Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

108 (Usporedba o mudrom odgoju djece)

Print Friendly, PDF & Email

108

USPOREDBA O MUDROM ODGOJU DJECE

1. Rekoh Ja: ‘Slažem se sa tobom, najdraža Moja Chanchah, da su ta a i druga brojna pitanja poprilično opravdana (excusable). Ali baš kao i na zemlji, (i) ovdje, također, sve ima svoje vrijeme (everything must take its time).

2. Na zemlji su djeca ona koja su najviše naklonjena slatkišima i koja su naj-znatiželjnija. Djeca izgledaju gladna cijelo vrijeme i žele znati sve do u detalje, neprestano ispitujući. Misliš li da bi za tu dječicu (= najmanje) bilo dobro ako bi svoje trbuhe pre-punili sa svim stvarima za kojima žude? I da li bi bilo dobro zadovoljiti njihovu znatiželju odgovarajući na sva njihova pitanja?

3. Mudri roditelji zauzdavaju svoju djecu te ih na prirodan i čedan način vode prema lijepom cilju zrelosti, dok budalasti roditelji, oni koji udovoljavaju svakoj želji svoje djece, stvaraju od njih majmune umjesto ljude. Njihovo preuhranjeno tijelo postaje pre-senzibilno (= pre-puteno) a njihov duh lijen/nemaran i, eventualno, sasvim nezainteresiran za sve što je uzvišeno, dobro i istinito. Siguran sam da si nebrojene primjere ovoga vidjela u svojoj zemlji na zemlji.

4. Isto važi (= se primjenjuje) i ovdje, također. Nitko ne bi imao koristi od toga da odmah uživa i razumije sve. To mora doći postepeno (i) u skladu sa prijemčivošću (receptivity = mogućnost primanja/recepcije) svakog pojedinca. (Na)vođena na taj/takav način, najmlađa djeca ovdje rastu (sve) snažnija i snažnija, te su na takav način eventualno pripremana za shvaćanje (ili ‘ideju o’) Najuzvišenijeg.

5. Tako (= na taj način) si ti, također, zajedno sa svima ostalima ovdje, (na)vođena/usmjeravana od nas trojice. Prema tome, podredi/pokori se strpljivo svemu i uskoro ćeš (i) sama biti u stanju pronaći potpune odgovore na sva svoja pitanja. Da li si sada zadovoljna?’

Gospod Isus Krist Jehova Stvoritelj Jedini Bog ‘Biskup Martin – 108’ J.Lorber

Spread the Truth