Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7480 (“Gdje je, smrti, žalac tvoj?!”…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7480, 17 Prosinac 1959

“GDJE JE, SMRTI, ŽALAC TVOJ?!”

(1 Korinćanima 15:55; Hošea 13:14)

I vaš će kraj biti blažen ako umrete u Meni, u vašem Spasitelju i Iskupitelju Isusu Kristu, Koji je obećao da nećete kušati smrti ako imate živu vjeru u Mene (Ivan 8:51)… Onda ću Ja doći i povesti vas sa Sobom u duhovno kraljevstvo, a vaš će čas smrti biti jedino promjena okoline… Vaša duša će zamijeniti Zemlju za duhovno kraljevstvo i biti neopisivo sretna, jer sva težina će otpasti i ona će Me puna povjerenja slijediti sa gorućom ljubavlju, pošto Me je prepoznala kao svoga Iskupitelja, Koji na nju čeka na pragu duhovnog carstva. Zašto se bojite smrti? Kroz Moju smrt na križu i Moje uskrsnuće Ja Sam smrti oduzeo žalac, Svojom krvlju Sam vam kupio život, i taj ćete život onda ponijeti gore i nećete ga više nikada izgubiti.

Sve dok živite na Zemlji zastrašuje vas vaš čas umiranja… i bez obzira na to kako to može izgledati vašim bližnjima… vaša vjera u Mene u Isusu Kristu će vam dati sretan kraj, čak ako vašim bližnjima izgleda drugačije, jer Ja jedini Sam također Vladar nad smrti, i znam kome mogu podariti vječni život… I on se više ne treba bojati smrti i njezinih užasa, jer Sam za njega umro užasno bolnom smrću, tako da Moji Vlastiti budu pošteđeni, koji slijede Mene i tako hoće biti i bili su istinski ispovjedaoci Isusa Krista na Zemlji.

Ozbiljno shvatite Moje Riječi i najozbiljnije vjerujte kako Sam Ja također Vladar nad smrti te da mogu odvratiti sve užase od nekoga tko je postao Moj Vlastiti kroz njegovu vjeru i ljubav. I čak ako u njegovom tijelu naizgled pati… Ja odlučujem stupanj boli, i doista, Moja ljubav neće dozvoliti da čovjek više pati nego je on sposoban podnijeti i nego je to nužno za njegovu dušu (1 Korinćanima 10:13). Iz tog Sam razloga bio u stanju uvjerljivo reći “Gdje je, smrti, žalac tvoj? Gdje je, smrti, pobjeda tvoja?” (1 Korinćanima 15:55)… Jer nadvladao Sam onog koji je na svijet donio smrt, i uistinu ću dopustiti Mojima Vlastitima sudjelovati u toj pobjedi, koju Sam izvojevao nad princem tame… Podarit ću sretan čas odlaska iz ovog svijeta onima koji se drže Mene i ostanu Mi vjerni čak i u vremenima borbe i nevolje, jer podarit ću im također snagu izdržati i dokazati svoju odanost Meni. A najveća je pobjeda na Zemlji je slijediti Mene u čvrstoj vjeri sve do kraja, a ova će vam vjera biti dodjeljena od strane vaše ljubavi koja jedina u vama uzrokuje živu vjeru.

Prema tome, vi koji nastojite živjeti život ljubavi se ne trebate bojati časa smrti, jer on će za vas jedino značiti ulazak u drugi svijet, i vi ćete radosno napustiti Zemlju i zamjeniti njezino područje sa kraljevstvom svjetla i blaženstva. Prijeći ćete na drugu stranu u miru i skladu duše, nećete morati proći kroz nikakvu tamu već u svjetlosnoj odjeći možete ući u kraljevstvo koje pripada Meni i obećava vam slave koje niste nikada ranije ni vidjeli ni doživjeli (Izaija 64:4; 1 Korinćanima 2:9). Jer ako ste pronašli Isusa Krista On Osobno će vas uvesti u Njegovo kraljevstvo… u kraljevstvo koje nije od ovog svijeta (Ivan 18:36).

AMEN

Spread the Truth