Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7524 (Životne okolnosti poslužuju ostvarivanju potpune zrelosti…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7524, 17 Veljače 1960

ŽIVOTNE OKOLNOSTI POSLUŽUJU OSTVARIVANJU POTPUNE ZRELOSTI…

S Moje strane vam je ponuđena svaka mogućnost za razvitak, jer vaš cijeli kurs života je određen od strane Mene tako da će vam osigurati neprestano nove mogućnosti da radite na unapređenju vaše duše. Opet i iznova ste vi suočeni sa mogućnostima gdje morate sebe dokazati, gdje morate aktivirati vašu volju, gdje vi tako morate formirati vaše vlastito gledište i gdje će onda biti od važnosti kako vaša djelovanja uskladite sa Mojim zapovijedima ljubavi spram Boga i vašeg bližnjega, koje se trebaju nalaziti u korijenu svega što činite ili ne činite. A vaša je sudbina čisto uređena tako da ćete vi biti motivirani biti ljubav-no (ili ‘s ljubavlju’) aktivni… Opet i iznova su za vas stvorene prilike tako da razmišljate o vašem bližnjemu i na taj način također dokažete vašu ljubav spram Mene. Moja je jedina briga pomoći vam preobraziti vašu prirodu, i prema tome ću Ja Sebe uvijek izraziti na način koji vam nudi mogućnosti da bi ostvarili tu preobrazbu. Vaša je sudbina odlučena od strane Mene, ipak jedino na takav način da će vam ona poslužiti za najbolje, da vaša duša tim putem može potpuno sazrijeti ako ste dobre volje, to jest, ako vi namjeravate ostvariti savršenstvo na Zemlji. U tom slučaju vi uvijek jedino možete prepoznati Moju ruku u svemu sa čim se susrećete, što vas vodi tako da će biti od dobrobiti za vašu dušu. I to je zašto vi trebate također ponizno prihvatiti što vam se providentalno približava… To je naumljeno u Mojem vječnom planu, i ovaj plan je doista dizajniran u ljubavi i mudrosti i biti će (s)proveden u ljubavi i mudrosti, uvijek poradi vašega spasenja.

Otud, katastrofa u stvari ne postoji za vas, jer iako na Zemlji to tako izgleda, duhovno je to ipak jedino mogućnost za ostvarivanje zrelosti za vaše duše, i jedino je na vama da li će vam takva katastrofa koristiti, da li će ona biti blagoslov za vašu dušu. Sve to zavisi o stavu vaše volje, da li ona traži kontakt sa Mnom i ustraje, u tom slučaju sve što on čini i razmišlja od tada nadalje će biti za njega blagoslov. Sve što se događa čovjeku u skladu sa sudbinom mora imati dobar učinak na nekoga tko se blisko ujedini sa Mnom, jer on Me neće ostaviti/ispustiti i također će prevladati svako naizgled teško iskustvo, budući ću Ja Osobno stajati pored njega kroz njegovu iskrenu vezu sa Mnom. I tako će njegova sudbina postepeno sebe riješiti i krenuti pozitivnim pravcem čim osoba jeste i ostane u kontaktu sa Mnom. A veza sa Mnom je svrha i cilj svakog događaja, ali neće ju svatko uspostaviti i prema tome mora često trpjeti dugo vremena prije nego se zaputi stazom ka Meni, Koji ga onda mogu osloboditi svakog tereta kada Mi se povjeri i zatraži Moju pomoć. Ali on uvijek treba imati na umu kako će jedino njegovo sazrijevanje na Zemlji biti blagoslovljeno s Moje strane i da sve što se čovjeku dogodi služi za postizavanje njegove zrelosti… on bi uvijek trebao uzeti u obzir da je na njemu samome kako dugo će ga takvi udarci sudbine opterećivati, i da će on sebe osloboditi od njih čim uspostavi iskreno jedinstvo sa Mnom… on uvijek treba zapamtiti da se to jedino tiče iskrenog sjedinjenja, da se on treba (po)vratiti Meni, od Koga je jednom sebe dobrovoljno udaljio.

AMEN 

Spread the Truth