Jakob Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

Jakob_Lorber

Jakob Lorber

Jakob_Lorber

‘Svijet mi ne želi dati ništa, i to me raduje.’

1:9-12 (Najveća nagrada)

Print Friendly, PDF & Email

1:9-12

Najveća nagrada

9. ‘Uistinu, uistinu vam govorim, jednom kada imate Moju ljubav, imate sve, – ne, (imate) više nego što sva Nebesa (Heavens of heavens) ikad mogu obuhvatiti (ili ‘razumijeti’)!

10. Vi ste odabrali najveću nagradu, koju vam nitko u vječnosti ne može oduzeti.

11. Uistinu, tko god bude vjerno ostao u Mojoj ljubavi, njega će smrt izbjegavati (ili ‘od njega će smrt bježati/uteći’) poput snijega koji se povlači pred vrućim zrakama podnevnog ljetnjeg sunca.

12. Stoga, sada kao i u svoj vječnosti, Ja sa vama ostajem (ili ‘Ja sam sa vama’) u ljubavi. Amen.’

Spread the Truth