Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

245 (Enohov govor o prirodi hrane. Opominjanje na umjerenost.)

Print Friendly, PDF & Email

ENOHOV GOVOR O PRIRODI HRANE. OPOMINJANJE NA UMJERENOST.

1. Kada su svi ranije spomenuti pristigli u Lamehovu kuću, Lameh je zapitao Enoha da li je došlo vrijeme za objedovati.

2. I Enoh je odgovorio Lamehu: Brate, tvoja priroda to žudi u skladu sa tvojom starom navikom; time neka bude učinjeno u skladu sa tvojom žudnjom. Ali ne brini za nas budući mi još ne osjećamo žudnju za obrokom, jer mi smo i dalje više nego zasićeni kroz Gospodnju veliku Ljubav i milost, koji su na današnji dan postali naš udio toliko izobilno.

3. Jer vidite, čovjek ne živi jedino od materijalnog kruha, nego radije od Riječi Božje (Matej 4:4).

4. Kada jedete materijalni kruh i time ste zasićeni i nahranjeni, zapitajte sebe: Zašto i kako me materijalni kruh ili materijalna hrana kao takva zasićuje i hrani?’

5. I vi ćete primiti ovaj uvijek valjan odgovor unutar vas: Budući također materijalna hrana proizlazi iz vječne, svemoguće Riječi Božje.

6. Sada gledajte, ako već ukrućena i čvrsto zarobljena Riječ Božja zasićuje i hrani, koliko puno više će slobodna, nesputana, živa Riječ, direktno iz usta Božjih, biti to sposobna postići.

7. Mi sami smo proizašli iz Božje Riječi, i time za nas zauvijek ne može biti ništa više hranjivo i zasitno od ove same žive Riječi Božje.

8. Time čovjek ne živi jedino od kruha i druge materijalne hrane, nego radije od svake Riječi Božje koja proizlazi iz Božjih usta.

9. Ovo ne naznačava da čovjek ne treba uživati materijalnu hranu, jer Bog ju je stvorio u tu svrhu i čak ju je jeo sa nama i pred nama vidljivo; jedino ona ne smije postati naša glavna potreba.

10. Gledaj, Lameh, ovo je također obuhvaćeno od strane Božanskog reda stvari.

11. Ali ja ti govorim: Budi uvijek umjeren u uživanju prirodne hrane; jer u njoj leži veliko iskušenje.

12. Ti mi možeš potpuno vjerovati: Pri jedenju prirodnog kruha i plodova zemlje mi moramo itekako dobro paziti da ne ugušimo besmrtni duh kroz njihovo grubo tjelesno opterećenje. 

13. Jer vi već možete jasno vidjeti sa halapljivom (proždrljivost) djecom kako kroz ovu silnu halapljivost oni postaju glupi i više nisu sposobni za ikakva duhovna postignuća dok više umjerena djeca uskoro postaju krasni mislioci.

14. Baš kao što je ovo vidljivo slučaj sa djecom, to je još više slučaj sa odraslim ljudskim bićem koje je kadro za potpuno razvijene strasti koje su i dalje strane djetetu.

15. Kažem ti, dragi brate Lameh, u prirodnoj hrani ti unosiš u sebe što je prirodno, i ovo nije produhovljeno u tebi, jer to čini tvoj duh više materijalnim; ali u Riječi ti apsorbiraš što je duhovno i ovo zasićuje, hrani i snaži duh za vječni život.

16. Sa prirodnom hranom tijelo je hranjeno ali duh je tlačen i prisiljen postiti; ali kroz duhovnu hranu obadvoje izvlače korist: Duh postaje snažan i moćan a njegova osjetila postaju neusporedivo britka, a tijelo postaje kroz duh gibljivo, umjereno, izdržljivo i ostaje snažno poput dobro-satkanog odijela napravljenog od finih, ali utoliko više tvrdih i snažnih niti.

17. U materijalnoj hrani nalaze se opaki (nečisti) duhovi i jednom kada ih je čovjek unio previše oni postaju gospodari njegovog vlastitog duha, i podgrizaju njegovo biće (essence) baš kao što nevaljali kukci podgrizaju stablo uništavajući njegovo biće i konačno ga kompletno uništavajući.

18. Duhovna hrana, međutim, jeste za duh oživljavajuća kiša sa nebesa, pod kojom će vrlo skoro on procvasti u veličanstveno snažan i slatko mirišljav cvijet vječnog života.

19. Ovog se, brate Lameh, ti trebaš uvijek pridržavati i podučavati i sebe samoga i tvoje ljude sukladno tome!

20. Nakon što si ovo naučio radosno i voljno, ti sada za sve naš možeš pripremiti prikladan objed, – ali u svoj umjerenosti. Amen.’

Od Isusa Krista, Koji je utjelovljeni Jehova Bog, naš Stvoritelj i Vječni Otac, a putem Unutarnje Riječi (Duha Svetoga), primio Njegov sluga i prorok Jakob Lorber te zapisao u knjigu ‘Božje Upravljanje – 2/245:11-17’ J.Lorber

Spread the Truth