Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7558 (Djelovanje Duha…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7558, 25 Ožujka 1960

DJELOVANJE DUHA ….

Ja želim da mogu djelovati u vama putem Mojega Duha …. želim da vaša duhovna iskra, koja je Moj udio, traži vezu sa Mnom i da ta duhovna iskra onda poveća utjecaj na vas, da igra presudnu ulogu kod vašeg razmišljanja, govora i postupaka, da dakle Ja Osobno mogu djelovati u vama, jer je ta iskra duha neraskidivo spojena sa Mnom. Vi dakle imate Samoga Boga u sebi …. i Ja ću se neprestano moći izražavati iznutra, ako vi sami Meni to omogućite kroz vašu volju za tim da budete spojeni sa Mnom, i da je vaše postupanje u skladu s tom voljom.

Jer ako tražite vezu sa Mnom, onda ćete sasvim izvjesno i živjeti po Mojoj volji …. živjeti ćete u Ljubavi i time ćete iskru duha u vama buditi u život …. tj. putem Ljubav-nog djelovanja k sebi ćete privlačiti Mene Samoga, Koji jesam Vječna Ljubav. Glas Moga Duha u vama, koji žudite čuti, je dakle samo znak Moga prisustva u vama, i prisutan ću vam moći biti uvijek kad živite u Ljubavi. I tako je svako djelovanje Duha uvijek uvjetovano Ljubavlju čovjeka, inače on sa Mnom ne bi bio povezan i onda niti ne bi mogao čuti Moj glas u sebi …. dakle Moj Duh ne bi mogao djelovati u čovjeku koji nema ništa Ljubavi.  

Duh u vama, koji je Moj udio, ovjerava vas kao Božansko stvorenje, samo ako Mu dopustite djelovanje. Tada stupate u vezu sa Mnom, i Ja ću vam se obratiti putem glasa Duha, Ja ću vaše razmišljanje uređivati i ispravno voditi, i Ja ću odlučivati vaše htijenje i postupke …. ali uvijek tek nakon vaše suglasnosti, nakon što vi sami putem Ljubav-nog djelovanja dozvoljavate djelovanje Duha u vama. I, Moj Duh će vas uvesti u Istinu ….

Dao sam vam to obećanje pošto ste na početku vašeg utjelovljenja kao čovjek bez spoznaje, vaše duhovno stanje je mračno, ne znate ništa o Meni i o Mom planu spasenja od Vječnosti …. no ako vam Ja želim dostaviti to znanje, moram to učiniti kroz Mog Duha …. Duh može govoriti samo duhu, iliti pak: Vi možete biti podučeni jedino od Mene Samoga, i stoga Moj Duh mora postati aktivan u vama. A onda vam On dostavlja znanje koje obuhvaća sve …. onda ćete biti uvedeni u Istinu, budući da vam Duh iz mene može dostaviti samo Čistu Istinu.

I svi se trebate truditi postići to da Moj Duh u vama može biti aktivan, jer vi tek onda možete biti uvedeni u spoznaju, jer tek onda u vama postaje čisto i svijetlo i više se ne trebate žaliti na duhovnu tamu. Pošto vi dakle u sebi nosite iskru Mog Božanskog Duha, i sva je Istina u vama, jer Duh iz Mene zna sve, On je zraka Ljubav-nog svjetla koja vaše srce može ispuniti i svu tamu odande izgoni. Duh iz Mene će vas učiti, On će u vama upaliti svjetlo, On će vam omogućiti znanje u skladu sa Istinom, jer On je u neprestanom kontaktu sa Mnom, njegovim Duhom-Ocem od Vječnosti. On je Moj udio i po tome zna o svemu što vi žudite znati …. “On vas uvodi u Istinu ….” (Ivan 16:13).

I vi ste probuđeni u život ako iskri duha u sebi dozvolite njegovo djelovanje, ako ste se sami uredili tako da se Ja Sâm u vama mogu izraziti …. i Ja ću vam uistinu darovati sve što god želite …. no ne mogu stupiti u vezu sa čovjekom koji ju ne žudi svjesno, koji Mi pruža otpor i koji živi bez Ljubavi, jer njemu se ne mogu približiti, Ja Koji sam Ljubav (1 Ivanova 4:16)…. I taj čovjek će i ostati bez spoznaje, koliko god da je on oštrog razuma i koliko god dugo živio na Zemlji …. on u duhu ostaje mračan, jer Duh iz Mene ne može ga osvijetliti, budući da Mu on onemogućuje Njegovo djelovanje.

Moj udio, iskra Duha, drijema doduše i u njemu, no ona je zatrpana i neće biti probuđena u život, i čovjek je odbio dar Milosti od Mene koji mu je uistinu mogao priskrbiti blaženstvo, samo da ga je iskoristio tokom zemaljskog života. Povezivanje te iskre duha sa Duhom Oca od Vječnosti mora biti uspostavljena od svakog čovjeka osobno, i tad će moći zabilježiti najveće duhovne uspjehe, rasti će u svjetlu i snazi, dozvolit će da Ja Sâm u njemu djelujem putem Moga Duha, a tamo dakle gdje mogu biti Ja Osobno, tamo više vječno neće biti tame ….

AMEN

Spread the Truth