Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7497 (Pomoć Isusa Krista za zemaljski život…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7497, 10 Siječnja 1960

POMOĆ ISUSA KRISTA ZA ZEMALJSKI ŽIVOT ….

Svaki čovjek treba pomoć Isusa Krista želi li u zemaljskom životu postići svoj cilj: uspostaviti sjedinjenje s Bogom i Stvoriteljem od Vječnosti, sa svojim Ocem. Kad započinje svoj život kao čovjek, još je u dalekoj udaljenosti od Boga …. jer, sjedinjenje s Njim mora uspostaviti u slobodnoj volji, a ta volja mora se dakle prvo odlučiti za Njega, što iziskuje određenu borbu koja isto tako može imati negativan ishod.

Čovjek mora znati da postoje dva gospodara koja ga žele posjedovati, i da je njegova vlastita volja presudna za to koji gospodar onda treba uzeti svoje vlasništvo …. Jedan od gospodara već ima određeno pravo na njega, no ne može ga siliti da ostane uz njega, nego čovjeka mora ostaviti slobodnoga ako ovaj to sam želi i okrene se drugom Gospodaru …. no dok ne dođe do te konačne odluke, tome može prethoditi duga borba, pošto prvi nije da bez borbe prepušta dušu, nego se još tokom cijelog (njenog) zemaljskog života bori za to da mu ona ostane u vlasti.

No i Sam Bog isto tako se bori za svaku dušu, iako na jedan drugi način nego Njegov protivnik …. On zna da se čovjeku mora pomoći prilikom njegove odluke volje, budući da je ovaj previše slab da bi svoju volju ispravno usmjerio i upotrijebio. A kako bi se čovjeku moglo dostaviti osnaženje volje, Božanski Iskupitelj Isus Krist Osobno je umro na Križu pod stravičnim mukama i patnjama, da bi kroz to ljudima priskrbio osnaženu volju. No korištenje tog osnaženja volje čovjek mora izmoliti kod Isusa Krista …. on obavezno mora krenuti putem prema Njemu i kod Njega uzeti nužnu snagu za ispravnim htijenjem i ispravnim postupanjem. On dakle prvo mora htjeti svoj zemaljski život koristiti po Božjoj volji. Time se on već izjašnjava za pravog Gospodara, a tada prima pomoć na svaki način …. 

Jedino preko Isusa Krista put vodi do Oca (Ivan 14:6)…. I zato čovjek na Zemlji prvo mora saznati za Isusa Krista i Njegov čin spasenja. A to znanje pruža mu Evanđelje, Radosna Vijest o Putu, Istini i Životu …. Božansko Učenje Ljubavi, koje je jasan putokaz, prvo za dolazak u ispravno razmišljanje a onda i za to da se skupi volja za to da se uz pomoć Isusa Krista ide tim putem …. Jer, radosna vijest uči Ljubavi, Ljubav prepoznaje Isusa Krista pa Ga i priznaje …. Ljubav uspostavlja vezu sa Njim, osiguran je dotok snage, i započet je put ka Ocu i vodi sigurno ka cilju, konačnom sjedinjenju sa Bogom, Koji Se u Isusu Kristu utjelovio na Zemlji, kako bi ljudima pripremio put ka Njemu, njihovom Bogu i Ocu od Vječnosti.

Želi li čovjek na Zemlji dospjeti do cilja, to onda znači i borbu protiv gospodara koji ima isto pravo na njega i koji ga ne želi osloboditi …. Ta borba zahtjeva snagu, a tu snagu može se dobiti jedino kod Isusa Krista, Božanskog Iskupitelja …. bez Njega čovjek nije sposoban tu borbi završiti pobjednički, uvijek će podlijegati, i njegova volja biti će tako slaba da protivniku neće moći pružati otpor, od njega će biti poražen, neće se moći podići pošto mu nedostaje snage ….

I zato on mora zazivati Isusa Krista i moliti Ga za osnaženje volje i za dotok snage …. i neće uzaludno zvati, jer samo ako se ozbiljno želi osloboditi iz vlasti protivnika, Isus Krist kao borac stoji uz njega, i ovaj će uistinu biti i ostati pobjednik, jer za to je On umro gorkom smrću na križu, i On je platio otkupninu za sve duše koje žele doći k Njemu …. tako da je dakle jedino potrebna volja, a da bi ova postala jaka, čovjek mora i moliti Isusa Krista, i uistinu će i iskusiti osnaženje volje.

Čovjek bez znanja dolazi na svijet, onda mu se nudi svakakvo znanje, i tad se iznutra mora odlučiti za ispravno …. I samo kad mu je volja dobra, on će onda i htjeti dobro pa se tad obratiti Višoj Sili da mu Ona pomogne u svako doba da prepozna i čini ono što je ispravno …. i tad će mu biti dostavljena prava spoznaja u svezi Isusa Krista, u svezi Njegovog Božanskog učenja Ljubavi i u svezi puta kojim treba ići kako bi postigao svoj životni cilj: sjedinjenje s Bogom u Isusu Kristu …. koje opet uspostavlja odnos koji je postojao u početku …. da Ga okružuju istinske slike Božje i da stvaraju i djeluju u skladu s Njegovom voljom, koja je onda i volja sve Njegove djece ….

AMEN

Spread the Truth