Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7488 (Pouzdanje u ispunjenje molitve…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7488, 27 Prosinca 1959

POUZDANJE U ISPUNJENJE MOLITVE ….

Vi uvijek možete živjeti u čvrstoj vjeri da vas Ja čujem kad Mi se molite u Duhu i u Istini …. I čak kad pomoć ne dolazi odmah, ona neće izostati, jer Ja ne ostavljam neispunjenu ni jednu molitvu koja Mi je upućena u Duhu i u Istini. No Ja vas često moram i iskušati da li ćete izdržati …. Tako da ne trebate pokleknuti u vjeri, nego samo sa sigurnošću trebate čekati da vam se ispuni, i Ja vas uistinu neću razočarati.

Stalno vam govorim da trebate biti čvrsti u vjeri, a jednog dana će i doći to vrijeme gdje će vam lako pasti skupiti tu vjeru u Moju sigurnu pomoć, a tad ste i nadvladali svijet. No još se morate boriti za tu vjeru, još ćete dolaziti u situacije gdje vam samo prava molitva u Duhu i u Istini donosi pomoć. A Ja dozvoljavam da se nevolje često nadvijaju nad vas, pošto ne želim postići ništa drugo nego takvu jednu čvrstu vjeru.

Nikada ne trebate misliti da bih vam Ja mogao odbiti vaše molbe …. Trebate biti skroz sigurni u to da vam ih Ja ispunjavam, i utoliko lakše će Meni biti da vam budem pomoćnik u svakoj nevolji. Jer i Ja sam zakonski vezan …. nije da imam višu silu iznad Sebe koja bi Me priječila činiti ono što hoću, nego zakon vječnog reda, Čiji autor sam Ja Osobno, zabranjuje protuzakonito postupanje, a čvrsta vjera pripada zakonu vječnog reda pa zato u sebi i nosi snagu ….

Uvijek trebate misliti samo da sam Ja vaš Otac, Koji vas ljubi, i uvijek si samo trebate zamisliti zemaljskog oca, koji svom djetetu ne može odbiti niti jednu molbu …. Ukoliko više će vaš Otac u Nebu  ispuniti svaku molbu Svome djetetu koje Mu se povjerava i koje se trudi zadobiti Njegovu Ljubav (Matej 7:7-11)…. Skroz sigurno i bezbrižno možete ići kroz zemaljski život, jer što vas još pritišće, to ću sigurno skinuti sa vas jednom kad je došlo vrijeme …. kad je vaša vjera živa tako da potpuno uvjereni jednostavno očekujete Moju pomoć …. a tad će vam se ona i očitovati ….

Vi samo trebate moliti i onda čekati …. No vaša molitva ne treba biti molitva usana, koja ne dopire do Mog uha. Dovoljne su već kratke intimne riječi, kojima Mi vi predstavljate vašu nevolju, a one Me zasigurno i dosežu i Ja ih čujem. No što je slabija vaša vjera, to duže Ja to moram odgađati, a to čini da posumnjate u Moju Ljubav ili Moju moć, i vaša vjera tada biva sve slabija, jer svaka sumnja ima negativne posljedice, a nikada neće uvećati snagu vaše vjere …. stoga se skroz sigurno oslonite na Moju pomoć, očekujte ju jednom kad ste Mi se za to intimno obratili.  

I znajte jednu stvar, da se Ja želim izboriti za Ljubav Moga djeteta i da Ja radi toga činim sve da bi njegovu Ljubav zadobio. Ljubav se želi neprestano darivati …. A Moja Ljubav prema vama je ogromna, ona uvijek želi samo davati i usrećivati, i ona vam se uistinu neće uskratiti. Stoga će vam ona i ispuniti svaku molbu, ako vi sami Meni to učinite mogućim putem nepodvoj(b)ene vjere. Zato se neprestano borite za takvu jednu vjeru, uvijek iznova si predstavljajte Moju beskrajnu Ljubav prema vama, i znajte da ona vama sve ispunjava, čak i ako nekada odgađa, kako bi postigla vaše još intimnije obraćanje, koje je uvijek molitva u Duhu i u Istini …. Takva jedna molitva uvijek doseže Moje uho, i takva jedna molitva uvijek će i naći ispunjenje ….  

AMEN

Spread the Truth