Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

7 (Muha, -prikupljajuća točka Božanskog života)

Print Friendly, PDF & Email

7 Poglavlje

MUHA, – PRIKUPLJAJUĆA TOČKA BOŽANSKOG ŽIVOTA

(19 Ožujak 1842)

7:1        Nakon što smo se upoznali sa aspektom negativnog pola (ili ’negativnim polarnim aspektom’) ove životinjice, što je u stvari (njezina) materijalna strana, konačno/naposlijetku ćemo se okrenuti (njezinoj) pozitivnoj polarnoj strani (ili ’strani njezinog pozitivnog pola’) i obratiti posebnu pažnju na glavno čudo (ili ’ukazati specijalno zanimanje za glavno čudo’) ove male životinjice.

7:2        Tko god je vidio muhu teško može zanijekati da je muha živa, (i) on će radije morati zaključiti: ‘Ova životinjica ne samo da je živa već, što se tiče njezinog prirodnog života (ili ‘njezinog života u prirodnom smislu’), ima u sebi više života nego mnoge druge životinje koje su već na puno višem stupnju evolucije.’ Da, i naposlijetku će ustvrditi/izjaviti: ‘Uistinu, ako bi mogao zadržati (sve) svoje ostale sposobnosti, ja bi bio prvi koji bi zamijenio mjesta (tj. koji bi svoj život zamijenio) sa lijenim životom muhe.’

7:3        Prema tome, ako čovjek mora dati takvo svjedočanstvo (ili ’takav iskaz o’) jednoj životinji, ni jedan drugi dokaz nam ne treba da bi dokazali kako je muha, uistinu, u potpunosti živa.

7:4        Muha živi, to već znamo, ali kako i zašto živi, to je, Moji dragi mališani, sasvim drugo pitanje! Ali da bi vi, koliko god je to moguće, o ovome dobili/zaradili osnovno znanje, biti će nužno prije svega pogledati na sâm život (ili ‘život sam u sebi’). 

7:5        Dakle, pažljivo čitajte: ’Najslobodniji život je jedino u Meni, ali taj život je tako sastavljen/konstruiran, i takve je preplavljujuće (overwhelming) savršenosti da, u svojoj sferi, on nikad ne može biti shvaćen/razumljiv od bilo kojeg stvorenog bića. Stoga, to je sveti život, a pošto je sveti život, onda je također vječni i beskrajni život.

7:6        Zamisli (sada) beskonačnost (toga života) kao jedan prostor sa centralnom točkom iz koje se beskrajne zrake žire u svim mogućim pravcima; početak svake zrake je centralna točka, ali se kraj iste nigdje ne može pronaći.

7:7        Unutar tog centra je ujedinjena sva moć beskonačnosti, i iz tog centra se širi (ili ’će izaći’) u beskonačnost. Da bi spriječio da se ova živa moć rasprši previše tako da bi eventualno postala slabija u sebi, ona je za sebe stvorila, kroz cijelu beskonačnost, jedan beskrajan broj točaka u kojima se sakuplja život (life collection points), u kojima se život presreće (ili ’u kojima je život prepriječen’) i nakon toga vraćen svom originalnom centru.

7:8        Sa ovime, najdraži Moji, Sam vam otkrio jako veliku tajnu! Da, kažem vam, tajnu koja je, od kako je zemlja nastanjena sa ljudima, bila znana samo nekolicini, i to sasvim mutno/neodređeno.

7:9        Ali ako ste razumijeli ovu tajnu bar malo, odmah će se pojaviti pitanje, ’Da, ali zašto se to mora dogoditi? Zar Bog u svom (svetom i beskrajno-vječno-savršenom) životu uistinu ikad može postati slabiji?’

7:10      Ja vam na to odgovaram: Da postane slabiji je poprilično nemoguće, ako Bog želi ostati sam i ne želi iz Sebe stvoriti ili oblikovati ništa.

7:11      No ako je On, prateći (najdublju) potrebu Svoje ljubavi, stvorio, za vaše razumijevanje i za cijelu vječnost, raznorazna bića, – od najsavršenijeg duha sve do najbeznačajnije atomske životinjice, te je svim tim bezbrojnim stvorenjima dao život, svakom svoje vrste – recite Mi sada, sa kojim životom je Stvoritelj animirao sva ta bezbrojna bića, sa kojim životom ih održava i sa kojim životom će ih održavati do u vječnost?

7:12      Da li bi negdje mogao postojati tajni/skriveni (private) život uz čiju pomoć On animira sva ta bića bez da ih animira iz Svoga vlastitog života? Ja osjećam da čak ni kamen ne bi mogao doći do takvog zaključka. Pošto Stvoritelj nema jedan takav skriveni/tajni život, jasno je da On sva ta stvorena bića animira/oživljava iz Sebe.

7:13     Lako je razumljivo kako će, ako se sve te kreacije, sa svojim ’životom-kojeg-održava’, budu odmicale beskrajno daleko od centra, Centralna Sila sasvim prirodno biti oslabljena. Iako Život kako takav nikad ne bi mogao biti izgubljen, pošto je u sebi beskrajan Život, on bi mogao biti oslabljen, umjesto da neprestano bude snažniji, pošto bi (prema do sada rečenom) bio subjektom beskrajnog djeljenja (energije/života).

7:14      Da bi mogli što bolje shvatiti slabljenje te sile, uzmite u obzir beskrajno djeljenje same materije, pošto čovjek čak i kada je slučaj (jedan) atom može i dalje zamisliti bezbrojno mnogo djeljenja. No, da li atom postaje snažniji ili slabiji sa neprestanom podjelom? Iako se atom ne može izbrisati (tako da nestane) tim beskrajnim djeljenjem, morate shvatiti kako beskrajno podjeljeni atom neće imati onakvu snagu kakvu je imao prije podjele.

7:15      Ako ste ovo shvatili bar djelomično, druga izjava će slijediti: ’Da, ali ako je to tako, za Stvoritelja bi bilo bolje da uopće ništa nije stvarao!’

7:16      Umjesto da vam na to odgovorim, upitat ću vas nešto što je dobro znano mnogim ljudima.

7:17      Zašto su ljudi, koji su od svoje rane mladosti teško radili – obično, ili bar prirodno – postali snažniji? To je prvo pitanje.

7:18      Drugo pitanje: Zašto se na magnet konjske potkovice može postepeno dodati sve veći teret?

7:19      Pitanje broj tri: Kako određena osoba postaje umjetnik i virtuoz?

7:20      Da li vidite svjetlo kako izvire iz ovih značajnih pitanja?

7:21      Zašto je kovani metal čvršći i ima puno bolji elasticitet nego onaj koji nije bio kovan?

7:22      Zasto je tvrđe i trajnije drvo onoga stabla koje je izdržalo veći broj oluja?

7:23      Razumi i dobro zapamti: zašto je u vječnosti bilo ustvrđeno toliko mnogo sakupljajućih točaka života! Sada, čitaj i shvati: Tako/zato da bi originalni vječni život mogao Sebe vježbati (tj. da bi mogao) sve više i više (teže i teže raditi) i, dosljedno, povećavati svoju vječnu moć! Zbog toga se Život koji izvire iz centra vraća u centar savršeniji i intenzivniji nego što je bio u samom trenutku napuštanja izvora.’

7:24      Najdraži moji, kada je ovaj koncept jednom u potpunosti shvaćen, prva dva pitanja, ’kako’ i ’zašto’ muha živi, će biti odgovorena. Što se tiče pitanja ’kako’ živi, odgovor proizlazi već iz toga što je i ona na isti takav način/na istom principu postavljena ’sakupljajuća/prikupljajuća točka’ za život koji izvire iz centra, na taj način ona sakuplja i apsorbira/prima/prihvaća život od velikog broja (ili ’bezbroj’) prethodnih životinja.

7:25      Prema tome, odgovor na prvo pitanje mora već biti jasan/očigledan i slijepcu.

7:26      Sada, zasigurno nikome neće biti teško unaprijed zaključiti ‘zašto’ (muha) živi, naime: Tako da cijeli njezin život napravi prijelaz, vraćajući se ponovno kao potpuniji/kompletniji, intenzivniji život, i tako dakle uvijek/neprestano prema naprijed i prema gore ka čovjekovoj duši, koja je onda u stanju primiti najintenzivniji život od Mene, koji se kroz Ljubav – kao što znate – sada može u potpunosti ujediniti  sa Mnom u ‘jednu’ silu/moć!

7:27      Dakle, kada razmotrite našu malu životinjicu iz ovog kuta (ili ‘kada razmislite o našoj maloj životinjici sa ovog stajališta’) i (nakon toga) ne uzviknete, ‘Muha, muha, ona nam pjeva o pobjedi!’ onda mora da ste pogođeni/obuzeti trostrukim sljepilom i gluhoćom.

7:28      Ali ono što je bilo rečeno o pozitivnom polu ove životinjice treba samo po-služiti kao korisni uvod (ili ‘pogodno predstavljanje’), tako da bi bolje razumijeli ono što će tek uslijediti. Dobro to razmotrite (ili ‘razmislite o tome dobro’), slijedeća prezentacija (ili ‘slijedeće izlaganje’) će vam dozvoliti da u detalje vidite prirodu ove životinjice – i zato, ovime, završimo za danas.

8. Poglavlje 

MUHA I RAĐANJE KOMETA. 

(20. ožujka 1842. godine) 

8.1 Da biste temeljito razumjeli sljedeću važnu stvar, bit će potrebno ponoviti ono što je već bilo rečeno; to jest, samo pozitivni dio polariteta naše muhe, budući da je to dio koji je sabirna točka života.

 8.2 Dobro promotrite sunce. Tko od vas može dobro procijeniti koliko daleko sežu njegove najudaljenije zrake? To sigurno neće biti beznačajna udaljenost. Ako uzmete da je Sunčeva dob više od sto tisuća decilijuna godina, nezamislivo dugo vrijeme tijekom kojeg je ono slalo svoje zrake u beskrajne prostore, i prve, izvorne zrake su još uvijek na svom brzom putu u golemu beskrajnost, dok se nebrojeno više zraka reflektiralo i vratilo nazad, vi ćete čvršće i temeljnije razumjeti ono što je već rečeno o sabirnim točkama života, dok vam sunčeva svjetlost svakodnevno dovikuje, “Pogledajte, slalo sam svoje zrake u beskrajni svemir sve ovo vrijeme, a ipak moje svjetlo nije ništa slabije za vas nego što je bilo prije beskrajno davnih vremena!”  

8.3  Ali ovdje ćete se lako zapitati: “Kako će onda sunce vratiti one zrake, koje su još uvijek u procesu odlaska u beskrajne daljine svemira, zrake iz prvog evolucijskog razdoblja sunca?” 

8.4  A Ja vam kažem da ovo ništa ne remeti; jer ako bi zrake i dalje išle decilijun puta dalje nego što već jesu, još uvijek bi naišle na točku koja bi zaustavila njihov napredak i uzrokovala povratak. “Ali,” mogli biste reći, “kako se sunčeva svjetlost zamijeni nakon dugog putovanja s relativno malo točaka zaustavljanja; povratna svjetlost mora biti, jedino, vrlo rijetka?” 

8.6  Ali ni ovo ništa ne remeti. Sunce prima natrag svoje vlastite zrake jedino vrlo rijetko; ono je, s druge strane, i sabirna točka, i kao takva preuzima zrake s više od milijarde drugih sunaca, pojačava ih, a zatim ih ponovno zrači u velikom broju (količini).

Spread the Truth