Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

7470 (Ozbiljno sagledavanje sebe samoga i kontakt sa duhovnim svijetom…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7470, 3 Prosinac 1959

OZBILJNO SAGLEDAVANJE SEBE SAMOGA I KONTAKT SA DUHOVNIM SVIJETOM…

Vi bi trebali prilično često sebe prepustiti mislima o vječnosti, povremeno bi trebali ostaviti Zemlju i sve što se odnosi na nju iza sebe i u mislima sebe zaokupiti sa činjenicom da je naposlijetku sve prolazno i pitati se što bi trebali činiti da steknete vječna vlasništva koja će trajati za cijelu vječnost (Matej 6:19-21). Nadalje, vi bi trebali uzeti u obzir vaš odnos sa Bogom, da li je to odnos djeteta sa Ocem ili da li je Bog i dalje daleko i nedohvatan za vas, Kojem se jedino rijetko okrećete sa ispravnom vrstom molitve. Vi bi se trebali kritički zagledati u vas same u pogledu toga kako upravljate vašim životom… da li vršite Njegovu volju koja je vama, naposlijetku, poznata: da li živite život Ljubavi, vjerni Njegovim Zapovijedima… Jedno pomno zagledavanje u sebe samog poput ovog će uvijek biti blagoslov, čak ako u njemu možete provesti jedino kratko vrijeme ali svaka duhovno usmjerena misao će biti zahvaćena od strane svjetlosnih bića i odgovorena sukladno i vi ćete uvijek iz nje izvući duhovnu dobrobit. Ali vi ne bi trebali jedino uzeti u obzir svijet i njegove zahtjeve. Jer njegova su dobra prolazna i jedino će služiti vašem osjećaju blagostanja za kratko vrijeme ali ona vam neće donijeti duhovno postignuće. Međutim, vrijeme se približava njegovu Kraju i svi vi imate još puno raditi da unaprijedite vaše duše, to jest, vi trebate odbaciti vaše vlastite pogreške i slabosti, za što neprestana borba treba biti vođena a snaga koja je za nju potrebna treba neprestano biti potraživana od Boga.

Prema tome, vi bi trebali moliti bez prestanka, to jest, uvijek usmjeravati vaše misli ka nebu i predstaviti sve vaše brige i zabrinutosti Ocu i zaklinjati za Njegov blagoslov. Štogod činili, bili to duhovni ili zemaljski zadaci, to treba biti učinjeno s Božjim blagoslovom, i oni će uvijek koristiti vašoj duši, jer Bog jedino zahtijeva vašu vezu sa Njime kako bi vam prenio snagu koju potrebujete za rad unapređenja vas samih. I neprestana veza sa Njime čini nužnim da vi učestalo prebivate sa vašim mislima u duhovnom kraljevstvu i svjesno se okrećete od svijeta. Svaka minuta kada se povlačite u tišinu, svaka misao koju šaljete ka gore, je jedan korak više do cilja, kojeg ćete onda također sigurno dosegnuti. Vi ne bi trebali živjeti samo jedan u cjelosti neduhovan život… jer onda će vaš zemaljski život biti gubitak vremena i neće rezultirati u duhovnim postignućima…

Međutim, vaša veza sa Njime će vas razdvojiti sve više od svijeta i povezati vas sa duhovni kraljevstvom, u kojeg ćete se vi povlačiti čak još više učestalo što vam se svijet više upornije približava, koji vas uskoro više neće privlačiti, jer jednom kada se duša povjerila i pridružila Bogu On će se nje držati. Ali to uvijek uključuje unutarnju borbu, jer svijet drži osobu zarobljenom sa svojim mamljenjima i privlačnostima i potrebna je ozbiljna volja da se odupre tim iskušenjima i da se bude zadovoljan s duhovnim vlasništvima, istinska vrijednost kojih ne može biti procijenjena od strane osobe sve dok ona živi na Zemlji. Ali jednog dana će on biti sretan u svezi bogatstava koja je stekao na Zemlji, jednog dana će on znati da su ona jedina od vrijednosti i da jedino duša sa duhovnim bogatstvima na njezinu raspolaganju može sebe smatrati  sretnom, jer ona će biti sposobna raditi sa njima u duhovnoj oblasti nakon što je sve zemaljske prirode otpalo od nje i ona mora ostaviti iza sebe sva prolazna vlasništva ovog svijeta. Onda će ona biti bogata i blaženo sretna, svjetovna osoba će, tome nasuprot, stajati lišena i usamljena na kapijama vječnosti, jer vlasništva stečena u svijetu nju ne slijede u vječnost i ona neće imati duhovnih vlasništava za prikazati… Iz ovog razloga vi bi često trebali razmišljati o smrti i vašem duhovnom stanju, i pokušati na Zemlji steći duhovna vlasništva, koja će jednog dana predstavljati (tvoriti) stupanj svjetla i blaženstva kada vaša duša napusti tijelo i uđe u kraljevstvo onostranog.

AMEN

Spread the Truth