Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7463 (Tko je bio utjelovljen u Adamu?… I.)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7463, 26 Studeni 1959

TKO JE BIO UTJELOVLJEN U ADAMU?… I.

Vi ćete uvijek biti vođeni ispravno od strane Mojeg Duha i mentalno uvedeni u Istinu. Dao Sam vam ovo obećanje (Ivan 16:13) i ono će se obistiniti čim vi želite biti podučeni od strane Mene Osobno kroz Duha. Jer Moj Duh u vama je Moj udio, on prema tome zna sve ono što bi vi željeli znati… U početku su postojali jedino najviše savršeni duhovi, jer Moj ih je neumoran Duh Ljubavi stvorio za njegovu vlastitu sreću. Ovaj Duh Ljubavi je čeznuo primiti zauzvrat istu Ljubav, On je čeznuo za bićem iste prirode, i njega posjedovati je pokrenulo čin stvaranja, utoliko što je ovo biće proizašlo iz Mene najprvo. Od onda nadalje Ja Sam želio dijeliti sa njime blaženstvo stvaranja, budući je izvanredno blaženo za savršeno biće opet i iznova stvarati kroz njegovu volju i snagu ista bića u svoj veličanstvenosti i neprestanim Ljubav-nim porivom, što je kako slijedi rezultiralo u stvaranju. I Moje prvo-stvoreno biće, Lucifer ili nositelj svjetla, je doživio isto zadovoljstvo stvaranja na isti način, i on je bio nezamislivo sretan… Ja Sam mu dozvolio potpunu slobodu, jer on Mi je bio privržen u dubokoj i najčišćoj Ljubavi, Ja nisam ograničio njegovu stvaralačku moć budući je Moja snaga Ljubavi neprestano prožimala ovo prvo-stvoreno biće i budući je njegova volja, također, bila u cjelosti slobodna ali unatoč tome se sasvim podudarala sa Mojom, budući je njegova Ljubav za Mene plamtjela blistavo do najvišeg stupnja… Posljedično tome, jedino su najviše savršena bića iste prirode bila u stanju proizaći iz ove veze Ljubavi… bića, koja su bila istinske slike Mene Osobno, baš kao što je prvo-stvoreni duh bio u početku. Kad je podjela njegove volje započela, kada je Lucifer, u potpunom posjedu snage i svjetla, započeo sebe poređivati sa Mnom… kada se je njegova ljubav povremeno umanjila i izvjesna količina sebične ljubavi se probila, to je također povremeno umanjilo blistavi sjaj njegove prirode i ovo je također afektiralo bića. Unatoč tome, ova su bića bila stvorena kroz njegovu volju i time Moje ispunjavanje snagom, oni su i dalje jednako izlazili u najvišem savršenstvu ali katkad su također započinjali usmjeravati njihovu volju pogrešno, budući je ona bila i ostala kompletno slobodna u svim bićima koja su nastala iz naše zajedničke volje i snage. Bića su poprimila prirodu njihova stvoritelja ali pošto je Moja snaga Ljubavi bila njihova temeljna supstanca oni su bili također božanske prirode; oni su bili savršeni budući ništa nesavršeno ne može proizaći iz Mene i Moje snage, međutim, slobodna volja je dio savršenog bića i ova se je bila sposobna razviti u svakom pravcu.

Time ne može biti rečeno da su bića bila prisiljena prilagoditi se prirodi njihova stvoritelja, budući je snaga iz Mene, koja je uvijek bila uključena u stvaralački proces, uvijek jamčila da, nakon što je prvo biće bilo stvoreno, ništa manje vrijedno ne bi proizašlo iz volje njegova stvoritelja… budući je slobodna volja bila dodjeljena svakom biću i ovo je potraživalo da svako biće doživi njegov vlastiti ispit volje. I ova slobodna volja je rezultirala u činjenici da je pad u bezdan također uključivao bića koja su najprije proizašla iz nas, čije silno svjetlo Ljubavi ne bi nikada trebalo to dozvoliti ali koji su zloupotrebili njihovu slobodnu volju baš kao i Lucifer, sam nositelj svjetla, čija iznimno veličanstvena priroda nikada nije trebala dovesti do propadanja budući je on posjedovao najblistavije shvaćanje… Ali iz ovog razloga, njegov pad treba biti još više osuđen baš kao i pad tih prvih bića… baš kao što su, upravo obrnuto, potonje stvorena bića stajala čvrsto i razdvojila sebe od njega kada im je bilo dozvoljeno iskoristiti njihovo pravo vlastitog odlučivanja i odabrati njihovog Gospodara… I jedan od ovih palih duhova je bio Adam, čija je duša bila dostojna (ili ‘bilo joj je dopušteno’) utjeloviti sebe kao ljudsko biće zbog njezine zrelosti ali ovo njega unatoč tome nije zaštitilo od padanja po drugi puta… jer još jednom njegova je slobodna volja doživjela neuspjeh… ali ne zato što je bio slab da donese ispravnu odluku… On je želio biti veći od Boga… Ovo je bio njegov prvobitni grijeh i to je bio obnovljeni grijeh u raju… A Ja Sam želio stvoriti djecu za Sebe Samoga koja vide u Meni njihova Oca i za čijom Ljubavi Sam čeznuo, budući Moja neizmjerna Ljubav neprestano žudi uzvraćanje… Ova Ljubav je bila temelj za Moj cijeli čin stvaranja, stvaranja svih prvobitnih duhova i kasnije zemaljsko-materijalnih tvorevina, budući Sam želio zadobiti ovu Ljubav jednog dana, pa čak ako i nakon beskonačno dugog vremena… Opet i iznova Ja pokušavam dati vama ljudima razumijevanje u svezi golemosti i dubine Moje Ljubavi, ipak sve dok vi sami niste postali Ljubav, sve dok vi sebe niste oblikovali tako da vas Moja snaga Ljubavi može iznova prožeti kao u početku, vi nećete biti sposobni dokučiti dubinu Moje Ljubavi… Međutim, vi trebate znati da ste vi sposobni dodirnuti Moje srce, da ću Ja ispuniti svaku vašu želju, da ću vas uvesti u Istinu i podariti vam svjetlo budući Ja znam da jedino svjetlo uzrokuje sreću, budući svjetlo potječe iz Ljubavi a vi posjedujete svu Moju Ljubav, čak ako ste ju nesposobni osjetiti… Ali opet i iznova Ja ću vam osigurati dokaz za to.

AMEN

Spread the Truth