Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7495 (Nošenje križa… Praćenje Isusa…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7495, 6 Siječanj 1960

NOŠENJE KRIŽA… PRAĆENJE ISUSA…

Živjeti kao Moj učenik/sljedbenik također znači odano nositi mali križ koji je vama ljudima nametnut/natovaren za dobrobit vaše duše… jer ići putem praćenja Mene povezano je sa putem križa koji će, međutim, biti pod-nošljiv za svakoga od vas pošto Me vi uvijek možete zazvati/zamoliti da vam pomognem nositi vaš križ… I vi nećete moliti uzalud … Ja ću uzeti vaš križ od vas ili olakšati vaš teret; Ja vam neću natovariti više nego ste u mogućnosti izdržati…

Ali vi trebate prihvatiti bar mali teret/breme ili nećete stupiti/poći putem ‘Mojeg sljedbeništva’ (= u smislu, ‘svrstati se u Moje sljedbenike’) koje je, naposlijetku, od najveće dobrobiti za vašu dušu… 

Živjeti kao Isusov učenik/sljedbenik je zaista velika korist/prednost za dušu, jer onda će ona izdržati puno patnje i na taj način sebe očistiti dok još živi na Zemlji, ući će u onostrano kraljevstvo pročišćena i tako će od sebe odbaciti mnoge stvari koje bi jedino bile prepreka ka blaženstvu, jer duša mora biti pročišćena ako (ho)će ogrnuti/obući odijelo od svjetla, i time ući u kraljevstvo svjetla. I jednog dana će Mi biti zahvalna da joj je bilo dozvoljeno osloboditi se njezinih nečistoća dok je još na Zemlji, ali to također znači prolazak putem križa, nošenje malog križa sa kojim Ja opterećujem/natovarujem svakog čovjeka koji želi biti Moj istinski učenik/sljedbenik, koji Me želi pratiti na Mojem križnom putu i osobno želi otkloniti dio svoje krivnje grijeha još dok je na Zemlji. On će pronaći oproštenje svoje krivnje, svi dugovi će mu biti oprošteni, jer Ja sam za njega umro na križu, ali stanje njegove duše može varirati u njezinom stupnju svjetlosti, i sa ciljem da bi dušu učinio prozirnom za svjetlo, sve nečistoće moraju biti otklonjene, ona (= duša) mora otplatiti/otkloniti što je u stanju sama otkloniti, i prema tome će samo povećati svoj vlastiti stupanj svjetla kojeg inače mora postići tek u onostranom kroz djela ljubavi za duše kojima treba pomoć…

Duša će zaista pronaći oproštenje grijeha kroz spasenje putem Isusa Krista, a to također znači da će ona biti primljena u kraljevstvo svjetla; ali različito obilje svjetla ovisi o radu kojeg duša izvodi/sprovodi na samoj sebi, što se događa kroz djela ljubavi i trpljenje/izdržavanje patnje. Zato je svaka duša opterećena sa nošenjem križa i prema tome ona ne smije podbaciti/odustati (= u tome pretrpjeti neuspjeh). Ona ga mora nositi sa strpljenjem ili Mene zamoliti za pomoć/olakšanje, i Ja ju zaista neću ostaviti bez pomoći… Čim se okrenete ka Meni teret će postati osjetno lakši, jer Ja želim da Me zazivate pošto Ja, kao nositelj križa, uvijek želim hodati pored vas kako bi vas podržao i osnažio kada se čini da vam teret postaje teži… Onda mirno možete (po)tražiti Onoga Koji želi skinuti teret sa vas, Koji će uzeti teret na Svoja vlastita ramena sa ciljem da vas oslobodi od njega…

Ali ne biste trebali htjeti potpuno se osloboditi križa ako želite postati istinski učenici/sljedbenici Isusa, jer On je za vas nosio najteži križ pošto je prihvatio cjelokupnu krivnju grijeha čovječanstva i nosio ga do kraja Svoga puta… To je često bilo previše za Njegovu snagu koju je imao kao čovjek ali On ga je nosio iz ljubavi prema čovječanstvu, kojeg je želio spasiti/izbaviti od svih posljedica grijeha pod kojima (ili ‘od kojih je’) ljudska rasa venula. I stoga vi, također, trebate nositi vaš križ u ljubavi prema Meni u Isusu Kristu do kraja vašeg zemaljskog života, i sa zahvalnošću ćete shvatiti prednost koju je vaša duša postigla ‘prateći Isusa’ kada u duhovno kraljevstvo uđe sa obiljem svjetla i slobode, pošto je već otklonila sav teret grijeha za vrijeme svog križnog puta, jer ona pročišćena, kroz kapiju vječnosti ulazi u vječni život.

AMEN

Spread the Truth