Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

7456 (Dobrovoljno ispunavanje zapovijedi (iz) Ljubavi…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 7456, 15 Studeni 1959

DOBROVOLJNO ISPUNJAVANJE ZAPOVIJEDI (IZ) LJUBAVI ….

Na blagoslov vam je samo ono što činite dobrovoljno, na što vas potiče Ljubav. Stoga vam neće trebati nikakva zapovijed, jer Ljubav se ne da zapovjediti, a što se čini iz prisile ili iz obaveze, od Boga ne može biti cijenjeno. Tako da je uvijek presudna Ljubav za to da li je i kako izvedeno neko djelo …. Prema tome i obavezna zapovijed može biti ispunjena iz Ljubavi, ne zato što je zapovjeđena. 

Koliko ljudi stoji pod pritiskom ljudski danih zapovijedi …. da li će ispunjavanje njih duši biti na blagoslov ili ne, zavisi od mjere (količine) Ljubavi. Ljudi koji ne trebaju zapovijed, koji sami od sebe i u slobodnoj Ljubavi prema Bogu čine što se od njih pod prisilom zahtijeva, nisu pod tim zapovijedima, nego su iznad njih, i uvijek se vrjednuje jedino mjera Ljubavi u kojoj se takozvana “zapovijed” ispunjava. 

Zato će mnogi ljudi kroz svoju dobru vjeru i svoju Ljubav prema Bogu postati blaženi, jer samo je Ljubav presudna za njihovu volju za akcijom. No to ne bi trebalo iritirati bližnje kojima nedostaje Ljubav, jer oni nikada nikada putem ispunjavanja zapovijedi neće postati sretni, one ostaju bez značaja pred Bogom i duši ne donose nikakav duhovni napredak, one su učinjene potpuno uzaludno. No ljudi se prepuštaju varci, koju će jednom gorko zažaliti, jer uz samo malo razmišljanja sami su mogli doći do tog misaonog rezultata, dakle da čine bezvrijedne ceremonije koje su bez smisla i svrhe za dušu.

Srce voljno za Ljubav činiti će sve motivirano Ljubavlju, i stoga će mu sve biti na blagoslov. I zato je samo Ljubav mjerilo za njegovo razmišljanje, govor i postupke, jedino Ljubav stvara vezu s Bogom, samo Ljubav budi Njegovu radost, i samo Ljubav dušu opet ponovno oblikuje u njeno izvorno biće, u svrhu čega ona boravi na Zemlji. I stoga sve treba biti promatrano očima Ljubavi, i imati ćete jasnu smjernicu za to što Bog traži od ljudi, i kada se vi ljudi krećete u ispravnom razmišljanju.

Jer gdje je Ljubav, sve mora biti ispravno, pošto je Ljubav Sâm Bog, tako da čovjek voljan za Ljubav i aktivan u Ljubavi neprestano može govoriti o Božjem prisustvu, a u prisustvu Boga, život …. htijenje, razmišljanje i postupanje čovjeka …. uistinu su nužno pravični. Jer gdje je Bog, tamo je i život …. gdje je Bog, nema smrti, i gdje je Bog, čovjek može smireno ići svojim životnim putem, on će ga voditi do pravog cilja: do potpunog sjedinjenja sa Njim, Koji je Sâm Ljubav od Vječnosti …. 

AMEN

Spread the Truth