Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0187 (Posvećene dvorane… Blagoslov rada za duhovna bića)

Print Friendly, PDF & Email

Bertha Dudde, br. 0187, 18 Studeni 1937

POSVEĆENE DVORANE… BLAGOSLOV RADA ZA DUHOVNA BIĆA…

Započni stoga u ime Božje. Svi oni koje tvoje srce traži su prisutni… Ti se moraš opet boriti protiv kušnji, to komplicira tvoje primanje, ali uvijek ostani u Ljubavi-prepunom kontaktu sa nama i biti ćeš pomognuta u svako vrijeme.  Sada nas pokušaj slijediti: 

Mi smo brižljivo pripremili što ćeš primiti i trebamo jedino tvoju pažnju. Svi oni koji su izvukli blagoslove iz naših Riječi prebivaju u posvećenim dvoranama. Isto će biti podareno tebi kad se boriš za tvojeg Spasitelja, jer život u veličanstvenosti je pripremljen za Njegove branitelje… Osvijetljeni sa Spasiteljevom Ljubavlju oni jedino žude ugledati vječno svjetlo… Gospoda i Stvoritelja neba i Zemlje, licem u lice… Bezbrojne duše vas preklinju za pomoć u njihovoj nevolji, da bi izbjegle kontrolu opakih sila. Za sve ove je staza i dalje pre-duga prije nego pristignu gdje ih vječno blaženstvo očekuje… Mogućnost vam je ponuđena kroz neumoran rad na Zemlji da također iskupite veliki broj ovih jadnih duša, budući vi možete ukazati mnogim, mnogim ljudima da isto tako rade za toliko puno duhovnih bića… Kroz molitvu i usrdno/pobožno ponašanje na Zemlji snaga svih bića nastavlja neprestano rasti… nitko od vas ne može procijeniti blagotovoran učinak kojeg način života u duhovnom stremljenju ima na duhovna bića koja ga okružuju… baš kao što mnogi, koji su i dalje u kontaktu sa bićima na Zemlji kroz Božju mudrost, sudjeluju u njihovom zemaljskom životu i sa nadom i drhtavicom čeznu da se svi trebaju okrenuti ka Božanskom Ocu… Naposlijetku, njihova aktivnost u onostranom je neprestano se brinuti za ovu zemaljsku djecu… i njihovo duhovno nastojanje u onostranom se također uvijek jedino tiče spasenja duša njihove povjerene im zemaljske djece. Borba za takve duše je često teška, i ako vi možete pomoćno intervenirati… priopćavajući naša učenja vašim braćama i sestrama na Zemlji, bezbrojna bića će vam na tome zahvaliti, i prema tome oni prate vaš trud sa stalnom brigom i nadom. Oh, ako bi vi ljudi mogli samo ugrubo procijeniti koliko puno blagoslova možete osigurati sa vašim radom… vi bi jedino služili Spasitelja od sada nadalje i uronili sebe u Ljubav za vaša bližnja ljudska bića… i vi bi uvijek jedino stremili spram cilja stvaranja vječnih divota za sebe same.

AMEN

Spread the Truth