Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7465 (Tko je bio utjelovljen u Adamu?… II.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7465, 28 Studeni 1959

TKO JE BIO UTJELOVLJEN U ADAMU?… II.

Vi Mi možete doći u svakoj nedaći, bez obzira da li ste mučeni zemaljskim ili duhovnim stvarima, jer Ja vas ljubim i radosno vam želim uslišiti želje: Moj Duh od vječnosti Me nagnao stvarati… Moja Ljubav je bila veća od najveće, Moja mudrost nenadmašna i Moja moć beskrajna… Ljubav je, međutim, bila snaga Koja je željela postati učinkovita, Koja je željela izraziti Sebe, Ona je željela stvoriti stvari koje su Mi, zauzvrat, dale jedno obilje zadovoljstva. Nesposobna Sebe predati Moja Ljubav je tražila jednu posudu da bi Sebe u nju ulila, to jest, Ona je stvorila Njezinu vlastitu posudu, pošto napose od Mene ništa nije postojalo što bi moglo uhvatiti Moj ogroman izljev Ljubavi kako bi doživjelo njezino blaženstvo. I iz unutar Mene Samoga Ja Sam postavio izvan sebe (eksternalizirao) ovu posudu kao biće nalične-prirode, kao Moju sliku. Činjenica da su isti stvaralački duh i stvaralačka volja bili isto onako prirođeni u ovom biću kao u Meni Osobno je bila neizbježna ili ono ne bi bilo na Moju ‘sliku’. To je u stvari bila Moja volja da bi biće trebalo osjećati isto blaženstvo ‘stvaralačkog’ čina, i prema tome bezbrojna bića nalične prirode su proizašla iz naše zajedničke snage Ljubavi i volje… stvaralački čin koji se vama ljudima može samo dati naslutiti ali ne i objasniti u svoj dubini… Ali sada vi morate razlučiti između Mojih živih tvorevina, koje su proizašle iz Moje snage i volje bića, i prvostvorenog bića, kojeg je Moja Ljubav jedinog eksternalizirala iz Mene… Ovo biće, Lucifer, je bio imao pravo biti smatran za Bogu-nalik biće sve dok nije pao… Ja Sam ga bio postavio pored Sebe i zahtjevao ništa drugo od njega nego da prizna Mene Osobno, to jest, da prizna da Sam ga Ja stvorio iz Moje snage… i ono bi bilo ostalo najblaženije biće koje je moglo stvarati i djelovati pored Mene kao istinska slika koja je bila u cjelosti prožeta od strane Moje snage, sa izuzetkom da je zbog ovog prožimanja snagom ono bilo zavisno o Meni… Međutim, ovo bi bila zavisnost koju biće nikada ne bi trebalo osjetiti, da je ono bilo nastavilo dijeliti istu volju i istu vrloduboku Ljubav poput Moje… Ono nije udovoljilo Mojem zahtjevu, ono Me odbilo priznati kao izvor snage i time je sišlo u najdublji bezdan… Ono je također povuklo za sobom mnoge sljedbenike… bića, koja su naša zajednička Ljubav i snaga volje bili stvorili. Staza kojom se Moje prvo-stvoreno biće zapućuje je u cjelosti njegov vlastiti izbor… Staza duhovnih bića koje je povukao dolje u bezdan sa njime je podređena Mojoj volji, to jest, Ja Sam pripremio stazu za ova pala bića na kojoj se oni mogu i hoće vratiti k Meni, njihovom Stvoritelju i Izvoru od vječnosti.

Lucifer bi, također, bio sposoban zaputiti se istom stazom, koju Sam Ja u Mojoj mudrosti, prepoznao kao uspješnu, međutim, Ja Sam ga jednom stvorio kao kompletno slobodno biće i kao kompletno slobodno biće on se morao zaputiti stazom povratka neovisno… On je bio na Moju sliku, on nije bio u stanju zavisnosti o Meni, budući Ljubav nikada ne bi dozvolila smanjivanje snage s Moje strane… On je bio Moja slika čiju slobodnu volju Ja poštujem, bez obzira kako pogrešno je ona usmjerena… Ja ga neću prisliti na nijedan način, i Ja ću čekati sve dok on ne započne svojevoljan povratak k Meni… Ali za sada je on još daleko od toga… I ako je rečeno: Lucifer je sebe utjelovio u Adamu, onda se to odnosi na zlo koje se može pronaći u svim palim bićima… Njegov sotonski duh, time sve što je protivno Bogu, mora proći kroz utjelovljenje kao ljudsko biće, i time se Adam, tj. utjelovljeni izvorni duh unutar njega sa svim njegovim zlim karakteristikama i naklonostima, također bio morao nastaniti u ljudskoj formi kako bi odbacio ovaj sotonski duh, kako bi se iznova kompletno okrenuo ka Meni, Kojeg je on, kao ljudsko biće, bio zasigurno sposoban prepoznati kao njegova Boga i Stvoritelja od vječnosti. Čak Lucifer bi se bio trebao zaputiti stazom kroz materiju, kroz sve tvorevine, kada bi ljudska forma bila dostupna u svrhu nastavljene ponovne preobrazbe prema Meni… Jer njegov i dalje sasvim nepripitomljen duh bi rasprsnuo svaku formu, kao što je doista bio slučaj kada je ušao u prvu formu kako bi je ispitao… Ona se jedino sastojala od meke i popustljive materije koja bi bila nesposobna sadržati nepripitomljen duh Mojeg prvo-stvorenog bića… dok je Adamov izvorni duh već bio dovoljno sazrio tako da se on osjećao udobno u ovoj formi do stanovite mjere i on bi sasvim sigurno bio sposoban oduprijeti se kušnji koju je Lucifer upotrebio u svrhu ponovnog zadobijanja palog brata koji se brzo približavao cilju. Lucifer je bio Moj protivnik, i on i dalje jeste i ostat će to sve dok se i samo posljednje biće koje je povukao dolje sa njime u bezdan ne zaputi stazom povratka k Meni… Jedino onda će on, također, promijeniti njegov um i svojevoljno sebe izručiti Meni, ali proći će još vječnosti dok ovaj cilj nije postignut.

AMEN

Spread the Truth