Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7469 (Beskonačno dug pad u bezdan… Put povratka…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7469, 2 Prosinac 1959

BESKONAČNO DUG PAD U BEZDAN… PUT POVRATKA…

Put povratka se odvija u skladu sa Mojim vječnim planom Spasenja. Jedan stadij nakon drugog se treba prevaliti, ni jedan se stadij ne može proizvoljno izostaviti, sve slijedi svoj kurs u skladu sa Mojim vječnim redom, povratak će se dogoditi na isti način kako se jednom dogodi(l)o (ot)pad(anje) od Mene, jedina razlika je da je ovaj silazak prosljedio u beskrajnu prazninu, dok se povratak nastavlja kroz sva djela stvaranja i time je uspon zagarantiran, budući ga Moja mudrosti i Ljubav smatraju pogodnim. Unatoč tome, potreban će biti jedan beskonačno dug period vremena prije nego je ovo djelo povratka završeno, prije nego palo biće može opet nastaniti Zemlju kao ljudsko biće, kako bi napravilo posljednji korak spram savršenstva… Ovi su periodi vremena tako beskonačno dugi da ih vi ljudi niste sposobni dokučiti. Međutim, pad u bezdan je uzeo još duže vrijeme, gledano s vremenske točke… Ali tada nikakav koncept vremena i prostora nije postojao, za duhovna bića koja su otpala od Mene sve je bilo beskrajno… jer zbog njihove sve veće udaljenosti od Mene oni su postali sve više atrofiranima, time je nedostatak snage ljubavi prouzročio osjećaj praznine i opustošenja, kojeg oni nikada ranije nisu poznavali. I u ovom je stanju sva realizacija počela opadati, razmišljanje duhovnih bića je postalo zbrkano, bića više nisu bila u stanju sebi razjasniti ono (u smislu: dati sebi izvještaj u svezi onog) što se dogodilo, sve više tame je okruživalo svako biće sve dok ono više nije bilo svjesno sebe i njegova je supstanca postala ukrućena… dok sva energija života nije otišla… Jedino onda Sam se Ja o njima opet pobrinuo… Jedino onda Sam pustio da Stvaranje nastane od ovih više ne-svjesnih bića, čija se duhovna supstanca bila tako ukrutila i koje Sam Ja prema tome preobliikovao u svakojake vrste različitih tvorevina…

Stoga, Stvaranje je jednom bila snaga koju Sam isijao kao biće, koju Sam samo preoblikovao zbog jedne svrhe: da Mi služi u skladu sa Mojom voljom, budući je ona jednom željela dominirati i kao rezultat ovog grijeha pala u bezdan… Kroz služenje ona se opet treba popeti, iako sa ograničenom voljom ipak sa izvjesnošću reduciranja beskonačno dugog (pro)pada(nja) nadolje… Kroz njezino služenje u stanju prisile ona je bila naumljena korak po korak doseći opet najviše sfere… sve do stanja u kojem je također trebala služiti ali svojom vlastitom voljom, bez da je na to bila prisiljena od strane Mene… jer jedino onda će ona biti sposobna napraviti posljednji korak da postigne savršenstvo, jer ona će jedino koristiti svoju slobodnu volju ispravno ako svoje-voljno ljubav-no služi. Staza koju jednom pali duhovi moraju preći je beskonačno duga ali njihov je put od strane Mene bio skiciran… Premda tijekom posljednjeg stadija kao ljudsko biće postoji rizik podbacivanja, ali konačni se test volje ne može zaobići, on se mora poduzeti u slobodnoj volji, i prema tome je moguće da će ljudsko biće podbaciti… ali ovo Me neće zaustaviti provesti Moj plan Spasenja koji se odnosi na povratak svih palih duhovnih bića. Jednog dana ću postići cilj i učinit ću sve što je moguće tako da ljudsko biće kao takvo neće poduzeti put preko Zemlje uzalud, ali Ja ga neću prisiliti, budući svaka njegova akcija mora biti dobrovoljna i budući on mora dobrovoljno služiti ako će mu njegov put donijeti uspjeh tako da će on, na kraju njegovog života na Zemlji, biti oslobođen od svake forme.

AMEN

Spread the Truth