Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0189 (Zaštita od zablude… Podsjećanje na molitvu)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0189, 19 Studeni 1937

ZAŠTITA OD ZABLUDE… PODSJEĆANJE NA MOLITVU…

Ti ćeš čuti naša učenja neprestano. Pazi, Bog će ti dati sukladno tvojoj volji onako kako je dobro za tebe. Ti ćeš uvijek biti sposobna čuti Njegovu Riječ… Njegove Ljubavi-pune poduke će ti biti ponuđene sve dok je tvoja volja dobra i želiš služiti Gospoda, ali uvijek se pobrini da ćeš se neprestano boriti za tvoju vjeru, jer postati će rastuće lakše za tebe primati što postojanije vjeruješ. Dobro razmisli o svemu što ti dajemo u svojem srcu i primjetit ćeš kako će ti puno snage pritjecati ako dozvoliš učenjima da u tebi ostvare pravilan učinak… Ponekad ti se itekako može činiti kao da zapisuješ na papir svoje vlastite misli, ipak uvijek odbaci takve misli… zaštita oko tebe ne dozvoljava da će pogreške ući u tvoj zapis… Ova su učenja naumljena za mnoge ljude, i jedino Čista Istina će poteći kroz tebe… prema tome čuvaj se takvih misli koje jedino dolaze u sukob sa tvojom pribranošću i također aktivno priječe naše transmisije. Jedino jedna stvar je nužna, da sve prihvatiš sa vrlodubokom vjerom… da potpuno imaš povjerenje u tvojeg Spasitelja, Koji neće dopustiti da živiš u zabludi, i da sa zahvalnošću primiš iz Njegove ruke štogod ti daje. Sada budi spremna i slušaj:

Još jednom se pojavio radnik za Gospoda u kojeg svi mi polažemo velike nade. Jednom kada vaše srce uzme dijela u ovom velikom činu milosrđa od strane našeg nebeskog Oca ono ga više nikada neće htjeti ispustiti… Zadovoljstva svijeta više neće biti sposobna osujetiti/omamiti takvo dijete, jer ono će živjeti u Božjoj milosti, živjeti svaki dan u Njegovoj Ljubavi je neuporedivo više vrijedno. Žudnja će se uskoro pojaviti da se prodre u duhovni svijet više duboko, i zemaljski svijet sa njegovom mamljenjima više ne nudi djetetu Božjem išta što je poredbeno sa ovim blagoslovima. A ipak Otac opetovano upozorava ne usporiti u molitvi, jer jedino kroz neprestanu molitvu će milost i snaga neprestano biti opetovano zadobijeni, i jedino na ovaj način ljudsko biće može nastaviti te postići cilj. Bdijte i molite! Tako da nećete podlijeći napasniku koji neumoljivo želi udaljiti ljudsko biće od božanskog stremljenja. I kroz molitvu vi ćete uvijek odbaciti zlo okruženje i jedino sudjelovati u milosti Gospodnoj. Prema tome ostanite u molitvi i zazivajte Oca za pomoć sa svakom mišlju, da On može blagosloviti vaše nastojanje i dati vam snagu da vjerujete.

AMEN

Spread the Truth