Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0206 (Glasnici… Molitva… Podsjećanje…)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0206, 28 Studeni 1937

GLASNICI… MOLITVA… PODSJEĆANJE…

Velike su stvari planirane od strane Gospoda i tvoje će misli biti vođene u ispravnom pravcu, jer jedino kroz neprestano obavještavanje onih koji su voljni čuti Božje lekcije, mi izražavamo Božju volju… Gospod pušta Njegovim glasnicima da putuju kroz zemaljsku dolinu radeći marljivo… gdjegod se može pronaći zemaljsko dijete, čija Ljubav za Gospoda ga čini prijemčivim za Njegova učenja, ono može naći zadovoljstvo u Božjoj milosti i da mu već na Zemlji bude dopušteno služiti u naporima Ljubavi za neobaviještene i zabludjele bližnje braću i sestre. Tijekom ovog vremena nedaće, u kojem mnoge duše žive na Zemlji, Gospod donosi mnogo pomoći kroz Njegove sluge, tako da svatko u ozbiljnoj potrebi za pomoći može dohvatiti Spasiteljevu iskupiteljsku ruku. Njegova zauzimajuća molitva prodire do Oca i… sa samo malo povjerenja da će vaša molitva biti uslišena… mnoga pomoćna bića će vas tako voditi da ćete izbjeći nedaću vaše duše… tako da ćete postati slobodni od zlih utjecaja i bez oklijevanja prihvatiti što vam Otac priprema i šalje kroz Njegove glasnike. Molitva svake ozbiljne osobe će biti uslišena budući Otac ljubi Njegovu djecu. Drago dijete, slušaj ono što ti želimo reći: Uzmi u obzir da je svatko naumljen ganjati njegov cilj na Zemlji u smjeru božanskog sjedinjenja… da postane opet kao jedno sa Ocem, Koji mu je dao život na Zemlji kako bi unaprijedio njegov duhovni razvoj… Gospod vas u Njegovoj Ljubavi obavještava da gledate na ovaj cilj, ovo stremljenje, kao na najvažniju stvar u životu; ni jedan od vas ne bi trebao nemarno zanemariti da on sebe mora opravdati jednog dana ako nije iskoristio njegov život ispravno za vječnost. Kako gorko će on to morati zažaliti, i kako će teško njegovo stremljenje za savršenstvom biti u onostranom kada on, sasvim nezavisan o Ljubavi-punoj aktivnosti viših duhovnih bića, mora sebe uzdignuti kroz neumoran rad unapređenja sebe samoga… Kad, u stvari, vi možete crpsti milost na milost na Zemlji koja vam je podarena od strane Spasitelja u izobilju samo ako vi za nju zamolite (Matej 7:7-11)… zašto ne želite uložiti napor i sudjelovati u ovoj milosti?… Prema tome, prihvatite sva učenja koja vam Gospod šalje… postanite snažni u vjeri, živite u molitvi i molite… molite svo vrijeme, onda ćete, bogato blagoslovljeni, ispuniti vašu svrhu u zemaljskom životu i iskoristiti ovaj život za vječnost.

AMEN

Spread the Truth