Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7489 (Veza s Isusom Kristom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7489, 29 Prosinac 1959

VEZA SA ISUSOM KRISTOM…

Vi bilo kada možete izgovoriti ime Gospodnje, i uvijek ćete naći sluha u Njega, jer On samo čeka na to da vi vaše misli k Njemu okrenete, i da On može Svoju zraku Ljubavi izliti u vaše srce, jer ovo posljednje je zaslužno za to da se vaše srce otvara, a to se dogodilo kroz okretanje vaših misli Njemu. Svaka duhovna misao je veza vas samih sa kraljevstvom svjetla. Svaka pomisao na Njega, vašeg Boga i Oca u Isusu Kristu, je veza s Njim, koja je za vas uvijek nešto najdragocjenije, budući vam svako povezivanje donosi snagu i svjetlo, koje vaša duša osjeća sasvim blagotvorno, čak i ako vaše tijelo ništa od toga nije u stanju osjetiti. Stoga se vi i u najmanjim nevoljama trebate okrenuti Isusu Kristu, jer kroz to uvijek uspostavljate vezu s Njim, koja nikada neće ostati bezuspješna. A, mnoge male nevolje u ljudskom postojanju, trebaju vas uvijek jedino poticati na to da se okrenete Njemu… jer On želi da vi uvijek i svugdje mislite na Njega,i jer vaša povezanost ne može nikada biti dovoljno prisna, želite li vi u tome iskusiti veliki blagoslov. Vi trebate doći do toga, da vi još jedino s Njim idete vašim putevima, da vi sve Njemu povjerite, da vi ne poduzimate ništa bez Njega, da vi Njemu odlazite za savjet, što god radili… da vi više ne hodate sami, nego u stalnoj pratnji Onoga, Koji želi biti i ostati vaš Vođa na vašem zemaljskom životnom putu… jer onda ćete vi također sigurno postići vaš cilj. Čak i ako su vaše brige male… jedino je važna povezanost s Njim, a na to vas trebaju potaknuti čak i najmanje brige, i vaš Otac će imati Svoje zadovoljstvo u vama, sa kojima On želi biti spojen za svu vječnost. Jer,viste se jednom dobrovoljno odvojili od Njega, i stoga se morate opet dobrovoljno vratiti Njemu… Morate opet okrenuti misli Onome, od Kojega ste se jednom odmaknuli u potpunoj zaslijepljenosti vašeg razmišljanja. Kao ljudi, vi međutim ne možete na to biti prisiljeni, i zbog toga ste na svijetu sa slobodnom voljom, koju vi sada možete usmjeriti također na svijet i njegove čari, no onda ste vi sami još vrlo daleko od Boga, Koji vas međutim, želi ponovo dobiti za vječnost. A svaka misao koju vi usred zemaljskog života okrenete Njemu,je započinjanje povratka Njemu, čemu sada trebate sve ozbiljnije težiti, odnosno, sve češće podizati vaše misli Onome, iz Kojega ste jednom proizašli. Zbog ovoga vam međutim, ostaje sloboda volje, jer vi trebate iz Ljubavi pronaći i slijediti put prema Ocu, On vas ne želi prisilno na to potaknuti, jer samo je Ljubav jedino sredstvo, koje opet uspostavlja stari odnos, kakav je bio na početku… Jedino Ljubav sjedinjuje dijete s Ocem, stvorenje sa Stvoriteljem od vječnosti… A ovu Ljubav Bog želi posjedovati od vas ljudi, i stoga vas On privlači na svaki način i udvara vašoj Ljubavi… čak i ako se to događa kroz nevolje svake vrste, On vas nastoji ponukati na povezivanje s Njim, što će se onda također dogoditi u Ljubavi, koju će Otac sada pokazati na mnogo načina, tako da On dobije svu Ljubav djeteta, i da se sada može dogoditi sjedinjenje, koje dijete zauvijek povezuje a njegovim Ocem. Pustite vaše misli da uvijek i uvijek iznova odlutaju uvis, Isusu Kristu, vašem Bogu i Ocu od vječnosti… I vaš život će se uskoro odvijati više duhovno, vi ćete zemaljski život sa svim poteškoćama lako savladavati, i uskoro ćete živjeti još jedino za duhovno kraljevstvo, za kraljevstvo koje je vaša istinska domovina, u koju ćete ući kada završi vaš zemaljski put.

AMEN

Spread the Truth