Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7528 (Širenje Evanđelja… Isus Krist…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7528, 22 Veljače 1960

ŠIRENJE EVANĐELJA… ISUS KRIST…

Svaka osoba koja dušama proglašava/navješćuje Evanđelje… koja svojim bližnjim ljudskim bićima pokušava donijeti Moju Riječ koja se sastoji od Božanskog učenja ljubavi, doprinosi ka njihovom iskupljenju… Svatko tko podsjeća svoje bližnje na ljubav proglašava ovo Evanđelje kada istodobno naučava kako su to najvažnije zapovijedi koje sam dao ljudima (Matej 22:36-40; Marko 12:28-31), i kada ih obavijesti o posljedicama ispunjavanja tih zapovijedi. Sve što doprinosi ka poučavanju/odgajanju ljudi u ljubavi je već iskupiteljski rad, jer ljudsko biće sebe iskupljuje jedino kroz ljubav i pošto ljubav treba biti prakticirana kako bi se time omogućilo spasenje čovjekove vlastite duše… Jer ljubav će uvijek tražiti kontakt sa Isusom Kristom, Božanskim Iskupiteljem, Koji jedino sada (ili ‘onda’) može donijeti istinsko iskupljenje osobi koja vjeruje u Njega…

Ljudsko biće bez ikakve sumnje (ili ‘bez obzira na sve’; isto tako ‘u svakom slučaju/zasigurno’) mora pronaći Isusa Krista pošto je iskupljenje bez Njega nemoguće… I tako svaka osoba vrši iskupiteljski rad ako napućuje ili vodi svoja bližnja ljudska bića do Isusa Krista… To je rad u vinogradu, to je sijanje sjemena… koje je Božansko učenje ljubavi… u ljudska srca. To je svjesni napor izvršen od strane osobe za dobrobit duša njegovih bližnjih ljudskih bića.

Svatko tko je sâm pronašao Isusa Krista, tko je pronašao iskupljenje od grijeha i smrti kroz Njega, se onda neće umoriti od proglašavanja Njega svojim bližnjim ljudskim bićima i također će mu (tj. njima) pomoći da postane iskupljen… svatko tko je pronašao Isusa Krista neće počinuti sve dok ga njegov bližnji također nije pronašao, i tako će on stalno govoriti o ljubavi i inspirirati svojeg bližnjeg da također krene cestom ljubavi koja za svoj krajnji cilj ima Isusa Krista… On neće otpočinuti sve dok druga osoba također nije pronašla izbavljenje od grijeha i smrti.

Sve dok je ljudsko biće i dalje udaljeno od Božanskog Iskupitelja Isusa Krista njegova ljubav još nije postala silna/snažna u njemu, jer ta ljubav zna i priznaje Božanskog Iskupitelja i ne može drugačije nego Ga proglašavati/navješćivati… A onaj koji je pronašao Isusa Krista ne može sebi pomoći već proglašava/navješćuje (ili ‘ne može drugačije nego proglašavati/navješćuje’) Njegovo Evanđelje Ljubavi svima sa kojima dođe u kontakt… On će biti neprestano aktivan umjesto Njega i na taj način voditi mnoge duše ka Meni, jer on im Moju Riječ čini dostupnom, što je zadatak svakoga tko je sam primio Moju Riječ, koji žudi za njom i kome se Ja prema tome obraćam/govorim… bez obzira da li se to događa direktno ili kroz čitanje ili slušanje Moje Riječi. Jer to Sam uvijek Ja Koji govorim vama ljudima ako žudite čuti Moju Riječ… Zbog toga je proglašavaje Mojeg Evanđelja izvanredno nužno, i svatko će biti blažen tko prihvati ovu misiju pomaganja u iskupljivanju duša njegovih bližnjih ljudskih bića, tko njemu (tj. njegovim bližnjima) čini pristupačnim to znanje i kako i zašto on mora biti iskupljen ako jednog dana želi postati sretan.

Svatko tko živi s ljubavlju je pronašao Isusa Krista i svjetlo realizacije (= istinske spoznaje) ga obasjava… ali svatko tko još nije iskupljen treba biti podučen, slika Božanskog Iskupitelja Isusa Krista mu treba biti predstavljena (u smislu, ‚treba biti uvjeren’ = isto tako, ‚važnost uloge Isusa Krista mu mora biti sasvim jasno predočena/razjašnjena’) i treba ga podsjetiti da se okrene i obrati Njemu (ili ‚traži pomoć od Njega’) da on, također, pronađe iskupljenje kroz Njega i Njegovo djelo Spasenja… I prema tome svaka osoba koja širi Moje Evanđelje svijetom je blagoslovljena (Marko 16:15), jer on ka Meni vodi dugo vremena izgubljene duše koje će pronaći spasenje kroz Isusa Krista Osobno, Koji je njega (tj. njih), također, iskupio sa Svojom krvlju.

AMEN

Spread the Truth