Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7577 (Veliki Petak…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7577, 15 Travanj 1960

VELIKI PETAK…

Vi ste pronašli Iskupljenje od grijeha i od smrti kroz Moju Patnju i smrt na Križu… Ja Sam Se kao Čovjek ponudio vama za Žrtvu, odrekao Sam Se Svog Života pod užasnim Mukama, da Bih izbrisao vašu krivnju grijeha, da vam iznova otvorim Kraljevstvo Svjetla Koje vam je bilo zatvoreno zbog vašeg pada u grijeh. Ljubav u Meni je podnijela ovu Žrtvu, jer je Jedino Ona bila u stanju ispuniti takvo Djelo Milosrđa, jer je Ljubav Snaga, jer je Ljubav Sam Bog od Vječnosti (1 Ivanova 4:8, 16)

Ono što je Čovjek Isus pretrpio, vi ljudi nikada nećete moći procijeniti, jer iako Sam Ja Osobno bio u Njemu, ljudsko Tijelo nije ostalo pošteđeno patnje i boli, jer je On želio iskupiti veliku krivnju poradi Pravednosti. Krivnja prošlog otpadništva od Mene je bila tako neizmjerno velika, da je bića sama nikada ne bi mogla iskupiti, čak i da su prošle vječnosti, budući da su bića bila puna Svjetlosti kada su se pobunila protiv Mene… Čovjek Isus je, snagom Svoje ogromne Ljubavi, znao za ovaj veliki grijeh, On je znao da je ovaj grijeh zahtijevao nemjerljivo Otkupljenje, da bi Pravda bila zadovoljena… I On je Samog Sebe Meni ponudio za Žrtvu, a Ja Sam prihvatio Ovu Žrtvu jer Ju je ponudila Ljubav, ili također: Ja Osobno Sam To ponudio, Koji Jesam Vječna Ljubav… Ja Sam Se smjestio u Čovjeku Isusu, ispunio Ga Svojim Duhom, s Mojom Ljubavlju Koja je Snaga, i također je Čovjeku Isusu donijela Snagu za ovo Djelo Otkupljenja, koje je bilo povezano sa neizmjernim patnjama i mučenjima, koje su odgovarale veličini krivnje… Jer je On želio otplatiti ovu krivnju grijeha, On je želio napraviti Iskupljenje zbog Pravednosti… On je također znao u kakvoj se bijedi nalazilo čovječanstvo ako mu ne bude donesena nikakva pomoć, i Njegova Duša Mi je Sebe ponudila kao Žrtvu, Njegova Duša je ostala sa Mnom, kada su se Njegova braća strmoglavila u bezdan, i Njegova Duša je Sebe ponudila za njihovo Spasenje, jer se oni sami više nisu mogli uzdići uvis i jer im je također bio zatvoren Put povratka u Očevu Kuću, sve dok njihova velika krivnja grijeha nije bila otplaćena.

Isusova Duša je znala sve… Poslao Sam Mog Sina na Zemlju, prihvatio Sam Njegovu ponudu, da mi da priušti Otkupljenje za Njegovu palu braću… A Ja Sam znao razmjere Patnje Koja ga je čekala. Ali, Njegova Ljubav Ga je pokretala, Njegova Ljubav za Mene i palu braću, koju je On htio opet Meni vratiti… On Se spustio na Zemlju i krenuo putem kao Čovjek, potpuno Me prihvatio u Sebe; Ljubav Koja Ga je sve više i više ispunjala… Ja Osobno… sada je Njemu odredila sve što je učinio, jer ova Ljubav je bila jedino za porobljeno čovječanstvo koje je On želio spasiti od lanaca Moga protivnika. I tako je krenuo na Put do Križa… Put Patnje i Ljubavi… dok nije došlo vrijeme, u kojem ponudio Svoj Život za Svoje bližnje, dok nije došao dan u kojem je pod užasnim Bolima i Mukama pretrpio smrt na Križu, gdje Je on Sebe Samoga žrtvovao na Križu, da dokine veliku krivnju grijeha, koja je opterećivala čovječanstvo. On je neizrecivo patio, neopisivu Bol su Mu nanijeli Njegovi mučitelji, koji su se, kao poslanici Mog protivnika, iživljavali na Njemu… To su bile patnje koje nijedan čovjek ne bi mogao podnijeti, kada ne bi bio podržan Snagom Ljubavi… ako Ga Sama Ljubav ne bi ispunila i davala Mu Snagu da izdrži sve do Svoje smrti.

A Ovaj Čin Ljubavi je Otkupio čovječanstvo od vječne smrti… Božja Pravda je bila zadovoljena, Moja Ljubav je obavila Pomirenje i oslobođeni su od krivnje Ljudi koji priznaju Isusovo Djelo Otkupljenja i žele u Njemu sudjelovati… Ja Sam Se Osobno smilovao ljudima, Ja Osobno Sam u Čovjeku Isusu ostvario Djelo Otkupljenja, izabrao Sam za Sebe ljudski oblik Koji je preuzeo na Sebe nadljudsku Agoniju, tako da čovječanstvu postane očigledno Moje Djelo Milosrđa, tako da oni prepoznaju veličinu svoje krivnje i da sada oni sami donesu svoju krivnju Onome Koji je umro za njih na Križu… A budući da Sam Ja Osobno bio u ovom Čovjeku Isusu, sada Ljudi dolaze k Meni sa njihovom krivnjom i mole Me za oprost… Oni Me priznaju, kao što su Me jednom odbili priznati, i oni stoga priznaju i ispovijedaju njihovu krivnju… A Ja Sam prihvatio svakoga pojedinoga koji svoju krivnju donese pod Križ, i za svakoga pojedinoga je sada također slobodan Put k Meni, za svakoga pojedinoga je slobodan Put prema Očevoj Kući, jer je Isus Krist otvorio Vrata koja su bila zatvorena od pada u grijeh.

AMEN

Spread the Truth