Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7482 (Božja ljubav i pravednost…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7482, 20 Prosinac 1959

BOŽJA LJUBAV I PRAVEDNOST…

Vi Me se nikada ne trebate bojati kao okrutnog Suca Koji vas nemilosrdno osuđuje čak ako ste to zaslužili. Premda Moja pravednost sebe mora očitovati sa svakim sudom, Moja će Ljubav unatoč tome imati ublažujuću riječ i nikada vas neće bezosjećajno osuditi budući ona ne može drugačije nego oprostiti, ispraviti i položiti iscjeliteljsku ruku na rane koje je čovjek sam sebi nanio kroz njegove grijehe. Jer duša je prouzročila sve nesreće, svu bol, svu nevolju i patnju sama, i nije to da Sam ju Ja osudio zbog toga, nego je ona sama sebe osudila svojom vlastitom voljom, ona je stvorila za sebe stanje u kojem sada sebe pronalazi. I Moja pravednost Mi zabranjuje uzdići ju iz ove samo-prouzročene užasne situacije ako ona to ne žudi poradi Isusa Krista… Ona je zasigurno osuđena ali je ona odabrala svoje vlastito prokletstvo… Treba uvijek biti prepoznato kako Ja nisam ‘kažnjavajući’ Bog koji tako nameće takve kazne na grešnika kao okajanje za njegove grijehe, nego da je grešnik bio dobrovoljno stremio za ovim stanjem kazne i ušao u njega i da mu Ja, naračun Moje pravednosti, ne mogu dati bolju sudbinu od one koju je odabrao za sebe svojom vlastitom slobodnom voljom. Ja se sažaljevam nad nevoljom u kojoj se takve grešne duše nalaze i Moja bi Ljubav doista željela za njih stvoriti bolju sudbinu, ipak još jednom je to pitanje slobodne volje, koju niti Moja Ljubav niti Moja pravednost neće narušiti… Duša sama mora željeti izbjeći svojoj nevolji i ona mora… budući je sama po sebi preslaba da ostvari svoju volju… zazvati Isusa Krista za snagu i pomoć… Ovo je jedina staza koja može biti ukazana duši, onda će Moje milosrđe sebe očitovati i, poradi Isusa Krista, svi će grijesi biti oprošteni. Ako se, prema tome, govori o ‘Posljednjem Sudu’, on se ne treba razumjeti kao jedan čin kažnjavanja od strane Mene, što bi moglo dovesti u pitanje Moje milosrđe ili učiniti da Moja beskonačna Ljubav izgleda dvojbeno… Radije, on treba biti shvaćen kao uspostavljanje reda, kao ispravljanje pogrešno usmjerenog stanja u kojem čovječanstvo posebice ali također svi zavezani duhovi sebe pronalaze tijekom posljednjih dana, kada ljudi, kroz utjecaj Mojeg protivnika, ne slušaju (u smislu: žive suludo; u prijestupu) i žive na jedan potpuno Bogu-protivan način… Onda će Moja milosrdna Ljubav opet morati intervenirati i sve ispraviti… ali ona ne može osigurati duši, koja je podbacila kao ljudsko biće, drugačiju sudbinu od one kojoj je dobrovoljno čeznula. Ovo je doista sud ali ne jedan utemeljen na Mojem bijesu, namjesto Ja prognajem duhovne nazad u fizičku čahuru sa vrlodubokim suosjećanjem, budući Me pravednost spriječava osigurati tim duhovima blaženu sudbinu… Ipak jednog dana će ova sudbina pripadati također i njima, jednog dana će slobodna volja također učiniti ove duhove naklonjenima spram Mene, i onda ću biti sposoban dohvatiti ih i prožeti sa Mojom Ljubavlju bez da ona bude odbačena… Jer premda je Moja Ljubav beskonačna… pravednost je također dio Moje Prirode, i ova će izbiti u prvi plan kada je vrijeme ispunjeno.

AMEN

Spread the Truth