Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

Učenja i Propovijedi

“Vama, o ljudi, propovijedam i upravljam svoj glas sinovima ljudskim. Shvatite mudrost, vi neiskusni, a vi nerazumni, urazumite srce. Slušajte, jer ću zboriti o važnim stvarima, i Moje će usne otkriti što je pravo. Jer Moje nepce zbori istinu, i zloća je Mojim usnama mrska. Sve su riječi Mojih usta pravične, u njima nema ništa ni krivo ni prijetvorno. Sve su one jasne razboritomu i pravedne onomu koji je stekao spoznaju. Primajte radije moju pouku no srebro, i znanje požudnije od zlata. Jer mudrost je vrednija od biserja, i nikakve se dragocjenosti ne mogu porediti s njom.” Mudre izreke 8:4-11

0196 (“Mjera koju koristite će biti mjera koju primate…”)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0196, 23. studeni 1937.

 

 

 

‘MJERA KOJU KORISTITE ĆE BITI MJERA KOJU PRIMATE…’

Tako započni, dijete moje: Ako u svakoj situaciji u životu ostanete svjesni činjenice da ne možete postići ništa bez Očeve pomoći, vi ćete uvijek djelovati ispravno i imati oči usmjerene prema Ocu… Mjera koju koristite će biti mjera koju primate… Ova Riječ je bila dana od strane Gospodara djeci Zemlje i sa njom zapovijed Ljubavi za Boga i čovjekova bližnjega… Svi mi znamo koliko ju je teško ispuniti na Zemlji, jer Ljubav je i dalje nepoznata ljudima u zemaljskom životu… svaka osoba ne gleda na svoga bližnjega kao na njegova brata nego će više vjerojatno njega smatrati suparnikom, i baš zbog toga potrebno je puno Ljubavi da se bližnjemu ukaže Ljubav koju Gospodar zahtjeva od vas. Vi bi zasigurno imali koristi ako bi uložili napor shvatiti prije svega da ste svi vi Božja djeca i da jedino međusobna Ljubav treba prebivati u vama, vrlinom koje bi vi trebali jedino uvijek tretirati jedni druge sa ljubaznošću namjesto da tretirate jedni druge sa neprijateljstvom ili živite ravnodušno jedni pored drugih… To je Očev zakon da vi trebate primiti istu mjeru poput mjere koju ste dali vašim bližnjim ljudskim bićima. Sve što vam je dano od strane Oca vi također trebate dati vašem bližnjemu na isti način ali uvijek u svjesnosti da ste vi među sobom djeca i da Očeva Ljubav smjera ujediniti vas. Prema tome, neka nitko nikada ne pita uzalud i dajte gdje samo najmanja žalba dosegne vaše uši… U zemaljskom životu Otac vam želi dati priliku prakticirati Ljubav spram bližnjega, jer Ljubav je prva i najvažnija zapovijed u onostranom… svatko jedino radi za drugoga… I Ljubav koju ste zanemarili dati u zemaljskom životu će vas tamo teško opteretiti; mnoge duše će čeznuti za učinkom Ljubavi koji će ih izbaviti iz tame… sva dobra djela na Zemlji su blagoslovljena od strane Boga, oni će prouzročiti mnoge različite plodove u onostranom, jer svatko će ubrati što sije i primit će nagradu njegove Ljubavi na Zemlji od našeg Gospodara i Spasitelja iznova u Ljubavi. Jer Bog je Ljubav, i da bude dopušteno živjeti u Njegovoj Ljubavi to je vječna sreća.

AMEN

Spread the Truth