Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7493 (Upućivanje na Kraj… Obnovljeno prognanstvo…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7493, 3 Siječanj 1960

UPUĆIVANJE NA KRAJ… OBNOVLJENO PROGNANSTVO…

Bilo je više nego u obilnoj mjeri proglašavano vama ljudima kako se približavate teškim vremenima, opet i iznova vi ste bili opominjani i upozoravani da se zaustavite i promijenite vaše ponašanje u Bogu-ugodan način života… Opet i iznova vam je bilo ukazano kako će vaša duša biti u velikoj opasnosti ako bi ona iznenada morala predati njezin zemaljski život i ući kroz kapiju u vječnost… Predstojeći/neminovan Sud vam je bio proglašen, duhovni i zemaljski prevrat na Zemlji… vaša pažnja je bila skrenuta na obnovljeno prognanstvo na Dan Suda. Vi ste bili poticani gorljivo raditi na unapređivanju vaše duše kako bi odvratili ovu sudbinu novog prognanstva od vas… Ali vi to slušate a ipak ne vjerujete ozbiljno da bi se sve što je predskazano moglo obistiniti… Vi nemate vjere, i bez vjere vi nećete imati ispravan osjećaj odgovornosti spram vaše duše, koja trpi užasnu nevolju… Jer još samo nekoliko dana preostaje koji bi, međutim, bili dovoljni da bi joj osigurali izvjestan stupanj zrelosti ako bi se za ovime ozbiljno stremilo. Ljudima nedostaje vjera i čak vjernici imaju u sebi izvjesne sumnje kada im je skori kraj bio spomenut… čak vjernici neće prihvatiti bezrezervno što im je rečeno u svezi kraja, premda to dolazi odgore. A vi morate zadržati vašu slobodu volje, vi ne smijete biti prisiljeni, i tako dani prolaze bez ikakvog postignuća za vas sve dok vi dobrovoljno ne stremite postići duhovnu zrelost. Ipak onda vi više nećete sumnjati u ono što vam je predskazano… Čim vi duhovno stremite sami od sebe sve što se od vas očekivalo da vjerujete će postati također za vas izvjesnost. Onda ćete također biti sposobni uvjerljivo informirati vaša bližnja ljudska bića s obzirom na to koje je vrijeme i da je kraj blizu.

Jedino netko tko je u ovo uvjeren će također biti sposoban proglasiti skori kraj sa uvjerenjem i sve drugo čemu se čovječanstvo približava. Jedino su nekolicina sigurni kako je kraj blizu, jer oni prepoznaju znakove vremena i sposobni su ih prepoznati budući gledaju na sve sa duhovnog gledišta i stoga također smatraju kako je vrijeme kraja došlo. Vi ljudi trebate obratiti pažnju na znakove koji su bili nagovješteni davno prije. Onda ćete također shvatiti čas u kojem živite i to vam ne bi trebalo biti teško ako vjerujete u kraj i u sve što je asocirano sa ovim krajem. Sviđalo se to vama ili ne, vi nemate još puno preostalog vremena… Jedino, vjernik će i dalje nastojati izvući duhovnu koristi od ove informacije, dok nevjernik neće čak iskoristiti ove posljednje dane, što će on gorko požaliti jednog dana, ako mu nije dodjeljeno obnovljeno prognanstvo, što je tako užasna sudbina da bi ljudsko biće trebalo napraviti sve što je u njegovoj moći da ju izbjegne. To je zašto će on biti obaviješten o njoj opet i iznova, znanje će mu biti dostavljeno s obzirom na to što će se dogoditi dušama koje zakažu tijekom njihova zemaljskog života i koje više neće biti prihvaćene u kraljevstvo onostranog budući je vrijeme došlo do kraja… Ovo ih znanje treba motivirati da gorljivo rade na unapređenju njihovih duša i u opasnosti su izgubiti njihov zemaljski život i, istovremeno, da se njihove supstance ponovno razlože za novi proces razvoja kroz tvorevine Nove Zemlje. Oni bi i dalje bili sposobni odvratiti ovu opasnost od njih tijekom posljednjih dana ali oni moraju dobrovoljno raditi na unapređenju njih samih, oni moraju… ako misle da ne mogu vjerovati… razmotriti mogućnost da je istina što im je rečeno i naknadno živjeti sukladno, i oni bi zadobili značajan plus za njihove duše i ne bi bili izgubljeni kada je došao Dan Suda.

AMEN

Spread the Truth