Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0195 (Spasiteljeva Ljubav… Duhovna vizija)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0195, 22 Studeni 1937

SPASITELJEVA LJUBAV… DUHOVNA VIZIJA…

Tvoje je stremljenje blagoslovljeno od strane Gospoda, i ti ćeš čuti Njegovu Riječ… Unutar nekoliko kratkih sati najdragocjenije stvari na Zemlji ti mogu biti oduzete… ipak Ljubav Gospodnja ostaje sa tobom zauvijek, i stremiti za ovime je vrijedno mnogih žrtava, Moje dijete… Tvoja želja da sebe osvježiš na ovom vječnom izvoru će ti biti podarena svakog dana, samo dopusti svojim mislima da budu sa Njime jedino, onda ćeš živjeti život na Zemlji koji je Njemu ugodan… Svaki dan tvojeg života će biti neprestana molitva za Ljubav Nebeskog Oca i tvoja će staza na Zemlji biti lagana i, kao dio Samog Boga, ti ćeš se vratiti k Njemu kada je tvoje vrijeme došlo. Gospod ti govori poradi Njegove veće od najveće Ljubavi i što ti On daje u ovoj Ljubavi će te voditi opet nazad do Boga ako ti to prihvatiš sa svojim srcem… Mnoge niti će sebe razmrsiti i Gospod će ti uskoro osigurati jasnu ideju o kreativnom procesu i aktivnosti u duhovnom svijetu. Tebi je bila podarena mogućnost da naučiš gledati (u) vječno kraljevstvo sa duhovnim očima. Kako bi bila tamo aktivna ti si morala postići visoki duhovni stupanj na Zemlji tako da ćeš, kada uđeš u onostrano, biti sposobna postati dio cjeline sa svom silom marljivo radnih duhovnih bića. Svi oni rade sukladno Božjem mudrom savjetovanju, i rad Ljubavi kojeg osiguravaju za manje savršena duhovna bića im već podaruje stanje blaženstva kojeg je nemoguće opisati… Štoviše, oni su sposobni gledati i osjećati kao svjetlosna bića… što tebi još nije shvatljivo… tako da su oni, u sjedinjenju sa Spasiteljem, sposobni ostati u ovom izobilju svjetla koje im daje osjećaj neopisive sreće. Jedino Ljubav spram Gospoda Isusa će biti sposobna voditi te tamo, i kroz Ljubav za Njega ti ćeš postati Njegova Vlastita u vječnosti.

AMEN

Spread the Truth