Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7514b (Snaga Riječi… Dnevni rad unapređenja duše…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7514b,  5 Veljača 1960

SNAGA RIJEČI… DNEVNI RAD UNAPREĐENJA DUŠE…

Svaki dan vama daje mogućnost da sazrijete u svojoj duši, budući se svaki dan vi možete povezati sa Mnom kroz Ljubav-no djelovanje i intimnu molitvu, a svaka veza sa Mnom omogućava izljev Moje snage, koji će uvijek povoljno djelovati na vašu dušu… I ako samo jednom dnevno učinite mogućim da primite priljev snage, onda vi također sa sigurnošću možete očekivati povećanje svoje zrelosti, i vaša duša je profitirala, dan nije bio proživljen uzalud… A vi uvijek imate priliku za djelovanje u Ljubavi, kao i za intimni dijalog sa Mnom, i stoga ne smijete ući u zastoj (mirovanjeprekid) vašeg procesa sazrijevanja, vi možete pouzdano i vedro ići svojim životnim putem, jer steći dobit za vašu dušu znači mnogo, obzirom na bliski Kraj, koji zahtijeva pojačan rad na vašoj duši. Pa čak i ako tjelesno vi ništa ne primijetite, prije svega se radi o vašoj duši, a ova ne treba izaći praznih ruku, čak i ako vam dan nije donio veliku zemaljsku korist. No, i zemaljski ćete vi dobiti priljev snage, ukoliko se vi za to ozbiljno obratite vašem Ocu na nebu, jer On zna za sve vaše nevolje, i također će vam ih rado otkloniti… Vi ste Moja djeca, i Ja ću se pobrinuti za sve vaše brige i nevolje, ali Ja također zahtijevam vašu volju, koja treba biti usmjerena na duhovno sazrijevanje… Svaka molitva povlači za sobom duhovni blagoslov, za vas same, a također i za vaše drage, na koje se odnose vaše molitve. Zato ćete vi također u svako doba moći vršiti rad na duši, kao što vi također u svako doba možete moliti, ako se vi samo intimno povežete sa Mnom i u mislima promucate (tepate) riječi… Ja vas čujem i razumijem vas, i Ja rado ispunjavam takve zahtjeve, koje jedno dijete upućuje Meni u povjerenju u Moju pomoć. I tako nijedan dan ne smije za vas biti izgubljen, jer duhovno vi uvijek možete izvući korist za vas, pod pretpostavkom da ste dobre volje i da Meni želite pripadati. Jer ovime se Ja obraćam Mojoj djeci, koja su već uspostavila odnos jednog djeteta sa Ocem, koja Mi više ne stoje po strani. Jer drugi mogu pustiti da prođe toliko mnogo dana bez da ozbiljno promisle na svoju dušu, a ovi su u velikoj duhovnoj nevolji. No vi možete moliti i za njih, i to će biti njima i vama na blagoslov, jer svi Me ljudi trebaju pronaći, budući jedino u i sa Mnom se može pronaći blaženstvo, budući je sjedinjenje sa Mnom prvi i posljednji cilj kojeg vi svi trebate postići. Uvijek mislite jedino na to da vas Ja ljubim, da ste vi Moja djeca, i da Ja jedino čeznem biti s vama u stalnoj vezi, koja međutim mora biti uspostavljena od vas samih. A ako Mi vi poklonite svoju Ljubav, onda vi Meni također poklanjate vašu volju, a onda će i vaše misli uvijek biti usmjerene k Meni, i vi ćete sa sigurnošću pomoći vašoj duši da sazrije, vi nećete živjeti uzalud na Zemlji, jer vas svaki dan približava Meni, sve dok ne budete sjedinjeni sa Mnom zauvijek.

AMEN

Spread the Truth