Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

27 Prosinac 1843 (‘Ja Sam Put, i Istina, i Život’)

Print Friendly, PDF & Email

‘Ja Sam Put, i Istina i Život; nitko ne dolazi k Ocu, osim kroz Mene.’

  Ivan 14:6

        (Primio Jakob Lorber, uvečer 27 Prosinca, 1843)

[1] Hoće li biti teško navesti ovdje još jedno centralno sunce? O ne, ni najmanje! Budući samo trebamo uzeti bilo koji sljedeći najbolji po izboru tekst u knjizi Novog Zavjeta, i novo centralno sunce je pred vama sa istim izvornim svjetlom i sa istom silom i učinkom. Na primjer: ‘Ja Sam Put, i Istina i Život; nitko ne dolazi k Ocu – osim kroz Mene.’

[2] Gle, ovdje mi smjesta imamo jedno takvo centralno sunce! Tkogod može vidjeti njegovo svjetlo unutar njega će sigurno shvatiti na takvom svjetlu da se samo čitanjem skoro pa ništa ne postiže za stjecanje vječnog života.

[3] Otac je vječna Ljubav unutar Mene, kao što Sam Ja, u svoj Mojoj Božanskoj prirodi, savršen u njoj od vječnosti. Budući smo Otac i Ja jedno (Ivan 10:30), ili Ja i Moja vječna Ljubav smo jedno, ili kao što Ljubav vječno prebiva u njezinoj mudrosti, prema tome na taj način mudrost prebiva u Ljubavi, iz koje proizlazi, vječno.

[4] Otac, ili Ljubav, je temelj sveg života. Tkogod se ne vrati ovoj živoj fontani svega života ostaje mrtav i ne se može dokopati života nigdje drugdje.

[5] Ali gdje je kapija ka Ocu? I tko je ova kapija? Da li je to mnoštvo knjiga i članaka koje netko čita, ili sam to Ja?

[6] Da, u najboljem slučaju čovjek će se ovdje smjesta složiti i reći će: ‘Da, uistinu, ako čovjek točno/detaljno provjeri Kristova učenja, onda se on mora sigurno složiti sa mišljenjem kako se postignuće vječnog života za duh i dušu može jedino tražiti kroz pridržavanje/vršenje ovih učenja.’ I u ovom je pogledu potpuno ispravno što je Krist rekao o Sebi kako je On istovremeno jedini Put, i Istina i Život!

[7] A Ja vam, međutim, kažem istinu. Ima ih, zahvaljujući njihovom dobrom uvidu, na tisuće koji ovo priznaju; i unatoč tome kažem: Oni su mrtvi i nisu pronašli niti Put, niti Istinu, niti još vrata i Život.

[8] Čovjek će ovdje reći: Ova izjava zvuči grubo i okrutno/bezosjećajno! Kako se to može pomiriti sa najvišom Ljubavlju Božjom? Što više može čovjek napraviti nego doseći savršeno razumijevanje najviše istine i božanstvenosti velikog Učitelja kroz marljivost/ustrajnost njegova studiranja? Koju uzvišeniju stvar može čovjek napraviti, nego stremiti na ovaj način jasno prepoznati istinsku, najvišu, svetu raskoš Božanske Riječi i kroz njegovu marljivost ju stvarno priznati/cijeniti?

[9] Ja međutim kažem: Ovo je u jednu ruku vjerojatno istina – definitivno je bolje to učiniti nego sve odbaciti i onda se prepustiti oholosti svijeta; ali u Pismima također kaže: ‘Tada će Mi mnogi reći: Gospode, Gospode!‘ (Matej 7:22), i u drugu je ruku rečeno da ću im Ja reći: ‘Idite od Mene; jer Ja vas nikada nisam poznavao!’ (Matej 7:23)

[10] To je temelj stiha u Novom Zavjetu, koji vam je sigurno poznat. Sa riječima, ‘Gospode, Gospode!’ je prikazano da je Krist prepoznat kao Put, Istina i Život. Ali koja je korist od ove realizacije ako nitko nije voljan promijeniti (svoj put u ovaj) Put, i ne želi aktivno dokučiti Istinu, da bi kroz nju dosegao Život?

[11] Ja zasigurno nisam jedan glumac da ću biti zadovoljan samo sa praznom bukom aplauza, već je Moj povod (ili ‘Moja stvar’) sasvim od vječne ozbiljnosti, i Ja prema tome zahtjevam također ozbiljnu aktivnost a ne isključivo prazan aplauz!

[12] Kako bi izgledalo lice bogatog mladića koji traži zaručnicu ako bi mu različite potencijalne žene aplaudirale ili ga glasno hvalile; ali ako bi se želio odlučiti za, i sastati se, sa jednom od njih, ona bi pobjegla, i povrh toga bi ga grdila/klevetala u njezinom srcu poradi takve odvažnosti?!’

[13] Recite Mi, da li bi zaručnik uzeo za svoju ženu jednu od ovih budalastih žena? Uistinu, on bi u stvari otišao i potražio uokolo neku bludnicu i rekao bi joj: ‘Ja znam da si ti bludnica; ali Ja ti kažem: Odustani od svog sadašnjeg načina života, i uzet ću te za svoju ženu!’

[14] I bludnica će se okaniti, prinuđena od strane njezine novo-probuđene istinske Ljubavi, i postati će uvelike ljubljena zaručnikova žena. Ona će biti poput Magdalene, ranije naj-gore/vulgarnije među ženama Izraela; ali kada ju je pravi Zaručnik pozvao, onda će ona postati prva među ženama, koja je zajedno sa Zaručnikom Osobno proslavila veliko uskrsnuće u vječni život (Ivan 20:1-18)!

[15] Uistinu, ona nije čitala knjige; ali kada je prepoznala Pravoga, ona je smjesta odustala od njezinih svjetovnih afera i bila je zahvaćena od strane snažne, neumoljive Ljubavi spram Njega, Kojega je prepoznala kao Pravoga, i sve je žrtvovala što je u ovom svijetu bila imala poradi njezine Ljubavi.

[16] Gledajte, za takvu zaručnicu Sam Ja u stvarnoj životnoj praksi bio Put, Istina i Život!

[17] Bilo je međutim u to vrijeme mnogo drugih koji su Me također prepoznali kao takvoga, ali oni nisu željeli djelovati sukladno. Prema tome se načelo također primjenjuje na njih: ‘Tako će prvi biti posljednji a posljednji će biti prvi!’ (Marko 10:31; Luka 13:30)

[18] Međutim, u svoj ozbiljnosti, da li je Put, Istina i Život doista tako težak? Zar nije zapisano: ‘Moje je breme lagano i Moj teret lak za nošenje?!’ (Matej 11:30) – da, uistinu, prema tome to jeste tako! Cijeli Put, Istina i Život i lagano breme i teret lak za nošenje su potvrđeni u dvije Zapovijedi Ljubavi (Marko 12:29-31).

[19] Zar je toliko teško ljubiti Njega Koji je vječna Ljubav Osobno, i zar je toliko teško ljubiti vlastitog brata? O uistinu! Ništa nije od toga lakše – samo isperite (u smislu: kao kada se vodom ispire wc školjka nakon velike nužde) svijet, ovog starog neprijatelja duše, iz vaših grudiju, i doživjet ćete kako je slatko i lagano ljubiti vječnu Ljubav i ljubiti vašeg brata!

[20] Ali jeste teško, ljubiti vječnu Ljubav i brata ako je srce zaokupljeno sa svijetom, sa ničim osim svjetovnim računanjem, novcem, špekulacijama i prepuno paklene matematike, koja zna točno kako odgonetnuti sa do u dlaku preciznom točnošću koliko bi se novaca moglo u jednoj godini zaraditi sa lihvarskim kamatama.

[21] Uistinu, gdje je srce puno ovog umijeća, tamo zazivanje ‘Gospode, Gospode’ neće puno pomoći, i Put, Istina i Život će postat tijesan i trnovit da on vjerojatno neće nikad biti sposoban slijediti tu stazu.

[22] Kakve koristi donosi čitati tisuće i tisuće takvih istinitih knjiga? Da li će one probuditi Život u nekome tko je neprestano zaokupljen time da njegovo srce ispuni iz dana u dan sve više i više sa svom ovom ispraznošću svijeta?

[23] Recite mi, da li će ijedan od vas biti sposoban začeti djecu sa ukrašenim stupom? Ili će jedno umjetnički obojano zrno žita proklijati kada ga posadite u tlo? Zasigurno niti jedno ni drugo? Živuće može jedino proizvesti drugu živuću stvar sa živućim; time živa Riječ može dati ploda jedino u živom srcu.

[24] Za duhovno mrtvog, međutim, čak živa Riječ nije ništa nego obojano sjeme i on može posaditi bezbroj takvog zrnevlja u sebe, unatoč tome ono neće nikada roditi plodom; budući on ne oživljava Riječ, tako da onda Riječ također neće postati živa u njemu.

[25] Tkogod međutim čuje samo malo, i tome je poslušan, on je vršitelj Riječi (Matej 7:21-25; 12:50; Luka 6:46-48; 11:28; Ivan 13:17; Rimljanima 2:13) i uistinu traži Kraljevstvo Božje, i sve drugo će mu biti nadodano (Matej 6:33). Mislim da je (to) također jasno; ali sljedeći puta će biti više centralnih sunaca!

Spread the Truth