Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7549 (Nevjerovanje u Kraj…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7549, 15 Ožujak 1960

NEVJEROVANJE U KRAJ…

Nije preostalo puno vremena do kraja… čak ako vjerujete da će najavljeni kraj biti u dalekoj budućnosti… biti ćete iznenađeni kako će se znakovi umnožiti i trenutak u vremenu u kojem živite će postati itekako očigledan. Ali sve će uvijek proslijediti unutar okvira prirodnog napretka, i to će opet i iznova oživjeti vaše nade kako je kraj i dalje daleko. Međutim, vaša volja će/mora ostati slobodna sve do posljednjeg dana, jer vi ne možete postići vaš cilj na silu koji se sastoji od uspostavljanja vaše veze sa Mnom, u tome da dobrovoljno podignete vaše ruke ka Meni priznavajući Me pri tome, Kojeg niste željeli priznati sve do sada. Zemaljski će život prema tome pred vas postaviti velike zahtjeve, morat ćete otrpjeti mnoge nevolje i uvijek imati mogućnost okrenuti se ka Meni… Ali sve će se zbiti potpuno prirodno, premda će probuđena osoba to prepoznati kao posljednje znakove prije kraja (Matej 24:32, 33).

I ako vam Ja opetovano proglašavam da ste kratko vrijeme pred krajem… da vam je jedino podareno još malo vremena na ovoj Zemlji, onda ovu izjavu trebate uzeti jako ozbiljno a ne ju uvijek smještati u budućnost u liniji sa ljudskim načinom gledanja… Vi trebate razumjeti riječi onako kako su vam dane, vi ih trebate uzeti doslovno, i dobro ćete napraviti to čineći… Jer vrijeme je blizu kada će Zemlja biti pročišćena i Nova će se Zemlja s druge strane pojaviti… Ali bez obzira koliko urgentno vam govorio, vi ne želite vjerovati u to, i Ja vam ne mogu osigurati ni jedan drugi dokaz da je Moja Riječ istina nego da ćete uskoro biti šokirani od strane prirodnog događaja i da onda možete jednako sigurno računati na kraj. Ipak vi ne znate da li ćete preživjeti potonje(g) ili pasti žrtvom ovom prirodnom događaju?

Stoga ga vi isto tako trebate uzeti u obzir kao kraj (u smislu: vi taj prirodni događaj isto tako trebate uzeti u obzir kao jedan kraj, jer pri tom vaš život može dokončati), jer mnogi će ljudi pri tome umrijeti, i njihov život neće više dugo trajati. Stoga ne budite nepromišljeni i pripremite se, čak ako se zemaljski život oko vas tako oblikuje kao da jedino napredak i prosperitet postoje… Samo jedan dan, i sve će nestati i pasti žrtvom uništenju od strane prirodnih sila, i preživjelima će biti prikazane strašne scene, budući je Moja volja da oni trebaju doći k njihovoj pameti i još iskoristiti preostalo vrijeme milosti kojeg još imaju do kraja. Jer sve što vama ljudima proglašavam kroz vidjeoce i proroke će se dogoditi riječ po riječ, i vi ćete uskoro iskusiti istinu Moje Riječi, i blažen je Onaj koji je prihvatio Moju Riječ i onda pronašao svoj put ka Meni, jer u velikoj nevolji će on uvijek pronaći izlaza, on će očigledno doživjeti Moju pomoć koju Sam obećao svima vama koji Me zazivate…

Iz ovog razloga vam Ja govorim, tako da Mi možete apelirati za snagu unaprijed i tada u krajnoj patnji, kada vi jedino imate Moju pomoć da se na nju oslonite… vi ćete ju primiti, jer Ja ne zaboravljam Moje Vlastite… Prema tome pobrinite se da ste ubrojeni u Moje Vlastite… Zazivajte Me u vremenima nevolje, i Ja ću uslišiti vašu molitvu.

AMEN

Spread the Truth