Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7566 (Bogu okrenuta volja osigurava savršenstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7566, 3 Travanj 1960

BOGU OKRENUTA VOLJA OSIGURAVA SAVRŠENSTVO…

A Ja ću vam u srce položiti Moju volju, kada vi Moju volju nastojite ispuniti. Onda vi trebate dopustiti odlučivati jedino iz vašeg unutarnjeg poriva i volje, i bit će točno onako kako vi sada mislite, govorite i postupate. Moja Ljubav je sa svakim tko Mi se nastoji približiti i ona ga vodi ispravnim stazama… Moja briga za njega je u svakom trenutku i tako može svaki dan biti proživljen bez kolebanja, on će uvijek doprinositi savršenstvu duše, i zemaljski život neće biti proživljen uzalud, jer volja okrenuta Meni je jamstvo da se Ja brinem za čovjeka i vodim ga do savršenstva. Vi svi morate znati da ne trebate oskudijevati Mojom skrbi, morate znati da nitko ne može biti izgubljen ako u zemaljskom životu vjeruje u Mene i želi da ga Ja prihvatim i da on sa Mnom bude povezan. Svaka misao okrenuta Meni, je dokaz njegove vjere u Mene i čežnje njegove duše za njenim Stvoriteljem i Ocem od vječnosti. Svaka misao koja nadilazi zemaljski svijet, koja je usmjerena u Moje kraljevstvo, dokazuje također volju duše da iznova teži svom prvobitnom stanju, jer je svjesna svog ishodišta i želi se opet tamo vratiti.

Poznajem svaku misao i zaista potičem ovu volju, kao Otac pun Ljubavi… Dopuštam duši osjetiti Moju Ljubav, da poveća svoju čežnju za Mnom, a time također i ojača snagu Moje Ljubavi. Ja uzimam Sebi svakog čovjeka koji je jednom okrenuo svoju volju k Meni, koji Me je prepoznao kao Boga punog Ljubavi i Oca od vječnosti… koji u Mene vjeruje… jer će on također osjećati Ljubav za Mene, čak i ako se ona u početku zaklanja iza najdublje poniznosti, jer čovjek prepoznaje svoje vlastito nesavršenstvo i nedostojnost… A poniznost je Meni najdraža ispovijed čovjeka, jer je suprotna prvobitnom grijehu, oholosti koja je biću jednom dopustila pasti. Čovjek Me prepoznaje kao najuzvišenije i najsavršenije biće, Kojeg se on sam ne osjeća dostojan ljubiti, i zbog toga mu pripada sva Moja Ljubav…

Stoga usmjerite vaše misli uvijek jedino u duhovno kraljevstvo, pustite ih da poduzmu put prema Meni, i Ja ću znati da se vaša volja odnosi na Mene… Onda vas Ja mogu dohvatiti i uistinu vas nikada više neću napustiti. Radi se jedino o vašoj volji u ovom zemaljskom postojanju, jer na početku vašeg utjelovljenja kao čovjek, ova volja je još podložna onome koji je kriv za vaš pad u bezdan. Morate promijeniti vašu volju, oduzeti je od njega i okrenuti je prema Meni… Stoga također možete vjerovati da Sam vas već dohvatio, ako želite da brinem za vas, da pronađete milost kod Mene, ako onda svjesno okrenete vašu volju Meni, ako želite biti i ostati Moji… Onda je vaša sudbina uistinu zapečaćena, više vas nikada neću pustiti pasti nazad, Ja vas privlačim k Meni i neću otpočinuti prije nego pronađete dom u kući vašeg Oca, tako da pronađete sjedinjenje sa Mnom, vašim Bogom i Ocem od vječnosti, Čija Ljubav vrijedi i vrijedit će za vas, jer ste Njegova djeca, koju je On sada osvojio za vječnost.

AMEN

Spread the Truth