti način i dodjeljuje mu živu vjeru. On neće trebati ni jedan drugi dokaz, iznutra će biti potpuno uvjeren kako će se njegova duša izdići u život, posljedično tome, on će također živjeti svoj život na zemlji s(a)vjesno, on će težiti ka sjedinjenju sa Mnom, on će se držati Isusa Krista i u Njemu ući u kontakt sa Mnom Osobno… on će stremiti duhovno i neprestano će pokušavati živjeti u skladu sa Mojom voljom… i neće se morati bojati smrti pošto će znati da će uskrsnuti u vječni život.

AMEN

Spread the Truth