Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0201 (Spasiteljeve Riječi… Olujni oblaci)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0201, 26 Studeni 1937

SPASITELJEVE RIJEČI… OLUJNI OBLACI…

Moje drago dijete, što bi, doista, Ja trebao smatrati više ozbiljnim nego zaštititi te od pogreške/zablude?… Prihvati sve Riječi sa vjerom u Mene i ne plaši se ničega. Duhovni čuvar koji drži na udaljenosti svo zlo će uvijek biti postavljen pored svakoga od Mojih Vlastitih koji stremi čuti Moj glas… Zato nastavi željeti čuti mudrost Božju i ne štedi napora kako bi ju primila. Mnoge tisuće zasigurno daju sve od sebe da prodru u sferu koja je i dalje zatvorena za njih, međutim, oni nju jedino žele utvrditi/razjasniti naučno ali ne ju doživjeti u njihovu srcu… i ako njihova zamolba za prosvjetljenjem ne izvire iz dubine njihova srca, onda će realizacija/shvaćanje izostati. Međutim, Mojim Vlastitima ću dati razumijevanje i govoriti njihovim srcima. Moje drago dijete, neopisive radosti te očekuju, i patnja na Zemlji su tek ljestve do sreće naumljene za tebe, i sva Moja djeca su vođena od strane Mene sukladno Mojem mudrom planu. Posebice kada ste u opasnosti od neuspjeha/podbačaja Ja vam moram pustiti da se borite kako bi se izdigli iznad sebe, tako da će svatko tražiti Oca sam od sebe. Ipak Ja ću vas uvijek poduprijeti sa Mojom milošću… Prema tome, ne očajavajte kada vam bude teško… nego uvijek pustite da vaše misli iščeznu sa molitvom ‘Dragi Gospode, ostani blizu mene sa Tvojom Ljubavlju i milošću…’ Kada olujni oblaci prijete vašem duhovnom obzoru onda će svaki od vas, Mojih vjernih sljedbenika, biti suočen sa zadatkom da se nosi sa neminovnom olujom. Ovi oblaci se već formiraju i bacit će njihovu sjenu na sve koji su voljni služiti Mi… Koristeći sve one koji se žele boriti protiv duhovnog života, svijet će također pokušati u kratkim intervalima zaustaviti vas koji tražite… Vi ćete biti prisiljeni jedino raditi vrlo tiho, ipak onda će vaši napori morati biti još više odlučni… Naposlijetku, od suštinske je važnosti i dalje izvesti još mnoge ljude iz tame na svjetlo, koji pitaju poput tebe i apeliraju Mi za pomoć. Ti ćeš doista ostvariti puno, budući ćeš uvijek imati ovo… ti si aktivna i radiš za Mene… i kada tvoje srce tjeskobno gleda prema gore, ti nećeš nikada biti ostavljena bez utjehe… Prihvati što ti je ponuđeno, i zahvali nebeskom Ocu svaki dan za Njegovu Ljubav i sklonost.

AMEN 

Spread the Truth