Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0209 (“Trebam te…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0209, 30 Studenog 1937

‘TREBAM TE…’

Pozdravljamo te u ime Oca  …. Svim putevima moraš ići po Njegovoj volji …. Njegova zaštitnička ruka vodi te pravo. Sama tvoja Ljubav usmjerila te je tim putem, i tvoj duh s nama je bio ujedinjen. Spajaš li se neprestano s tvojim Spasiteljem, u pomoć ti dolaze dobre sile koje se trude usmjeravati tvoje misli uvijek tako da voljno činiš sve što je u smislu nebeskog Oca.

Odlučno idi dalje tvojim putem i zahvalna srca primi duhovna učenja koja ti se nude, jer jednom će doći vrijeme kad će se tvoje srce otvoriti vječnim istinama koje ti je Bog namijenio kad prisvojiš nepokolebljivu vjeru. Mi svi iščekujemo to vrijeme, jer ono će nam donijeti puno blagoslova …. Uvijek to imaj na umu kad te dnevni događaji žele učiniti tjeskobnom …. “Trebam te” obraća ti se Gospod …. Svako stvorenje postiže ono što mu je On namijenio …. Stoga se ne brini i počuj ono što bi ti trebalo povratiti mir: Sa čuđenjem se tvoji zapisi primaju na znanje …. Nad svim tim lebdi dah čistoće i Ljubavi, a to je ono što se cijeni i što prodire u srce. 

Čovjeku u uhu tiho odzvanjaju tvoje riječi, njegove misli prebivaju kod tebe, i primanjem riječi Božjih nama i sebi čovjek čini iskrenu radost. No i pored toga, čovjek neće biti uvjeren i ne može se oteti dojmu da si ti to duhovno dobro (znanje) primila negdje dalje i sada ga reproduciraš, pošto je čovjeku neshvatljivo da je Bog takvo jedno blago (znanje) mogao dati jednom ljudskom stvorenju čiji životopis nije u skladu sa učenjima njegove crkve. Vjernost Bogu i krotka ćud u svako doba su ga vodili ispravnim putem, i iznutra spojeno sa Spasiteljem uvijek je ljudima davalo najbolje ….

No, želiš li služiti Spasitelju, s povjerenjem sve drugo prepusti Njemu …. Onako kako ti je nadolazilo prosvjetljenje, tako On svugdje djeluje u pravo vrijeme, no svugdje na drugi način. I kako ti je objav(lj)i(va)o ono što tebi pruža ispunjenje i utjehu, On tako i drugima sprema ono što je njima za spas i sreću. Vidi dijete moje, rječitost čini da padaju riječi koje često nisu u skladu sa Očevom svetom naukom, pa i pored toga, Gospod ima razumijevanja, ako Ljubav prema Njemu često proizvede revnost, čiji rezultati su u suprotnosti sa čistim učenjem Kristovim …. No gdje je volja dobra, time neće doći do zla, pošto Otac štiti Svoje koji Ga prate.

No sad se pobrini za to da ti učenja mogu biti prenešena bez prekida, sa ničim uporediv je blagoslov stalne povezanosti s nama …. Obavještavat ćemo te o tome kakva je volja Gospoda …. Neumoran rad na samoj sebi, neograničena predanost tvom Spasitelju i bezgranična Ljubav prema Njemu učinit će te prijemčivom za svaku duhovnu struju, i priteći će ti neprocjenjivo duhovno blago mudrosti i pouke …. Gospod će blagosloviti tvoj rad …. ako si u Njegovoj milosti, sve dok je tvoje srce prema Njemu iskreno okrenuto.

Stoga radosno nastavi dalje, čuvana i vođena našom zaštitom.

AMEN

Spread the Truth