Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0203 (Zbunjene duše u eteru… Svjetlo i tama… Onostrano… Svjetlo)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0203, 27 Listopada 1937

ZBUNJENE DUŠE U ETERU… SVJETLO I TAMA… ONOSTRANO… SVJETLO…


Evo nas opet sakupljeni oko tebe da ti damo nebeski kruh, kako bi te ojačali i kako bi sudjelovala  u Božanskoj milosti. Kad god opazimo da čezneš čuti Božje mudrosti, s tobom smo spojeni i osluškujemo svaki pokret (osjećaj) tvoga srca.

Pa počni: Vidi, u eternom prostoru postoji smršena zbrka duša koja su u potrazi, i opasnost usamljenosti je tim dušama ono (što im je) najužasnije …. No, Gospod im šalje duhovna bića koja se trude oko tih duša i ona ih nastoje uputiti na to da i u onostranom treba nastojati usavršavati se; već tad za te duše počinje prvi čin Ljubavi. One se tim dobrim duhovnim bićima iskreno priključuju i time polagano postižu put uspona ….

Božja dobrota i Ljubav vlada svugdje i skrivena je u svakom i najmanjem događaju i procesu …. Kako na Zemlji tako i u onostranom …. Božanska mudrost uvijek upravlja svim bićima …. Ono što se tim dušama, koje su u potrazi, događa, kad se pojavi bar i tračak spoznaje njihovog stanja i određenja, neopisivo je. Tad se neumorno trude uspeti se …. bez prestanka se prepuštaju svim zadacima koji su im postavljeni i onda se sa svoje strane trude pomoći dušama koja su još na manjem stupnju znanja. To je međusobna ljubavna aktivnost, koja dovodi do Najvišega.

Kad ste već za zemaljskog života u duhovnoj težnji, pri ulasku u vječnost primit’ će vas bistro svjetlo, spoznat’ ćete i znat’ ćete …. I poštedjet’ ćete se tumaranja u tami sa svim njegovim borbama …. Što ste bliže Spasitelju još na Zemlji, to blistavija svjetlost tad’ će vas obaviti, i činit’ će vam neizrecivo zadovoljstvo to što ste još za vrijeme borbe u životu pronašli (put) do Gospoda, i bez oklijevanja ćete početi sudjelovati u djelu Ljubavi u onostranom i osjetiti iskrenu potrebu za neprekidni ljubavni rad kako bi se Gospodu privele nove duše i kako bi im se pokazao put do svjetla.

Tko o tome promišlja još za vrijeme života na Zemlji, njegov život je blagoslovljen, jer, sve takve misli, nastojanja i djela, imaju plodonosan učinak u vječnosti, a to svakoj duši donosi napredak, samo ako neprekidno teži prema gore …. u susret Vječnom Svjetlu. 

AMEN

Spread the Truth