Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7520 (Nova Zemlja… Rimljani 8…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7520, 11 Veljače 1960

NOVA ZEMLJA… RIMLJANI 8….

Ni jedno djelo stvaranja na ovoj Zemlji neće izbjeći ogroman prevrat; on će uključiti sve od tvrde materije do biljnog – i životinjskog kraljevstva sve gore do ljudskog bića… Sve će biti afektirano djelom uništenja srazmjera koji će prevazići sve što se ikada dogodilo na Zemlji… Sve će biti uništeno tako da čovjek doista može govoriti o Novoj Zemlji nakon što je djelo transformacije bilo kompletirano. Stoga će sve prognane duhovne supstance najprije biti oslobođene iz njihove materijalne forme; ali one neće biti sposobne uživati njihovo stanje slobode za jedno dugo vrijeme budući će biti iznova zavezane u novim tvorevinama sukladno njihovom pojedinačnom stupnju zrelosti. To je zašto se nove tvorevine mogu pojaviti u vrlo kratkom vremenu i ne trebaju dugi proces razvoja budući su prikladno sazrele duhovne supstance već prisutne i jedino potrebuju različite oblike tako da razvoj može nastaviti napredovati na Novoj Zemlji. I ove nove tvorevine će biti tako različite da će to doista voditi do velikog duhovnog napretka unutar daleko kraćeg vremena nego na staroj Zemlji, jer duhovne supstance neće biti podređene onolikom protivljenju kao što je to slučaj u posljednjim danima tijekom kojih zle sile svugdje zamjetno vrše njihov neposredni utjecaj.  

I tako će se čin transformacije dogoditi brzo ali ni jedno ljudsko biće njega neće biti svjesno, jer oni koji su bili uznešeni (1 Solunjanima 4:16, 17) će biti vraćeni na novo oblikovanu Zemlju ali će biti neposobni procijeniti koliko su dugo bili odsutni sa Zemlje budući im je nedostajao svaki pojam o vremenu. Ali ništa neće ostati u svojoj staroj formi. I čak sami ljudi neće doživjeti njihov zemaljski izvanjski pokrov opterećavajućim… do izvjesne mjere će oni već biti opasani sa više produhovljenom formom premda je to i dalje zemaljsko-materijalna supstanca (= ovdje je dakle riječ o fizičkom materijalnom tijelu), ali oni neće doživjeti nikakve fizičke slabosti i boli i biti će sposobni živjeti njihov život na Zemlji u stanju koje se doista može nazvati rajem (Otkrovenje 21:4). I ovo će se stanje nastaviti sve dok ljudi žive u bliskom sjedinjenju sa Bogom, sve dok su oni u direktnom kontaktu sa svjetlosnim svijetom i njegovim stanovnicima i potpuno žive u skladu sa Božjom voljom. Vremenom će se, međutim, opet dogoditi promjena kada će princ tame (Sotona) još jednom steći kontrolu nad ljudima; ali to se neće dogoditi jedno dugo vrijeme budući će prvi naraštaji i dalje biti vrlo intimno sjedinjeni sa Bogom, Čiju im je moć i slavu bilo dopušteno doživjeti, tako da će Mu ostati vjerni i neprestano živjeti njihove živote u Njegovoj Ljubavi i mudrosti.

Kao rezultat će također utjecaj ljudi na sva stvorenja biti najpovoljniji; ljudska će se Ljubav osjetiti od strane duhovnih supstanci u svim djelima stvaranja i što više Ljubavi oni osjete to će brže napredovati u njihovom razvoju i u ovom Ljubav-nom okruženju također brže odbacuju njihov otpor. Ona će rado biti u službi i može često napustiti svoju formu vrlo brzo kako bi okupiralo sljedeću višu, što značajno skraćuje proces razvoja poredbeno sa prethodnim periodom na staroj Zemlji. Ako samo poradi ove zavezane duhovne supstance ljudi trebaju prepoznati Božju Ljubav u činu transformacije, jer ne jedino ljudsko biće potrebuje Božju pomoć nego sva stvorenja uzdišu za oslobađanjem (Rimljanima 8:19-22)… Ljudsko biće, međutim, ima priliku sebe osloboditi od forme tijekom njegova zemaljskog života… Ako zakaže onda će to biti njegova pogreška da je opet zloupotrijebio njegovu slobodnu volju i zato će on također morati snositi posljedice, jer onda će jedino primiti za čim je smjerao tijekom njegova zemaljskog života… budući je jedino žudio za materijalnim stvarima one će postati njegova izvanjska čahura.

AMEN

Spread the Truth