Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

25 Svibanj 1847 (‘Ti si Petar, Stijena!’)

Print Friendly, PDF & Email

‘Ti si Petar, Stijena!’

(Primio Jakob Lorber, 25 Svibanj, 1847)

Matej 16:18, 19: ‘Ti si Petar (stijena), i na toj stijeni sagradit ću Crkvu Svoju i vrata paklena neće  je nadvladati! – Tebi ću dati ključeve kraljevstva nebeskoga, pa što god svežeš na Zemlji, bit će svezano na nebesima; a što god odriješiš na Zemlji, bit će odriješeno na nebesima.”

1. Poradi ovih Evanđeoskih tekstova, najveća zabluda/neistina i iluzija i dalje vladaju na svim Kršćanskim područjima na Zemlji. Svi, bez izuzetaka, sebe smatraju više ili manje crkvenom stijenom Petrom i pretpostavljaju kako drže istinske ključeve kraljevstva Božjega i da ih mogu otvoriti i zatvoriti kako im volja (ili ‘kako se njima čini ispravno’) za one koji žele u njega ući, to jest, da(va)ti, krnjiti (u smislu: ‘mijenjati oblik’), uskraćivati, zabranjivati riječ Evanđelja proizvoljno, davadi kapriciozne zapovijedi i određivati vječne kazne, mamiti ljude kroz takve zapovijedi da počinjavaju koliko je to god moguće grijeha, proizvoljno raditi popuste za njih, ili takve nijekati, čak podarivati za izvjesne pokore potpuni ili nepotpuni oproštaj za sve počinjene grijehe, ili isto tako toga uskratiti!

2. Ako bi itko imao makar mrvičak čistog razuma, on bi morao priznati poradi Moje Božanstvenosti da Ja, Koji Sam koristeći svaku priliku propovijedao jedino zakon univerzalne, bratske Ljubavi, nisam ni u kojem slučaju mogao dati takav autoritet i takve poduke apostolu Petru, ili svim drugim apostolima, budući se one (te poduke) očigledno odnose na bratsku Ljubav, kao što se pakao odnosi spram neba!

3. Tko daje zakone, također daje osudu; da li je osuda Ljubav? To je zašto Sam Ja uzeo na Sebe sve osude na Križ, tako da bi jedino Ljubav ostala za ljude, – ali da li je ova Ljubav zamisliva gdje ima bilijun sudišta/tribunala postavljenih/organiziranih među onima koji bi trebali biti braćom i gdje čovjek može vidjeti ništa drugo nego jedino jedan zakon povrh drugih zakona?! Da li je to Petar, stijena na kojoj će Moja crkva, koja jeste i treba biti ništa drugo nego Ljubav i još više Ljubavi, biti izgrađena?!

4. Svatko tko Me priznaje i ljubi poput Petra, je istinska stijena na kojoj Ja mogu i uistinu hoću izgraditi Moju istinsku crkvu, istinsku Ljubav i Mudrost iz unutar Mene. Ali kako može mala ili veća zajednica pod nekim harambašom biti stijena, ako svatko misli i vjeruje što oni žele; gdje čovjek šapće neshvatljive riječi i prodaje takva šaptanja kao korisne molitve, drugi to proklinje, izruguje se i u svezi toga se podsmjehuje, a treći se prikazuje kao sudac i osuđuje sve do najdubljih uglova pakla?! – Može li takva zajednica ili njezini vođe biti stijena na kojoj je Moja crkva izgrađena, koju vrata paklena neće nikada prevladati?!

5. Ja kažem, ‘Ako ljubite jedni druge kako vas Ja ljubim (Ivan 15:13), biti će u toj ljubavi očigledno kako ste uistinu Moji učenici! – Stoga, Ja Sam dao Ljubav kao jedini znak po kojem čovjek može prepoznati ako je netko istinska stijena na kojoj je Moja crkva izgrađena. – Ali onda, kako mogu sada raznorazna sudišta/tribunali među onima koji bi trebali biti braćom biti znak stijene Petra, neporažene od strane pakla, i Moje crkve izgrađene na njoj?! O vi užasno slijepi budalasti ljudi ovih vremena, vi sebe smatrate neporaženima od strane pakla, dok se pak nalazite, zbog svih vaših djelovanja, sred njega već jedno dugo, dugo, dugo vrijeme!

6. Da Sam bio htio uspostaviti vidljivu crkvu, Ja bi bio rekao svim apostolima i učenicima: Svi vi ste Petar. Ali Ja Sam to rekao jedino Petru budući je On bio prvi koji je prepoznao Moju Božansku prirodu (= da je Isus Krist u-tijelo-vljeni Jehova Bog)! Tako, on je također bio prvi kojem sam, zbog njegove vjere i povjerenja, Ja dao ključeve kraljevstva nebeskoga, koje je kraljevstvo Ljubavi spram Boga u ljudskim srcima i otud istinske, bratske Ljubavi, kojeg nitko ne može dosegnuti bez prethodnog znanja o Bogu, budući svatko mora poznavati nekoga prije nego oni mogu ljubiti tu osobu.

7. Ova Ljubav spram Boga i spram čovjekova bližnjega je stoga istinsko kraljevstvo Božje, jedina istinska živuća crkva, koja je nagrađena na stijeni istinskog znanja, i snažne, nepokolebljive vjere i iz nje proizlazećeg povjerenja, koju pakao više zasigurno ne može uništiti.

8. Površinska, kolektivna, ceremonijalna parada i pompa navodno nepobjedive Kristove Crkve na nekom zlatnom i srebrnom Petru stijeni je isto toliko malo crkva i Petar stijena kao što je pakao nebo, ili svinjski izmet dijamant. – Ili da li Sam Ja ikada rekao, ‘Biti ćete prepoznati kao Moji učenici po zlatu, srebru, draguljima, skupocjenim odorama, po velikoj svjetovnoj moći i najvećem svjetovnom prestižu, sa najraskošnijim crkvama, zvonima i orguljama, sa Latinskim jezikom i mnogim sličnim stvarima? – Doista nešto poput toga nikada nije bilo indicirano ili predskazano od strane Mene kao znak Moje istinske crkve; možda od strane Ivana u Otkrovenju, gdje se velika bludnica raspravlja, – ali to ne može biti ‘Petar stijena’, jel tako?!

9. Šimun Petar, koji je bio istinski Petar, je rekao jednom koga je iscjelio kroz Moj istinski duh u sebi, ‘Ja ti nemam za dati zlata i srebra, ali što imam, to ti dajem!’ (Djela Apostolska 3:6) – Može li onaj koji želi biti i treba biti Petrov nasljednik u Rimu, biskupi u Engleskoj, neki vrhovni nadzornici/super-intendanti u Njemačkoj i moćni patrijarsi svih Grka reći isto u svezi njih samih sa čistom savješću bez da sebe osramote pred cijelim svijetom. Da li oni također ne posjeduju torbe, cipele i štapove? (Matej 10:9, 10) – Vidi kakav je Petar bio i kako je njegova crkva ljubavi bila izgrađena na stijeni njegova srca i što je bio njezin razlog, i kako su sve suvremene crkve izgrađene i koji je njihov razlog? Ja mislim, čak bi i slijepi čovjek to mogao shvatiti i vidjeti, a kamoli ne onaj čije su oči i dalje otvorene.

10. Vrijeme će doći kada će ljudi svugdje obožavati/slaviti Boga u duhu i istini a ne u Jeruzalemu i ne na planini Gerizim! – To je kako vi čitate u Pismu (Ivan 4:20-24). Stoga duh, istina, istinsko znanje, vjera, povjerenje i istinska Ljubav za Boga i čojekova bližnjega u srcu svake pojedinačne osobe čine jednu i jedinu istinsku stijenu i živu crkvu izgrađenu na njoj od strane Mene Samoga, koja se zauvijek može oduprijeti paklu. Sve drugo je isprazna ljudska tvorevina, koja ničemu ne vrijedi i ne nudi ni najmanju zaštitu protiv pakla, ako istinska stijena i istinska živa crkva izgrađena u svakom čovjeku nedostaje.

11. Stoga, isprazno je pitati koja je izvanjska, vidljiva crkva među mnogima koje nose Moje ime ona prava. – Odgovor na to jeste i nikada ne može biti drugačiji nego: Nijedna! – Jedino Crkva koju Sam Ja napravio u čovjekovu srcu je prava, i zauvijek sigurna od pakla; sve drugo je bilo izmišljeno od strane svijeta, njemu pripada i kod Mene ne vrijedi ama baš ništa!

12. Tako, ključevi Mojega kraljevstva se nikada ne trebaju tražiti u nekoj crkvenoj zajednici ili kod njezinih lidera nego jedino u živoj, jedinoj istinskoj crkvi. Što će netko svezati ili odriješiti za sebe u svijetu njegova prirodnog života i života njegove braće iz njegove vlastite ckrve izgrađene od strane Mene u njegovu srcu, to je već svezano ili odriješeno na nebu, budući je ova jedina istinska Crkva stvarno nebo – ili još jasnije rečeno: Štogod će netko napraviti u i iz njegove silne ljubavne crkve, to će također biti zauvijek napravljeno na nebu.

13. Stoga, pravi ključevi kraljevstva nebeskog su da Me vi priznate kao vašeg svetog, najistinitijeg Boga i Oca, ljubite Me iznad svega, i vaše braću i sestre poput vas samih. Ako je to vaš slučaj, onda vi imate Petra, potpuno ste izgradili istinsku crkvu, i imate istinske ključeve kraljevstva nebeskog; sve drugo je čisto ništa! – Razumite ovo dobro i živite sukladno. Amen, amen, amen. –

(29 Svibanj, 1847) – ‘Ti si Petar, Stijena.’ Nastavak

0. Ako, međutim, netko među vama želi pitati i reći o stijeni, Petru: Dobro, ako će se ova stijena gledati kao čisto duhovna i jedino se treba tražiti u svakoj osobi i ne može se vidjeti u liderima zajednica ili u cijeloj zajednici, zašto onda Gospod dozvoljava da zajednice jedna drugu hvataju za gušu stoljećima i jedna su drugu užasno tretirale samo poradi istinske prirode Petra stijene, budući je svaka zajednica uvjerena da je Petar stijena kao kod kuće unutar nje?!

1. Razlog za dopuštanje ovog je puno dublji nego bi na prvi pogled vi mogli zamisliti. Naravno da ne bi trebalo biti na način kako jeste, – a ipak i dalje mora biti na ovaj način budući je sve drugo na isti način (Matej 19:8)! – Abraham je bio imao dobre potomke na duhovan način, bez ikakvog tjelesnog koitusa (seksualnog odnosa), Ivan je bio začet na isti način i Marija također; takva začeća-rađanja djece su se događala često u drevna vremena i neki su proroci bili začeti na ovaj način.

2. Ova vrsta začeća-rađanja je, naravno, ispravna, te se i dalje događa, često bez znanja roditelja; ali ova je vrsta nebeska vrsta i za svijet nije od koristi, ali se mora dogoditi zbog mogućeg sudjelovanja u iskupljenju. Što drugo preostaje napraviti nego ostaviti svijetu njegov svjetovni način začeća-rađanja, i tako pustiti da stari grijeh ustraje zajedno sa potpunim iskupljenjem, tako da svaka zarobljena prirodna duša ima u oba smjera (either way) neometan put u kraljevstvo milosti i milosrđa! – To je zašto naši izvanjski Petri moraju postojati, tako da djeca svijeta mogu pronaći njihov put ka njima i jednim i drugim putem (either way).

3. Kako se duhu sviđa jedino što je u njegovoj prirodi, tako se svijetu jedino sviđa što je u njegovoj prirodi. Izreka ‘svaka ptica svome jatu’ (like takes to like) je ovdje prikladna. Bilo bi prikladnije, ako bi stabla i druge biljke direktno stvarale zrelo voće, bez prethodnog cvijeća i drugih ceremonijalnih fenomena. Ali to ne funkcionira na nijedan drugi način, da se sve u krugu postojanja što je i dalje na samom dnu može konačno usmjeriti nagore i doseći vječnu slobodu!

4. Tako, mora biti dozvoljeno da zajedno sa jedinim ispravnim, duhovnim načinom svijeta, njegove drugačije stramputice i ponekad čak najsablasniji pogrešni putevi postoje i po njima će svijet biti vođen vremenom na ispravan put. Ili bi mogli prvenci, koji ovdje dolaze od-dole, biti smjesta kršteni u jedinoj istinskoj, unutarnjoj crkvi duha? To bi funkcioniralo onako malo poput odmah sazrijelog voća bez ikakvog prethodećeg cvijeta.

5. Tako, princ noći i smrti mora također imati njegovu svjetovnu kapelicu pored istinske crkve, koja je nagrađena na stijeni Petru. Ali iz ove kapelice postoji put koji ide do istinske crkve i on ne može spriječiti nikoga tko hoće prijeći iz ove kapelice u istinsku cdrkvu, baš kao što vas on nije mogao spriječiti vas da prijeđete iz iste kapelice u Moju istinsku crkvu i ostanete u njoj zauvijek!

6. Zamislite Mariju u istinskoj crkvi i Martu u svjetovnoj kapelici; dok Marta razbija glavu oko čisto svjetovnog, pored Mojih nogu Marija je na njezinom najboljem položaju i poslušna je i u srce prima Moje učenje! (Luka 10:38-42) – Ali kada je njihov brat umro, obadvije su isto plakale i obadvije su došle do Mene tako da bi Ja oživio njega, koji je ležao mrtav u grobu, zavezan i u pljesnivom zadahu!!! – – –

7. No dosta je više o ovome! – Iz ovog ćete dara (u smislu: ova je Objava jedan Nebeski Dar od Gospoda nama, Njegovoj djeci) lako zaključiti, zašto su pored prave Petrove crkve u srcu, druge izvanjske dozvoljene; to jest zašto bi bilo potpuno suvšno reći više. Prema tome, dobro na ovo obratite pažnju u vašim srcima. Amen.   

Spread the Truth