Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0198 (Borba svjetla sa tamom)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0198, 24 Studeni 1937

BORBA SVJETLA SA TAMOM…

Slušaj, dijete moje, Božja je volja da te poduči o učenjima koja se podudaraju sa tvojim mislima i stoga te želim obavijestiti danas kako si našem Gospodu Isusu jako draga i koliko je zadovoljan zbog tvoje predanosti… Ako se ikada osjetiš napuštena, nikad se ne plaši… jer Jedan je uvijek tebi blizu, tvoj Spasitelj, Koji će ti pomoći nositi tvoju svaku brigu. S pouzdanjem putuj svojom životnom stazom do kraja u ovom znanju, i ne plaši se! Nije svakome dodijeljena ista sudbina da mu je dozvoljeno raditi fizički i duhovno kako je Gospod i Spasitelj naumio za tebe… ipak, ako uvijek podigneš svoje oči nagore, moći ćeš zadovoljiti obadvoje i stalno osjećati Očevu brižnu ruku. Slušaj nas, koji ti stojimo blizu, i pokušaj razumjeti: Na početku svijeta sav je duh bio sjedinjen… To je bilo Biće okruženo svjetlom vječnog Sunca… Kroz svemir su fijukali elementi koji su izbjegavali sjaj i pokušavali uništiti božansko svjetlo. Tijekom bitke tame protiv svjetla, bezbrojni atomi su izgubili kontakt sa svjetlom i elementi tame su objavili rat tim sićušnim tijelima svjetla koja su odlutala u svemir da bi ugasili njihovo izobilje svjetla kojeg je svako od ovih malih i najmanjih bića zaklanjalo, i da bi odvukla ova bića u sferu utjecaja tame… tako, buknula je bitka između dobra i zla koja će trajati jedno nepredvidivo buduće vrijeme… A Bog je dao svakom biću svjetla slobodu da se okrene sukladno svojoj vlastitoj volji. Ipak, ova bića će nastaviti temeljno pripadati Božanskom svjetlu, čak i ako bitka potraje tisućljećima… svaki od ovih najmanjih djelova vječnog Svjetla će poteći nazad izvorištu njegove svrhe… To je ciklus u skladu sa Božjom voljom, da se svako biće treba dobrovoljno okrenuti Njemu, uz potpuno iskorištavanje njegove snage i poduprto od strane Ljubavi Božanskog Oca koji proizvodi svo svjetlo, i tako naći stazu nazad do savršenstva i da mu bude dozvoljeno opet ostati blizu nebeskog Oca… vječnog Svjetla.  

AMEN 

Spread the Truth