Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7574 (Vrijeme borbe vjere…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7574, 12 Travanj 1960

VRIJEME BORBE VJERE…

Vi još smijete nesmetano obavljati rad u vinogradu, ali doći će vrijeme u kojem ćete biti proganjani, vi koji Mi želite služiti, kada će se nastojati spriječiti vaš rad, kada će biti neprijateljski nastrojeni protiv svega što važi za rad za Mene i Moje kraljevstvo. A onda ćete vi morati zauzeti stajalište, utoliko da hrabro ispovijedate Mene i Moje Ime pred svijetom. Onda ćete vi zaista trebati biti blagi poput golubova i lukavi poput zmija (Matej 10:16), vi ćete trebati ići oprezno na rad, ali ipak najavljivati Moje učenje, i uvijek iznova ljudima objavljivati Moju volju, o kojoj Ja vas ljude podučavam kroz Moju Riječ. Vi se ne trebate bojati ljudi, koji ne mogu nanijeti nikakvu štetu vašoj duši, i vi trebate obavljati vašu službu u koju sam vas Ja postavio. A to uključuje i razdjeljivanje Moje Riječi, što će biti važno i nužno sve do Posljednjeg Dana, budući još uvijek ljudi mogu biti spašeni od propasti. I zato vas Ja također sve hitnije opominjem da vršite toliko rada u vinogradu koliko je to moguće, prije nego dođe ovo vrijeme… Vi trebate već prije obraditi polja i bogato ih snabdjeti sjemenom, tako da sjeme već proklija, i onda također može donijeti svoj plod. Jer, doći će borba protiv vjere, borba protiv svega duhovnog, borba protiv svakoga tko još vjeruje u Mene u Isusu Kristu… Jer, ova se vjera želi iskorijeniti… Ovo je posljednja borba, posljednje djelo Mojega protivnika, koji još uvijek vjeruje da Mene može oboriti, prije nego njegovo vrijeme bude završeno… što onda prelazi granice ovlasti njegove moći, kada će on nastupiti protiv Mene Osobno, kada će pokušati ljudima uzeti znanje o njihovom Bogu i Stvoritelju, i tako također učiniti nemogućom vašu slobodnu odluku. Onda je došlo vrijeme u kojem će on iznova biti prognan, kada će on biti položen u lance, i biti potpuno lišen svoje moći za dugo vremena (Otkrovenje 20:1-3). A vi, Moji vjerni, vi trebate za to znati kada započne borba protiv vjere, i vi se ne trebate bojati onih ljudi koji doduše mogu ubiti vaše tijelo, ali ne vašu dušu (Matej 10:28)… I vi trebate znati da onda Ja hodam uz vas, da ću Ja biti vaš Vojskovođa, i da će borba za vas uvijek pobjedonosno završiti. Jer, borba vjere neće trajati dugo, budući ću Ja skratiti dane poradi Mojih, tako da oni ne padnu žrtvama protivnika (Matej 24:22). Vi koji Mi želite služiti, vi ćete kroz snažnu vjeru oko sebe izgraditi zid, kojeg ću Ja opet i opet učvršćivati, jer ću Ja Sam biti sa Mojima u Duhu, a ponekad i vidljivo, kada to zahtijeva nevolja. A vi ćete biti iznimno osnaženi, tako da možete izdržati do Kraja. Jer, Ja ne ostavljam Moje u nevolji, Ja otvoreno stojim uz njih, i Ja ih činim sposobnima za otpor, tako da oni mogu pred svijetom glasno ispovijedati Kome oni pripadaju, a zahvaljujući njihovoj hrabrosti ispovijedanja, oni će pridobiti još duša iz neprijateljskog tabora… Jer, Ja se borim za svaku pojedinu dušu, tako da Me ona još pronađe prije Kraja, i bude vječno spašena. Još je samo kratko vremena do Kraja, a ipak još mnogo rada može biti obavljeno u Mojemu vinogradu, prije nego vi ljudi uđete u posljednju fazu, koja za vas znači borbu vjere… Onda vi možete svakodnevno očekivati Moj dolazak, vi se možete nadati da ću Ja skoro doći, i Ja vas neću vas razočarati… Ja ću vas odnijeti sa Stare Zemlje, kada dođe Dan Suda.

AMEN

Spread the Truth