Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

241 (Enoch govori o beskorisnosti prinudne vjere i ljubavi prema Gospodu nametnute Bożjim vidljivim prisustvom. Priroda poniznosti)

Print Friendly, PDF & Email

241

ENOCH GOVORI O BESKORISNOSTI PRINUDNE VJERE I LJUBAVI PREMA GOSPODU NAMETNUTE BOŽJIM VIDLJIVIM PRISUSTVOM. PRIRODA PONIZNOSTI

1. Kad su svi nadvladali svoju veliku tugu, Enoch je ustao te, pristupivši Lamechu, izrekao slijedeće riječi:

2. “Slušaj, brate Lamech, i slušajte svi! Vi svi ste sada sa svojim očima na djelu vidjeli Gospoda, svetog, naj-dražeg Oca, i čuli ste Njegov Božanski, svemogući, sveti Očev glas i svatko je morao priznati i reći u svom vlastitom srcu: ‘Uistinu, ni jedan čovjek ovako ne može govoriti!’

3. Vi ste također vidjeli Njegova djela koja ni jedan čovjek nikad ne bi mogao izvesti sam od sebe, osim ako ih Gospod, Kojeg ste sada vidjeli i čuli, ne čini kroz njega.

4. Vi sada bez ikakve sumnje vjerujete da je to Gospod; ali gledajte, niti ovo vaše vjerovanje niti ova vaša ljubav prema Njemu vam ne donose nikakve dobrobiti pošto ste bili prisiljeni vjerovati u Vidljivo(g) i voljeti Opipljivo(g) što niste mogli izbjeći (since you could not help it), jer vi ste svi bili privučeni Njegovom svemogućom prisutnošću koja vas nezaustavljivo privlači k Njemu.

5. Pošto vam to ništa ne služi, pitanje se javlja što sada činiti tako da vam vjera u Njega i ljubav prema Njemu mogu koristiti!

6. Gledajte, draga braćo, to je prilično važno pitanje na kojeg vam ja svima moram dati odgovor!

7. Naravno, vi se sada u svojim srcima pitate i kažete: ‘Dobro, zašto nam sve ovo (= tako stečena vjera i tako stečena ljubav prema Gospodu) ne donosi nikakvog dobra? Zar nam to već nije donijelo/dalo beskrajne dobrobiti i donosit će (nam ih) tako do u vječnost?’

8. Pitajući to/tako vi ste u pravu, moja draga braćo; ali ja vam govorim: Takva dobrobit nije tema naše diskusije ovdje. Jer sve što Gospod čini je za naše dobro/dobrobit, pod uvjetom da mi to koristimo na pravilan način; međutim, ako mi to koristimo krivo, onda se to može okrenuti na (ili ‘pretvoriti u’) našu najveću štetu.

9. Da nas je Gospod stvorio i dao nam slobodno, neovisno postojanje i stvorio za nas sjajnu zemlju koja nas nosi osiguravajući za nas svakojake stvari, – tko bi mogao reći da nam to ne koristi!

10. Ali – kada nam je to sve skupa od koristi? – Jedino kada mi to koristimo u skladu sa Božanskom voljom i ljubavlju!

11. Ako mi to na taj način ne koristimo, to uskoro dovodi naš sud, što je prva smrt duha, i onda nas otprema iz ove smrti, koja je sud, u istinsku i vječnu smrt.

12. Gledajte sada, baš kao što vas je Gospod jednom stvorio za slobodan, neovisan život obdarujući vas Svojom živom energijom (= u smislu, ‘živom energijom koja izvire iz Njega’), On vas je sada, vjerne i blagonaklone (= odane u ljubavi), iznova formirao iz Sebe.

13. Ta vjera i ta ljubav vam još ni najmanje ne pripadaju i ne daju vam život, već su za sve/svih samo sud, pošto ste vi sada time prisiljeni vjerovati i voljeti.

14. Ali što bi trebali učiniti sa ciljem da pobjegnete iz kandži suda?

15. Gledajte, za to svi mi imamo samo jedno sredstvo, a ono se zove istinska, velika poniznost srca! A u čemu se ona sastoji?

16. Ona se sastoji u tome da sebe smatrate nedostojnim ove milosti koja vam je sada svima bila dodjeljena, i smatrate sebe najmanjim među ljudima i marljivo ih naučavate da prepoznaju Boga kao Gospoda i jedinog istinskog Oca; i dalje, da vi, nakon što ste cijeli dan radili u ime Gospodnje, onda na kraju kažete u svojim srcima puni žive ljubavi prema Njemu:

17. O Gospode i Oče, pogledaj milostivo dolje na nas lijene i nemarne sluge i uzmi u obzir naš rad kao da je bio nešto pred Tobom. Jer mi spoznajemo i aktivno priznajemo pred Tebom kako je sve ono što je dobro u našim djelima, Tvojih ruku djelo (= u smislu, ‘kako si Ti to učinio’); dok smo mi jedino ometali Tvoj rad djelima naših nespretnih ruku. Prema tome, umjesto našeg rada (ili ‘naših djela’) prihvati našu volju (= naše namjere), i neka uvijek bude Tvoja sveta volja!

18. Gledajte, jedino sa takvim načinom razmišljanja će ova vjera i ova ljubav za vas biti od koristi!

19. Obećajte ovo sada Gospodu u vašim srcima i postići ćete istinski živi duh, i vaša djeca i unuci će sa vama u Gospodu vječno dijeliti vaše blagoslove! Amen.”

Gospodin Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Božje Domaćinstvo – 1/241′ J.Lorber

Spread the Truth