Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0199 (Borba svjetla sa tamom)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0199, 24. Studeni 1937

BORBA SVJETLA SA TAMOM…

(nastavak od BD 0198)

Kada se tvoja volja primijeni na duhovne sfere ti ćeš također primiti snagu da dođeš do svog cilja. Sigurnost za tvoje stremljenje počiva u tvom srcu… osjetit ćeš u srcu da će tvoj kontakt sa Spasiteljem rezultirati u pritjecanju Božanske milosti te ćeš se sretno i sa unutarnjim mirom radovati budućnosti.  Gdje Spasitelj nastoji pomoći Svojem Vlastitom svaki dan će ti donijeti blagoslove… ipak, također zahvali Gospodu za svaki dan u kojem te podučava o Njegovoj Riječi… I stoga započni: Gdje se bića svjetla svađaju s tamom, ni jedno zrno ne može zalutati… sve će se ponovno probuditi (niknuti) uvijek težeći dosegnuti svjetlo… Najmanja bića će ostati u svemiru i, ovisno o trajanju svog života, sebe će uvijek iznova preoblikovati… dok konačno ne dosegnu stanje u kojem mogu po njihovom vlastitom slobodnom nahođenju činiti štogod hoće, a ipak uvijek podložni Stvoriteljevoj volji. S nastupanjem njihove vlastite slobode volje oni su također odgovorni za njihov daljnji tok života i razvoja… za zrelost njihove duše… Njihova je svrha povratak vječnom svjetlu odakle su potekli, ipak vrijeme koje uzimaju da ispune ovu svrhu je bilo ostavljeno njima… Posljedično, svjetlosna bića se neprestalno bore protiv sila tame… Oni koji će izaći pobjedonosno iz ove borbe zauzvrat doprinose pomaganju onima koji su slabi, a najučinkovitije oružje u borbi protiv protivnika je Ljubav.

AMEN

Spread the Truth