Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

Bertha Dudde

‘U nedostatku sveopćeg obrazovanja uvijek sam se smatrala ne-ispisanom stranicom. Nedostatak novca i vremena su me sprečavali da čitam dobre knjige kao i da posjećujem predavanja. Znala sam samo za naporan rad od ranog jutra do kasno uveče. I pored toga sam svakodnevno primala slasne obroke duhovnog dobra, bez da sam uopće znala za koga sam to primala.’

0186 (Čista Istina… Znaci… Čuda…)

Print Friendly, PDF & Email
Bertha Dudde, br. 0186, 18 Studeni 1937

ČISTA ISTINA… ZNACI… ČUDA…
 
Doći će vrijeme kada će ti biti otkriveno što je Spasitelj u Njegovoj Ljubavi naumio za tebe. Onda moraš biti sposobna ljubiti tako snažno da nikakva sumnja ne može ući u tvoje srce. Naše stremljenje i napori za cilj imaju prenijeti ti takvu snagu kroz Proglašenja da ćeš ti prihvatiti sve što ti je ponuđeno kao Čistu Istinu. Uzmi u obzir kako će sve što ti je Gospodar poslao osnažiti tvoj duh… da si u mnogim trenucima ti već bila u stanju crpiti utjehu iz Njegovih Riječi… da te je Spasitelj jedino podučavao takve stvari koje se podudaraju sa tvojim shvaćanjem… Međutim, Njegovo Djelo će biti zaključeno sa takvim darovima koji će te uvesti u najdublju istinu i dodijeliti ti takvo duhovno znanje da ćeš prepoznati veličinu Njegove Ljubavi i sile u tome. Teži ka ovoj vrlo dubokoj vjeri koja je temelj tvoje nadolazeće aktivnosti.

A sada budi spremna primiti: Božja Učenja postoje zauvijek i vječno, i Gospodar uvijek pronalazi među čovječanstvom one koji su Mu od koristi (u smislu, ‘koji Mu služe’) i pomažu širiti Njegova Učenja. Ali ljudsko uho i srce nisu uvijek voljni prihvatiti ih. Sva čuda koja je Gospodar već dozvolio da se dogode… su jedino rijetko bila prepoznata kao takva… U doba Krista su se mnoga čuda zbila, a čak i onda se samo nekolicina okrenulo ka Njemu, jer ljudsko je biće otvrdnulo kroz utjecaj Zloga i vjeruje više u njega nego u svojeg Stvoritelja. Prema tome, blažen je onaj čije je srce otvoreno za sve što dolazi odozgor… koji, u vjeri Spasitelja, svoj rad na Zemlji postavlja u službu Gospodara. Gospodar će svih njih prosvijetliti i dati im snage raditi u skladu sa Njegovom voljom za spasenje duša ljudske djece…

Tako ćeš ti, također, doživjeti neprestani napredak i jednog dana ispuniti svoju svrhu. Prihvaćanje Božjih Riječi je tvoje jamstvo da je Gospodar sa tobom u Njegovoj milosti i blagoslivlja te. Prihvati sve ponizno, dobrovoljno i privrženo i ispuni zapovijedi Gospodnje… i tvoja će vjera postajati sve snažnija i uvest će te u više sfere.AMEN
Spread the Truth