Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0213 (Duhovna zaštita… Upozorenje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0213, 3 Prosinac 1937

DUHOVNA ZAŠTITA… UPOZORENJE…

Oh dijete moje… u svijetu je Gospod tako uredio da su Njegove sluge opkružene sa duhovnom zaštitom… bez nje bi morali propasti, jer vi ste neprestano proganjani od strane zlih sila sa predumišljajem da vas odgurnu sa staze kojom hodate. To je neprestana borba za vašu dušu; unatoč tome, Otac vas izvodi iz sve opasnosti… Položi svoje srce dolje na Njegova stopala i On će ga zaštititi sada i zauvijek. I kada doživite spasenje Božje… kada ste blagoslovljeni da čujete Riječ Božju, svi demoni će iščeznuti, jer blagoslov Gospoda je na Njegovim Vlastitima i oni koji ih žele ozlijediti će biti uništeni. Zato slušaj ono što ti želimo reći: Nije volja Očeva da ti trebaš prosipati svoju snagu… Bezvrijedno je za tebe da tražiš vezu koja ti može dati daleko manje nego ti je ponuđeno kroz tvoja dnevna primanja. Nitko od vas ne može čuti vojske anđela koji se raduju poradi voljnog djeteta… Međutim, ako dopustiš da te milost mimoiđe, ti si sebe uskratila i nećeš tako lako biti iznova prihvaćena, jer volja Gospodnja je odabrala sve vas ali vi zanemarujete Njegove Riječi. Međutim, puno bi toga bilo oduzeto od tebe, moje dijete, kada bi morala započeti sve opet ispočetka sa onime što ti je na početku ukazalo ispravan put. Opet i iznova Gospod opominje sve vas da ostanete vjerni; opet i iznova vas On s Ljubavlju privlači k Sebi, prema tome, izručite Mu vaša srca i ostanite radosno i odano privrženi Njemu… Ali tvoji dragi prijatelji će biti savjetovani da će ih jedino neprestano stremljenje ka višim sferama približiti iznova stazi koju su napustili iz straha da bi im mogla nanijeti ozlijedu… Mi se žrtvujemo ako je to za tvoje najviše dobro… U časovima naporne komunikacije mi ćemo te radosno obavijestiti o našim naporima i tražiti uvesti te u kraljevstvo Božje; međutim, ti moraš biti voljna i poslušati naš savjet i opominjanja. Mi ne možemo podučiti nikoga sa nevoljnim srcem koji podbacuje uspostaviti najunutarniji srdačan kontakt sa nama i želi prihvatiti naša učenja. Ipak mi ćemo dati rastuće više i u većoj dubini djetetu Božjem koje u nas ima povjerenja… čija je molitva uslišena od strane Oca i koje sve više voljno otvara svoje srce i uši za naša učenja… Ako ti Otac podari takvu milost, onda ju ti trebaš radosno prihvatiti, ali nikada ne dozvoli sebi da budeš spriječena/pomaknuta prema natrag kada se naprežeš korak po korak na putu. Nastavi svoj put sa Bogom i gledaj prema gore, ne unazad.

AMEN

Spread the Truth