Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

26 Travanj 1840 (A V E M A R I A)

Print Friendly, PDF & Email

A V E  M A R I A

1) Gledaj, tvoja jedina/sva obaveza/dužnost jest, bila je prije, i vječno će biti, – ljubav, što će reći, čista, Božanska ljubav u tebi za Mene (ili ‘prema Meni’) i, na isti način, također i prema svoj tvojoj braći i sestrama.

2) Prema stupnju te Moje ljubavi u vama biti će vam dano od Mene, Koji sam – u Svom cijelom Biću – sâma Ljubav. Vi svi ste, ako Me volite svim svojim snagama, draga djeca Moje ljubavi – koja je (misli se na ljubav) također oplodila Mariju, majku Mojeg tjelesnog bića. Ali ovo fizičko biće vam je također i istinski brat te je dovoljno jako da vas ponese, kao malu braću i sestre, sa svom strpljivošću i nježnošću, te (ili ‘kao i’) da vas vodi, kao odraslu braću i sestre. A tko god želi doći k Ocu, neka se obrati Meni kao velikom Očevom ljubimcu, (i) Koji vam je istinski i jedini Brat, prepun najviše ljubavi i mudrosti. I stoga se nemate potrebe obraćati bilo kome DRUGOME do samo/ekskluzivno Meni u svim vašim molbama i potrebama.

3) Gledajte, pozdrav Mariji (u vremenu kada se slavi Objava/Najava koju je anđeo Gabrijel dao Mariji, objava/najava o rođenju Spasitelja; slavi se 25 Ožujka) dolazi iz najuzvišenijih visina Božje svetosti, u svoj punini moći i sile Njegova Duha, tako da vam ljubav u Ocu postane istinski brat! – E sad, zapitajte se, što vi i dalje želite sa ovim pozdravom? Marija ih ne treba, niti ona žeđi za njima. A ona zna bolje nego bilo tko od vas da je Moje uho oštrije nego njezino i Moje oko jasnije, a također i Moja ljubav, Moja blagost i nježnost se ne mogu usporediti sa ničijom ljubavlju, blagošću i nježnošću, čak ni onom u najblaženijih duhova nebeskih.

4) Uistinu, vaše neznanje i vaša velika po-greška bi joj jedino donijele tugu, da nisam Ja, iz Moje izuzetno velike ljubavi prema vama, anticipirajući neprestano, uzimao za Sebe ono što je od vas bilo usmjereno ka njoj, ili također nekome drugome od blaženih. Vidite, stoga, Ja činim da uši blaženih postanu gluhe (protiv takvog neprijatnog štovanja) a njihove oči slijepe, tako da njihovo veliko blaženstvo ne bi bilo uznemireno vašom velikom glupošću (Gospodin ovdje govori o obožavanju, i preklinjanju Marije te ostalih svetaca).

5) Tko god Mene bude tražio, u njemu će i Marija pronaći veliku radost a, također, i svi ostali blaženi. I oni će biti spremni, uvijek, služiti mu u skladu sa Mojom ljubavi u njima, kroz koju će prepoznati gdje i što vam nedostaje. Stoga je i beskorisno, bilo gdje drugdje doli baš jedino kroz Mene htjeti dospjeti do milosti. Jer jedino Ja sam vrata prema Ocu u Kojem se nalazi sva milost. Tko god ne ulazi kroz Mene, taj tamo ne ulazi (ili ‘neće ući’).

6) Vi se zasigurno možete, uz dužno poštovanje i sa ljubavlju, pri-sjećati svega što je povezano sa Mojim utjelovljenjem i stoga, zamišljati sve razmještaje/određenja Moje velike, milostive ljubavi prema vama. I to bi Meni bilo ugodno. Ali ako od toga želite napraviti blebetajuće molitve (Gospodin i dalje govori o molitvama koje su upućene Mariji ili svecima), onda ste postali budale ili ste, kroz veliko sljepilo vaših slijepih vođa/lidera, bili napravljeni budalama te ste prevareni/obmanjeni kroz prevarene prevarante (ili ‘kroz one koji su i sami obmanuti’).

7) Ali sada sam vam, iz Mene u naj(uz)viš(enij)oj istini, ukazao kako stoje stvari, pa bi stoga trebali djelovati sa time u skladu ako želite biti istinska djeca Jednog i jedinog dobrog Oca, i istinska braća Marijinom sinu Koji vas voli, baš kao što vi volite Mene! – Amen.

Spread the Truth