Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7543 (Riječi utjehe…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7543, 9 Ožujak 1960

RIJEČI UTJEHE…

Ja vas želim voditi kroz svaku nesreću/bijedu… samo ako Mi se povjerite (na čuvanje), ako se podredite Mojoj volji, ako Mi vašom vlastitom voljom i krivim/nepravednim akcijama ne pružate otpor. Ja ću ono što trebate i ne trebate činiti (po)staviti u vaše srce, i vi uvijek možete vjerovati da je to Moja volja, i vi uvijek bez ikakve rezerve možete činiti ono što se iznutra osjećate nagnani učiniti. Opetovano ćete doživjeti trenutke kada ćete prividno izgubiti vašu unutarnju mirnoću/prisebnost, ali podjednako ćete ju također ponovno pronaći, jer to je, također, dio duhovnog procesa usavršavanja/sazrijevanja vaše duše, da se u vremenima patnje/nevolje ona okrene ka Meni za pomoć, da opetovano traži ispočetka vezu sa Mnom, tako da ne bi postala indiferentna u svezi svog psihološkog zadatka. I ovo će vam biti utjeha, da Ja znam za sve vaše nevolje/patnje…. i da ću ih Ja okončati kada za to bude pravo vrijeme… Vi ne trebate biti obeshrabreni/utučeni jednom kada ste se predali Meni i Mojem vođenju; možete biti sigurni da ću vas Ja voditi dobro i da sam Ja Osobno pred-odredio svaki vaš zemaljski put, da ga vi stoga možete slijediti i da će vas uvijek voditi do cilja.

Ipak vaš život vas ne može mimoići bez borbe i patnje ili vi ne bi ostvarili nikakav duhovni napredak, ali to je naposlijetku razlog vašeg života na Zemlji. Međutim, Ja ću uvijek biti vaša obrana i štit; Ja ću se uvijek pobrinuti da se ne slomijete pod križem kojim sam vas opteretio za vaše spasenje… On neće biti teži nego vi možete izdržati/istrpjeti, i on će vam također opet biti oduzet kada je ostvario svoju svrhu: da vašoj duši poveća stupanj savršenstva koji uzdiže njezino blaženstvo kada ona jednog dana može odbaciti tijelo i ući u duhovno kraljevstvo. Križ će vam biti oduzet ponovno čim se svrha ispunila, jer Ja vas neću pustiti da patite duže nego je potrebno, i Ja ću vam ga također pomoći nositi kada vam on ponekad izgleda pretežak…

Vi uistinu možete živjeti vaš zemaljski život bez brige i on će vam biti izdržljiv, vi ćete ga biti u stanju savladati uz Moju pomoć, jer vi ste Mi odobrili/podarili pravo da hodam pored vas čim ste Me odabrali za svoga vodiča. I to će uvijek biti vaša garancija da vi nećete krenuti krivim stazama, jer Ja ću to spriječiti pošto vas volim i pošto ste se vašom slobodnom voljom okrenuli ka Meni. Samo Mi žrtvujte sve što vas pre-opterećuje (= u smislu, ‘kada se čovjek prigne zbog prevelike težine koju nosi’) i to će vam biti blagoslov. Ali ne dozvolite sebi da postanete depresivni/neraspoloženi zbog manjih sukoba sa kojima ćete se opetovano suočiti ali koji nisu dugotrajni…

Samo ponovno obnovite vašu iskrenu vezu sa Mnom, koja je svrha i cilj svih zemaljskih nevolja/nesreća, i uskoro ćete doživjeti promjenu, još jednom ćete rado i veselo ići kroz život, bit ćete oslobođeni od vašeg tereta i čak više naučiti kako Me voljeti kao vašeg Oca, Koji će vas štititi i voditi kroz svaku nesreću/nevolju.

AMEN

Spread the Truth