Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

73, 74 (Putevi Gospodnji nisu naši putevi…)

Print Friendly, PDF & Email

73

BISKUP MARTINOVE PRIMJEDBE I BOREMOVE MUDRE ALUZIJE PO PITANJU PUTEVA VJEČNE LJUBAVI – GORUĆE DAME SRCA SVETOGA.

1. (Biskup Martin, pred ovom scenom, prasne u smijeh, i kaže): ‘Brate, pogledaj samo ove bedaste žene! Ah, u njihovoj slijepoj jarosti one sa njihovim bodežima jedna drugu razderuju na komadiće! Kakav pogled! Šabat dražesnih vještica! Ako tako nastave od njih neće puno toga preostati i naša će intervencija postati sasvim nepotrebna. Ne mari, te odrpine neće za nebo predstavljati veliki gubitak!

2. Oprosti mi, najdraži brate, ako izgledam kao da se naslađujem nesreći tih bića, ali ne mogu si pomoći. Sve mi je lakše podnijeti osim žena koje su u isto vrijeme glupe i pokvarene. Njih je posebice teško podnositi ako se one, poput ovih ovdje, približe tome da u njihovom bijesu i mržnji sebe unište. Ja im doista ne želim zlo, ali osjećam kako kratko vrijeme u paklu ne bi ni najmanje bilo loše za zvijeri poput ovih. Znaš, ne mislim pri tome zauvijek, već samo na kratko vrijeme – poput Rimo-Katoličkog čistilišta!’

3. (Borem će): ‘Ne budi previše gorljiv, brate, i pobrini se da odagnaš iz svog srca sve želje za ‘prizivanjem-vatre-sa-neba’ (Luka 9:54)! Samo nastavi gledati što Gospod ovdje čini, i naučit ćeš iz toga jedini istinski način kojim se takva mračna, neupućena/glupava bića mogu opet okrenuti spram svjetla. Da je Gospod razmišljao na tvoj način, postojalo bi beznadežno malo nade da takva jadna bića ikad postignu vječni život. Ali ovdje možeš jasno vidjeti da je Gospod milosrdniji nego najbolji ljudi ili anđeli.

4. Čudni su putevi Gospodnji, i beskonačan je njihov broj. I svaki put kojim Gospod vodi čovjeka je jedno neshvatljivo čudo, čak i najmudrijem od keruba, i svet je bez obzira na njegovu manifestaciju.

5. Gledajući na sve ove manifestacije iz ovog ugla, nećeš ubuduće u njima pronaći ništa što smeta ili što je besmisleno. Naposlijetku, bit ćeš uvjeren sa kakvom beskrajnom ljubavlju i kako mudro Gospod sve vodi do svetog cilja, i kako, naj-jednostavnijim i naizgled naj-beznačajnijim sredstvima, On, u svakom trenutku, ostvaruje najuzvišeniju svrhu. I, tamo gdje je On Koji pomaže, On istovremeno pomaže nebrojena druga bića.

6. O brate, ti ćeš jedino postepeno razumjeti kako je beskonačno uzvišeno sve ovo, što čini srž/bit ovih manifestacija; kako sveto je postojanje i djelovanje čak jednog crvića kojeg si, na Zemlji, ti mogao vidjeti kako gmiže preko polu-osušenog lista!

7. Prema tome, budi radostan poradi svega što ovdje vidiš! Jer sve je – bez izuzetaka – rezultat naj-svetije ljubavi našeg Oca Nebeskog! Da li misliš kako bi pakao, sa svim njegovim neopisivim užasima, mogao biti osveta Gospoda utemeljena na Njegovom vječnom gnjevu? Ni u kojem slučaju! Gospod je suština ljubavi također i u paklu, jer vječna ljubav ne poznaje niti gnjev niti osvetu, i zbog toga sve njezine institucije ne mogu biti utemeljene na ničem drugom nego na ljubavi.

8. Ali nastavi sada promatrati, i gledaj na sve sa drugačijim očima i drugačijim umom. Otkrit ćeš kako je to izuzetno poučno. Jer Gospod dozvoljava da se sve ovo dogodi poglavito poradi tebe kako bi ubrzao preporod tvojeg duha i uresio tvoju dušu božanstvenom odjećom. Zato, još jednom, obrati vrlo pomno pažnju na sve što sam ti rekao, i to će za tebe biti od najvećeg probitka.’

9. Biskup Martin sada nastavlja promatrati zatiljke u dama, i primjećuje kako se posljednje dvije i dalje bore, i ubadaju svoje bodeže jedna drugoj u tijelo. One zatim kolapsiraju i kao mrtve leže na tlu. Promotrivši ovu scenu, on reče:

10. ‘Hvala Bogu, dokrajčile su jedna drugu! Blagoslovio ih Gospod! Doista je čudesno da će im ovo pripomoći ka spasenju, kako si upravo objasnio. Stvarno sam znatiželjan vidjeti što će se dogoditi ovim amazonkama, koje sada leže na tlu kao da su sasvim mrtve.

11. Ah, otpočinje nova manifestacija! Dame i dalje izgledaju sasvim mrtve, ali započinju se dimiti! Tu i tamo čak iskre lete. Dragi prijatelju, ovo počinje izgledati prilično zlokobno i siguran sam kako se ovdje manifestira dijelić pakla.

12. Gledaj, već se plamenovi podižu nagore! Izgleda kao pravi autodafe (= kazna javnog spaljivanja kojeg su Inkvizitori određivali hereticima); jadnice gore, ali osim dima, iskri i plamenova, na njima se ili oko njih ništa ne pokreće.

13. Gledaj, plamenovi su sve veći i mrtve dame već skroz na skroz zažarene. Dobro za njih da su mrtve i da ništa ne osjećaju! Kakav neobičan prizor i, čudnovato, izgleda kako ništa nije uništeno od strane ovih silnih plamenova. Reci mi, najdraži brate, što ova čudnovata manifestacija predstavlja?’

14. (Borem): ‘Ona poslužuje najbolju svrhu, jer što od Gospoda dolazi uvijek je dobro! Samo nastavi promatrati i uskoro ćeš sam vidjeti koliko sam u pravu!’

74. BISKUP MARTINOVE PRIMJEDBE U SVEZI SUŠTINE ZLA. – BOREMOVE POUČNE RIJEČI  U SVEZI BOŽANSKOG REDA – ‘DOBRO’ I ‘ZLO’ KAO DVA OPREČNA POLA U STVARANJU.

1. (Biskup Martin): ‘Oh, da, u pravu si naravno! Ali moraš prznati kako su grešnici Božja stvorenja, baš kao i mi, a isto tako i vrag! Svi mi proizlazimo iz Boga. Ali tko će, iz tog razloga, grešnika ili vraga nazvati dobrim?

2. Kako ja to vidim, Bog je, među bezbrojnim Svojim stvorenjima, stvorio također slobodna bića. On ih je upoznao sa Njegovim nepromjenjivim redom i ukazao je puteve kojima moraju hodati da ostanu unutar Njegovog reda. No budući su oni slobodna bića, oni su prilično sposobni okrenuti njihova leđa dobro poznatom Božanskom redu i djelovati protivno njemu. Ako se to dogodi, onda se nameće sljedeće pitanje:

3. Ako je zlo jedino moguće/zamislivo kao (ono što je) protivno Božanskoj dobroti, onda se jedino djelovanje protivno poznatoj Božanskoj dobroti može nazvati zlim. Ako je, međutim, ovo djelovanje također dobro, što je onda zlo? Ono mora postojati, u protivnom bi pakao od svih zamislivih koncepata bio naj-ništavniji/besmisleniji.

4. Ali ako je pakao stvarnost a jedno djelovanje koje je protivno pozitivnom, nepromjenjivom Božanskom redu mora biti opisano kao zlo, onda su ove dame zle i spremne za pakao!

5. Grijeh i grešnici, kao pristalice vraga, su posljedično tome zli, i njihova nagrada, kao što je Sam Gospod to izrazio, jeste pakao – kao jedan sabirni centar za sve što je zlo. Mainfestacije u svezi sa ovim damama su dokazale da su one bile sasvim zle. One su probole jedna drugu poput furija i sada gore! Može li to biti išta drugo nego slika pakla?’

6. (Borem): ‘Prijatelju, ti i dalje govoriš kao što kratkovidni smrtnik govori iz zatvora njegova tijela. Prirodno, što se tiče slobodnog bića, svako djelovaje koje je protivno dobro poznatom Božanskom redu je grijeh, i time zlo! Ali možeš li ti odrediti granice između stvarnog slobodnog bića jednog te istog čovjeka i onog njegovog dijela koji je pod prisilom?

7. Da li znaš gdje u tijelu započinje duša i gdje je u duši duh? Da li znaš točno gdje prestaju čovjekova prisilna djelovanja i započinju njegova slobodna djelovanja? Da li znaš koliko daleko se duhovnost i sloboda protežu u prirodno i prisilno čovjekovo biće?

8. Kada si u bačvu nalio novo vino i ono glasno započne fermentirati, oštar miris iz rupe zapušača bi te srušio na leđa ako bi mu približio svoj nos. Da li znaš što je to što je prouzročilo fermentiranje vina? Ne, ne znaš! Zatim je fermentacija prestala, novo se vino umirilo, pročistilo i onda promijenilo u zrelo vino. Da li znaš kako je to bilo moguće (ili ‘na koji način se to dogodilo’)?

9. Ubrzo nakon što je voćka procvala, ti već možeš vidjeti plod. Da si ga kušao prije nego je sazrio, otkrio bi kako je kiseo i neprijatan, protivan tvome ukusu; posljedično tome, on je bio loš i zao. Ali kakav ti se činio plod kada je sazrio? Onda je odgovarao tvom okusu i više nije bio loš i zao.

10. Osjetilima zima zasigurno mora biti grijeh; jer ona nije u skladu (in order) sa toplokrvnim ljudima i životinjama. Ali što (bi bilo) sa plodonosnim tolom zemlje i čovjekovom fizičkom snagom, da nije bilo zime?

11. U cijeloj ćeš vječnosti uvijek pronaći dva pola, koja su obadva unutar Božjeg reda iako su potpune suprotnosti, poput dana i noći, ili da i ne. Reci mi – koji je od njih zao? Zar ne vidiš kako Gospod sve usmjerava i vodi svojim pravilnim putem? Gdje onda može biti loš put?

12. Gospod točno zna kakav slobodan opseg On dodjeljuje biću. Unutar tog opsega, svako biće koje ima slobodnu volju može sebi udovoljiti u prakticiranju njegove slobode. Međutim, ni jedno biće nije sposobno na ikoje djelovanje izvan tog opsega.

13. Kapljica vode obično sadržava nebrojene jednostanične organizme (infuzorije). Da li bi oni mogli živjeti i biti aktivni izvan te kapljice vode?

14. Tako, smrtnici mogu potkopati moralni red njihove Zemlje kroz ratove i ostala zla. Mogu li oni zaustaviti izmjenu noći i dana, ili mogu li zadržati kišu i vjetrove, ili isprazniti more?

15. Ako želiš govoriti o velikom Božjem redu, morat ćeš gledati dalje od uskog prostora tvojeg opsega aktivnosti. Što nije moguće u kapljici vode će zasigurno biti moguće u moru, koje se ne može otrovati ni najotrovnijom kapljicom. Gdje se jednadžba/ravnoteža ne može pronaći u orbiti Zemlje, ona će se zasigurno pronaći u ogromnoj sunčevoj orbiti. A ako bi ova i dalje bila premala, onda postoje orbite centralnih sunaca koje su beskrajnih širina i dubina.

17. Ako je broj nedjeljiv sa drugim brojem, da li to već znači da ne postoji broj sa kojim bi on bio djeljiv? Ili, ako je u muzici korištena pogrešna nota koja je u ne-skladu sa tonalitetom (ili ‘temeljnim tonom’) melodije – i prema tome loša – da li slijedi da se ova nota treba sasvim izbaciti iz muzike?

18. Gledaj, iako je Bog dao svakom ljudskom biću na Zemlji izvjestan red kojeg se treba pridržavati sa Njegovim ‘Ti trebaš’, On mu je također dao sve druge stvari. On najbolje zna kako voditi ovog ili onog kako bi se tijekom vremena postignuo veliki cilj. Prema tome, On je od nas također zahtjevao da nikoga ne sudimo (Matej 7:1), baš kao što najvećem anđelu nebeskom, Mihaelu, nije bilo dozvoljeno osuditi Sotonu kad se sa njime borio za Mojsijevo tijelo.

19. Ako želimo biti mudra i istinska Božja djeca, mi moramo promatrati što Gospod čini i tome sukladno prilagoditi naš(u) (pro)sud(bu), jer mi se možemo kretati slobodno jedino unutar našeg vlastitog opsega. Kretnje u bezbrojnim, beskonačnim opsezima Božjeg reda se nas nimalo ne tiču, već jedino Gospoda poradi čega je zapisano da čovjek treba počistiti pred svojim vratima a ne pred vratima svojeg bližnjega.

20. Pobrini se da ovo dobro shvatiš, i onda nastavi promatrati scenu. Nadam se pred Bogom i Gospodom da ćeš sada započeti gledati na stvari u drugačijem svjetlu, i (pro)cijen(nj)i(va)ti ih sukladno tome. Neka ti Gospod sa ovim ciljem uskoro podari iskrenu volju i istinski uvid! Sada ponovno pogledaj – scena se promijenila!’

Spread the Truth